Code All Star Tower Defense mới nhất 2022 và cách nhập code

All Star Tower Defense là một tựa game nằm trong hệ thống của Roblox. Bài viết này Minh Vy sẽ tổng hợp các mã giftcode mới nhất và cách nhập code. Nào chúng mình cùng bắt đầu bài viết thôi nhé.

All Star Tower Defense

Code All Star Tower Defense mới nhất tháng 10/2022

Roblox All Star Tower Defense Codes mới cập nhật

THỜI GIAN CẬP NHẬT CODE GẦN NHẤT LÀ 11/09/2022.
Tình trạngCodeQuà tặng
MớiHooray50k400 Gems
Còn hoạt độngASTDDragonoidBakuganDragonoid Mount
Còn hoạt động1millikes350 Gems and an Omega Rare roll
Còn hoạt độngsummerwoo2022750 Gems and EXP IV

Roblox All Star Tower Defense Codes đã hết hạn sử dụng

 • astd1millikes—Redeem for 1,250 Gems
 • newaprilupdate—Redeem for 450 Gems
 • allstarspring—Redeem for 450 Gems
 • changesjune—Redeem for 450 Gems
 • owouch—Redeem for 400 Gems
 • NavyXFlame130kNoLeak—Redeem for EXP IV and 500 Gems
 • ticketupdate—Redeem for 400 Gems
 • congratulations2kingluffy300ksubscribersonyoutube300k—Redeem for a Mega-Rare character
 • ultramove—Redeem for an Ultra Capsule
 • superwoop—Redeem for 400 Gems
 • 1mgroupmembers—Redeem for 800 Gems and 800 Gold
 • themadao—Redeem for 1000 Gems, 750 Gold, and 1 EXP IV
 • -ASTDDevs—Redeem for 500 gems, 500 gold, EXP IV
 • world2ishere—Redeem for 500 Gold and 300 Gems
 • world2comingsoon—Redeem code for 250 Gold and 250 Gems
 • astdx2022—Redeem for 1000 Gold, 500 Gems, and an Omega-Rare
 • merrychristmas2k21—Redeem for 1000 Gold, 1000 Gems, and EXP IV
 • winterbreakwhen—Redeem for 250 Gems and 250 Gold
 • KingLuffyFan200k—Redeem for Ultra Rare King Ruffy
 • SUBTOBLAMSPOT100kBOA—Redeem for reward
 • december2021—Redeem for 500 Gold and 300 Gems
 • thecityofangels—Redeem for 250 Gems and 250 Gold
 • igot2look—Redeem for 250 Gems, 250 Gold
 • eatlotsonthanksgiving—Redeem for 300 Gems and 500 Gold
 • novemberupdate—Redeem for 300 Gems and 500 Gold [May work with private server]
 • 100ksubnavyxflame—Redeem for 300 Gems and Mega Rare Super Koku Black (SSJ3)
 • fromastd—Redeem for 500 Gems, 500 Gold, and Omega Rare EXP IV
 • starshipway—Redeem for Gems and EXP IV
 • navyxflame80ksubs—Redeem for EXP III and Gems
 • anniversaryastd—Redeem for 1500 Gold, 1200 Gems, and Omega-Rare
 • fruit100k—Redeem for 300 Gems and Exp III
 • robloxyay—Redeem for 300 Gold, 800 Gems and EXP III
 • longwait—Redeem for 450 Gems
 • goldgemgold—Redeem for 650 Gold and 250 Gems
 • 4partyrocking—Redeem for 250 Gems
 • wowshutdown—Redeem for 200 Gems
 • happyhalloween2021—Redeem for 300 Gold, 200 Gems and Pumpkin Capsule
 • navyxflameyt60k—Redeem for 200 gems and EXP III
 • longmaintenance—Redeem for 450 Gems
 • 2bcodeswagmodeblazeit—Redeem for 400 Gems and Mega-Rare Kakashi
 • nooshutdown—Redeem for 400 Gems
 • septemberupdate21—Redeem for 250 Gems
 • shutdownagaincode21—Redeem for 250 Gems
 • tacotuesday—Redeem for 250 Gems
 • thursdayfun—Redeem for 250 Gems
 • illbewatchingyou—Redeem for 300 Gems
 • specialkingluffy100k—Redeem for 150 Gems and King Ruffy
 • nowherescoredeal—Redeem for 250 Gems
 • gamebreakingvisits101—Redeem for 250 Gems
 • theotheronecode—Redeem for 250 Gems [Must Start a Game or Join a Private Server]
 • Minishutdown—Redeem for 200 Gems
 • mrworldwide—Redeem for 300 Gems
 • morecodeforyouxd– Redeem for 175 Gems
 • codeofprisma—Redeem for 250 Gems [Must Start a Game or Join a Private Server]
 • Codeoflight—Redeem for 250 Gems [Must Start a Game or Join a Private Server]
 • listentothemusic132—Redeem for 175 Gems
 • howareyoutodaymyfriendo—Redeem for 175 Gems [Must Start a Game or Join a Private Server]
 • NAVYXFLAME4CODE—Redeem for 150 Gems
 • fruitysubmore—Redeem for a Reward [Must Start a Game or Join a Private Server]
 • 4thofjulyupdate—Redeem for 250 Gold, 250 Gems, and EXP III
 • lesgolesgoyuuh—Redeem for 150 Gems
 • supertime—Redeem for 150 Gems
 • biggerthanlife1—Redeem for 150 Gems
 • fruitgame—Redeem code for 150 Gems
 • 600klikes—Redeem code for 175 Gems
