Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng trên webiste Minhvy.NET

  1. Đảm bảo chất lượng hàng hoá, nguồn gốc xuất xứ và tuân theo quy định pháp luật.
  2. Cung cấp hoá đơn cho khách hàng khi có yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ khi giao hàng thành công.
  3. Chịu trách nhiệm bảo hành, đổi mới sản phẩm cho khách hàng khi có lỗi xảy ra.
  4. Giá bán trên website của Minh Vy là giá cuối cùng.
  5. Bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng.