Hướng dẫn xử lý lỗi action_scheduler_run_queue event WordPress

Xử lý lỗi action_scheduler_run_queue event WordPress rất đơn giản. Bài viết này Minh Vy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chỉ với vài thao tác đơn giản. Bài viết này mình tham khảo và sử dụng hình ảnh của web Đỗ Trung Quân cả nhà nhé. Chúng ta cùng bắt đầu bài viết thôi nhé.

Lỗi action_scheduler_run_queue event là gì?

Đây là thông báo lỗi “Sự kiện lên lịch gặp vấn đề”, lỗi này cũng có thể dẫn tới việc các plugin không thể tự động cập nhật. Lỗi cụ thể được WordPress giải thích như sau:

Sự kiện được lên lịch, action_scheduler_run_queue, đã không thể chạy lần gần nhất. Website của bạn vẫn đang hoạt động, nhưng có thể các bài viết lập lịch hoặc cập nhật tự động có thể không hoạt động như dự định.

Lỗi action_scheduler_run_queue event
Lỗi action_scheduler_run_queue event

Hướng dẫn xử lý lỗi action_scheduler_run_queue event WordPress

Bước 1: Bạn vào bên trong thư mục lưu trữ mã nguồn → Tìm và mở file wp-config.php lên.

Lỗi action_scheduler_run_queue event
Mở file wp-config.php

Bước 2: Tìm và xóa dòng có tên define('DISABLE_WP_CRON', 'true'); nếu không tìm thấy thì bạn có thể bỏ qua bước này và đến bước tiếp theo nhé.

Bước 3: Bạn thêm đoạn mã bên dưới vào gần cuối file như hình bên dưới đây rồi lưu lại là xong nhé.

// action_scheduler_run_queue,
define('ALTERNATE_WP_CRON', true);
Lỗi action_scheduler_run_queue event
Thêm đoạn mã code vào cuối file rồi lưu lại

Sau khi lưu lại, bạn sẽ không còn thấy lỗi xuất hiện nữa. Quá là tuyệt vời phải không nào?

Lưu ý:

Nếu sau khi thực hiện xong bước này mà bạn vào web thấy đuôi có xuất hiện dòng chữ ?doing_wp_cron= thì bạn xử lý như sau:

Bạn tiến hành mở file .htaccess rồi thêm đoạn code bên dưới đây vào là xong nhé.

<IfModule mod_rewrite.c>
    Options +FollowSymLinks
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{QUERY_STRING} (^|&)doing_wp_cron= [NC]
    RewriteRule (.*) /$1? [R=301,L]
</IfModule>

Chúc các bạn thành công.

 

5/5 (2 Reviews)
Bình luận bài viết (0 bình luận)

0969 001 863