 • updatejune2021—Redeem code for 250 Gold, 250 Gems, and EXP III
 • addnewunitstobannerfix—Redeem for 150 Gems [Must Start a Game or Join a Private Server]
 • fruit—Redeem for 550 gems, 500 Gold, and 2x EXP III
 • 2021memorialday2021x—Redeem for 150 Gems
 • Update53021—Redeem for 150 Gems, 300 Gold, and EXP III
 • Lovetobrazil—Redeem for 150 Gems
 • diamondnowina—Redeem for 150 Gems
 • ohmahgawdskill—Redeem for 150 Gems
 • yellowsix—Redeem for 150 gems
 • tysmfor1mfavorite—Redeem code for 750 Gems, 750 Gold, and EXP III
 • smoothcriminal2—Redeem code for 150 Gems
 • jahajha—Redeem code for 150 Gems
 • shotofmemories—Redeem code for 150 Gems
 • quickshut—Redeem code for 100 Gems
 • lieawake—Redeem code for 150 Gems
 • freedom—Redeem code for 150 Gems
 • likeapartyonthelist—Redeem code for 150 Gems
 • 1bvisit1b—Redeem code for 1,000 Gems
 • 1billionvisit21drip—Redeem code for 200 Gems, 300 Gold, and Koku Drip Skin
 • eastercoda21—Redeem code for 150 Gems
 • helloworld2021—Redeem code for 150 Gems
 • somemorenewcoode—Redeem code for 150 Gems
 • isitthenewerayet—Redeem code for 150 Gems
 • hchgaming—Redeem code for 150 Gems
 • handsoftime—Redeem code for 2 EXP IIIs
 • gameon2021—Redeem code for 500 Gems
 • lovetofightastd—Redeem code for 150 Gems
 • thisisthenewestcode—Redeem code for 150 Gems
 • subtome—Redeem code for 80 Gems
 • subinferman—Redeem code for 50 Gems
 • incredibledayum—Redeem code for 50 Gems
 • likethegamepog2021—Redeem code for 200 Gems and EXP III Mega-Rare [Must Start a Game or Join a Private Server]
 • 700mil—Redeem code for 200 Gems and EXP III Mega-Rare [Must Start a Game or Join a Private Server] 
 • updatebelike—Redeem code for 50 Gems
 • epicnew—Redeem code for 50 Gems
 • pert—Redeem code for 50 Gems
 • rainmen—Redeem code for 50 Gems
 • bigtim—Redeem code for 50 Gems
 • lateupdatendat—Redeem code for 200 Gems
 • codecodeyayhooray—Redeem code for 150 Gems
 • omgdiscordpopoff—Redeem code for 150 Gems
 • bigbangrah—Redeem code for 80 Gems
 • mytimerchamber—Redeem code for 300 Gems
 • [Must Start a Game or Join a Private Server]
 • liketo320k—Redeem code for 150 Gems
 • rwarhappynewyear2k21—Redeem code for 150 Gems
 • roadto300kuwu—Redeem code for 150 Gems
 • 2k20merrychristmas2k20—Redeem code for 150 Gems
 • subtosnuglife—Redeem code for 100 Gems
 • 2shutdowncode12232000—Redeem code for 150 Gems
 • liketo280k—Redeem code for 150 Gems
 • 100KClypso—Redeem code for 50 Gems
 • kelvin500ksubs—Redeem code for 50 Gems
 • decemberfun2020—Redeem code for 300 Gems
 • likethegamepog—Redeem code for 400 Gems
 • nano150k—Redeem code for 50 Gems
 • subtoinfer2x—Redeem code for 50 Gems
 • 240kearly—Redeem code for 150 Gems
 • UseCodeDessiYT—Redeem code for 100 Gems
 • subtoinfernasu—Redeem code for 100 Gems
 • sub2navyxflame—Redeem code for 100 Gems
 • noclypsub—Redeem code for 50 Gems
 • Frangosub—Redeem code for 50 Gems
 • ni2—Redeem code for 150 Gems (Might only work in a Private Server)
 • codegoaliee—Redeem code for 150 Gems
 • shutdowncode—Redeem code for 150 Gems
 • 200knextcode—Redeem code for 150 Gems (Might only work in a Private Server)
 • likeslikeslikes—Redeem code for 200 Gems
 • foreverandever—Redeem code for 200 Gems
 • watchaot—Redeem code for 150 Gems (Might only work in a Private Server)
 • ALWAYSTOGETHER—Redeem code for 200 Gems
 • letsgetiton—Redeem code for 150 Gems
 • spentmytime—Redeem code for 150 Gems
 • showmenow—Redeem code for 150 Gems (Might only work in a Private Server)
 • hunudthousand—Redeem code for 200 Gems (Might only work in a Private Server)
 • Sebbydesu9000—Redeem code for 150 Gems
 • supernaruto—Redeem code for 100 Gems
 • lilfavorite—Redeem code for 150 Gems
 • AllStarDessi—Redeem code for 50 Gems
 • supremethen—Redeem code for 100 Gems
 • manylike—Redeem code for 100 Gems
 • Infernasu—Redeem code for EXP II Character
 • ryukostop—Redeem code for 150 Gems
 • UnderTheWeather—Redeem code for 100 Gems
 • epicgal—Redeem code for 100 Gems

