Jujutsu Chronicles Codes [COMBAT BUILDER!] MỚI NHẤT 7/2024 và cách nhập

Jujutsu Chronicles là một trò chơi Roblox nơi bạn sẽ tạo một nhân vật và chiến đấu với những người khác trong thế giới Jujutsu Kaisen. Bài viết này Minh Vy sẽ cập nhật các mã mới nhất và cách nhập code. Nào chúng mình cùng bắt đầu bài viết thôi nhé.

Jujutsu Chronicles

Code Jujutsu Chronicles mới cập nhật tháng 7/2024

Roblox Jujutsu Chronicles Codes mới nhất

 • FathersDay2024 – Redeem code for free rewards (NEW)
 • CombatBuilder – Redeem code for free rewards (NEW)
 • Visits19M – Redeem code for free rewards
 • Favs80k – Redeem code for free rewards
 • SkillFixAttempt – Redeem code for +100 Curse Spins, +75 Clan Spins, +15,000 Koins, and Double EXP
 • Summer2024 – Redeem code for free rewards
 • MemorialDay2024 – Redeem code for free rewards
 • Visits18M – Redeem code for free rewards
 • MAHITO – Redeem code for free rewards
 • FakeItachi – Redeem code for free rewards
 • VESSELREQFIX – Redeem code for free rewards
 • Visits17M – Redeem code for free rewards
 • SemiSpecialCE – Redeem code for free rewards
 • JOGOAT – Redeem code for free rewards
 • BugPatch2 – Redeem code for free rewards
 • MobileJumpFix – Redeem code for free rewards
 • OrbSpawnPatch – Redeem code for free rewards
 • Visits16M – Redeem code for free rewards
 • PatchUpd06 – Redeem code for free rewards
 • Visits15M – Redeem code for free rewards
 • WeaponShop – Redeem code for free rewards
 • CULLINGGAMES – Redeem code for free rewards
 • Patchwork1 – Redeem code for free rewards
 • UPD05 – Redeem code for free rewards
 • Visits13M – Redeem code for free rewards
 • Favs60K – Redeem code for free rewards
 • BROTHER – Redeem code for free rewards
 • Visits12M – Redeem code for free rewards
 • Christmas2023 – Redeem code for free rewards
 • NewYear2024 – Redeem code for free rewards
 • Visits11M – Redeem code for free rewards
 • NikoBDay – Redeem code for free rewards
 • LucBDay – Redeem code for free rewards
 • JayBDay12092023 – Redeem code for free rewards
 • Visits10M – Redeem code for free rewards
 • Visits9M – Redeem code for free rewards
 • ExploitPatch – Redeem code for free rewards
 • Thanksgiving2023 – Redeem code for free rewards
 • Visits8M – Redeem code for free rewards
 • Likes20K – Redeem code for free rewards
 • Favs50K – Redeem code for free rewards
 • Visits7M – Redeem code for free rewards
 • Favs44K – Redeem code for free rewards
 • Likes17K – Redeem code for free rewards
 • Rework2 – Redeem code for free rewards
 • Likes16K – Redeem code for free rewards
 • Visits6M – Redeem code for free rewards
 • Pact400 – Redeem code for free rewards
 • Favs40K – Redeem code for free rewards
 • Likes15K – Redeem code for free rewards
 • HAPPYHALLOWEEN – Redeem code for free rewards
 • Likes14K – Redeem code for free rewards
 • Visits5M – Redeem code for free rewards
 • Repay – Redeem code for free rewards
 • BoostFix – Redeem code for free rewards
 • Visits4M – Redeem code for free rewards
 • Favs30K – Redeem code for free rewards
 • Likes12K – Redeem code for free rewards
 • Khronos – Redeem code for free rewards
 • Likes9K – Redeem code for free rewards
 • Likes8K – Redeem code for free rewards
 • OneYear – Redeem code for free rewards
 • Favs20K – Redeem code for free rewards
 • Visits3M – Redeem code for free rewards
 • Likes7K – Redeem code for free rewards (0.2% for secret item)
 • RatesUp – Redeem code for free rewards
 • AnotherThanks – Redeem code for free rewards
 • TwoMillion – Redeem code for free rewards
 • Likes4K – Redeem code for free rewards
 • Pity3 – Redeem code for free rewards
 • Pity2 – Redeem code for free rewards
 • Pity – Redeem code for free rewards
 • Rebalance – Redeem code for free rewards
 • NewGun2 – Redeem code for free rewards
 • NewGun – Redeem code for free rewards
 • FirstMillion – Redeem code for free rewards
 • Update1 – Redeem code for free rewards
 • BigThanks – Redeem code for free rewards
 • InventoryUpdate – Redeem code for free rewards
 • Testing – Redeem code for free rewards
 • AlphaTester – Redeem code for free rewards
 • RipGojo – Redeem code for free rewards

Roblox Jujutsu Chronicles Codes đã hết hạn

 • Hiện tại, không có mã nào đã hết hạn.

Giới thiệu về Roblox Jujutsu Chronicles

Jujutsu Chronicles đại diện cho một trò chơi thú vị sắp ra mắt, lấy cảm hứng từ bộ anime nổi tiếng rộng rãi, “Jujutsu Kaisen”.

5/5 (1 Review)
Bình luận (0 bình luận)

0969 001 863