Hướng dẫn cách nhập code All Star Tower Defense

Hướng dẫn nhanh

Vào Roblox, tìm và chọn mode game → Tại giao diện chính ấn chọn vào biểu tượng hình bánh răngNhập code vào ô có dòng chữ “Enter Code“. Nếu còn hoạt động bạn sẽ nhận được quà tặng.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn tiến hành truy cập vào Roblox, tìm và chọn mode game→ Ấn nút Play để bắt đầu tham gia vào trò chơi.

All Star Tower Defense
Vào Roblox, tìm và chọn mode game, ấn nút Play để vào trò chơi

Bước 2: Tại giao diện chính ấn chọn vào biểu tượng hình bánh răngNhập code vào ô có dòng chữ “Enter Code“. Nếu còn hoạt động bạn sẽ nhận được quà tặng.

All Star Tower Defense
Ấn vào biểu tượng hình bánh răng và nhập code vào ô trống

Chúc các bạn thành công. Đừng quên thường xuyên ghé thăm website vào chuyên mục Game Online để cập nhật mã giftcode thường xuyên nhé. Cảm ơn các game thủ đã đọc bài chia sẻ của em ạ.

tư vấn

Mô tả trò chơi & Cập nhật gần đây

⚔️Sử dụng các đơn vị của bạn để chống lại làn sóng kẻ thù

⚡Mỗi Đơn vị có Khả năng Làm mát Độc đáo

⬆️Nâng cấp quân đội của bạn trong trận chiến để mở khóa các cuộc tấn công mới

⛩️Tìm kiếm từ Cổng và mở khóa các Đơn vị mới để sử dụng chúng trong các trận chiến

🌀 Hợp tác với bạn bè của bạn để tham gia chế độ câu chuyện hoặc tháp vô cực

🕒Những thứ mới xuất hiện trong Cổng triệu hồi và Cửa hàng biểu tượng cảm xúc mỗi giờ

Thu thập tất cả!

5/5 (2 Reviews)
Bình luận bài viết (0 bình luận)

0969 001 863