[TỔNG HỢP] Câu trả lời hoạt động Hoa Đăng

Hoạt động hoa đăng là sự kiện tương đối thu hút các anh em. Trong bài viết này, Minh Vy sẽ tổng hợp lại những câu hỏi và câu trả lời hoạt động này. Hiện tại, VLTK Jx1VLTK Thiên Tuyệt đang có người chơi rất đông đảo. Ngay bây giờ, hãy cùng mình bắt đầu nhé.

Hướng dẫn cách tìm đáp án trong bài viết này nhanh nhất

 • Tại trình duyệt web, nhấn phím Ctrl + F để bật khung tìm kiếm. Các bạn nhập câu hỏi vào và nhấn Enter (Chỉ cần nhập 1 vài chữ ở đầu câu là được, không cần nhập hết, không cần gõ có dấu).
 • Đáp án “Đúng” là câu trả lời xếp vị trí đầu trong các câu trả lời trong danh sách này.

Hoạt động hoa đăng

VÍ DỤ:

 • Câu hỏi: Võ lâm truyền kỳ ra mắt hệ thống bang hội thời gian nào?
 • Trả lời: 21-01-2008 18-01-2008 15-02-2008 19-02-2008.

Thì đáp án đầu tiên : 21-01-2008 là đáp án chính xác.

1000+ câu hỏi và đáp án hoạt động Hoa Đăng game Jx1 EfunVN và Thiên Tuyệt Mobi

1 > Hỏi: Võ lâm truyền kỳ ra mắt hệ thống bang hội thời gian nào?

Hướng dẫn: 21-01-2008 18-01-2008 15-02-2008 19-02-2008.

2 > Hỏi: Mật Tịch nào giúp ta tăng điểm tiềm năng?

Hướng dẫn: Tẩy Tủy Kinh Võ Lâm Mật Tịch Bàn Nhược Tâm Kinh Thiết La Hán?

3 > Hỏi: Tử Thủy Tinh có chức năng gì?

Hướng dẫn: Nâng Cấp Trang Bị Ma Thuật Trang Bị Đổi Hệ Trang Bị Không Có Chức Năng Gì.
4 > Hỏi: Ngựa Hoa Lư[Cấp 9] được bán ở thành nào?

Hướng dẫn: Dương Châu Phượng Tường Thành Đô Tương Dương.

5 > Hỏi: Khi rút 10 điểm phúc duyên ở thần bí thương nhân ta mất mấy điểm?

Hướng dẫn: 12 8 10 15.
6 > Hỏi: Ngựa nào sau đây có “Tốc độ di chuyễn 40%”?

Hướng dẫn: Ngọc Hoa Thông Bạch Mã Ô Chùy Liệt Bạch Mã.
7 > Hỏi: Sau khi online mấy giờ thì người chơi mới nhận được điểm phúc duyên > Hướng dẫn: 2 giờ 1 giờ 4 giờ 3 giờ
8 > Hỏi: Một ngày có thể đánh mấy trận Tống-Kim > Hướng dẫn: 7 6 5 8
9 > Hỏi: Dã Tẩu có tối đa bao nhiêu nhiệm vụ > Hướng dẫn: 12 16 9 13
10 > Hỏi: Sinh nhật võ lâm vào ngày, tháng nào > Hướng dẫn: 15-6 24-12 14-6 15-7
11 > Hỏi: Có bao nhiêu trường phái chuyên về kiếm trong võ lâm > Hướng dẫn: 3 2 1 4
12 > Hỏi: Nhiệm vụ Boss Sát thủ “Liên Hình Thái” nằm ở map nào > Hướng dẫn: Trường Bạch Nam Trường Bạch Bắc Khỏa Lang Động Tiến Cúc Động
13 > Hỏi: Muốn hợp thành sát thủ giản tốn bao nhiêu sát thủ lệnh > Hướng dẫn: 5 4 7 9
14 > Hỏi: Trong phiên bản Phong Hỏa Liên Thành, 1 ngày bạn có thể đi mấy lần “thử luyện sát thủ” > Hướng dẫn: 2 5 3 4
15 > Hỏi: Từ Đại Lý bạn có thể đi vào nơi tín sứ nào > Hướng dẫn: Cả 3 nơi Phong Kì Mở Bảo Rương Sơn Thần Miếu
16 > Hỏi: Tam Hoa Tán có tác dụng gì > Hướng dẫn: giải độc tăng nội lực tăng thể lực tăng sinh lực
17 > Hỏi: Thừa Tiên Mật có tác dụng gì > Hướng dẫn: tăng sinh lực và nội lực tăng nội lực tăng thể lực tăng sinh lực
18 > Hỏi: Có bao nhiêu loại dược hoàn PK > Hướng dẫn: 10 8 6 3
19 > Hỏi: Long Môn Trấn lưu rương ở thành nào > Hướng dẫn: Biện Kinh Đại lý Tương Dương Thành Đô
20 > Hỏi: Đi xa phu từ Vĩnh Lạc Trấn lên Phượng Tường tốn nhiêu lượng > Hướng dẫn: 100 300 200 500
21 > Hỏi: Người chơi trên đẳng cấp 25 nhận sư phụ thì được goi là > Hướng dẫn: trực hệ đệ tử phổ thông đệ tử Đích truyền đệ tử Tất cả câu trả lời trên đều sai
22 > Hỏi: Quỷ Đầu Đao là vũ khí cấp mấy > Hướng dẫn: 3 2 1 4
23 > Hỏi: Vương Thiết Tượng là thợ rèn thành nào > Hướng dẫn: Biện Kinh Lâm An Tương Dương Đại Lý
24 > Hỏi: Muốn đổi Tín Sứ Lệnh Bài Bạc Tốn nhiêu điểm tín sứ > Hướng dẫn: 450 350 400 300
25 > Hỏi: Quế Hoa Tửu có hiệu lực trong bao lâu > Hướng dẫn: 1800s 1200s 3600s 2400s
26 > Hỏi: Trận Tống Kim thứ tư trong ngày bắt đầu lúc mấy giờ > Hướng dẫn: 17h30 11h30 16h30 14h30
27 > Hỏi: Võ lâm truyền kỳ có tổng cộng bao nhiêu thôn trấn > Hướng dẫn: 10 8 9 7
28 > Hỏi: Sinh nhật võ lâm truyền kỳ vào tháng mấy > Hướng dẫn: 6 5 7 8
29 > Hỏi: Võ lâm truyền kỳ có tổng cộng bao nhiêu Dã Tẩu > Hướng dẫn: 15 16 10 20
30 > Hỏi: Bạn cần gặp ai để kết bái kim lan > Hướng dẫn: Tĩnh đốc thiền sư Võ lâm truyền nhân Nguyệt lão Từ Vân pháp sư
31 > Hỏi: Thiếu Lâm Tự tọa lạc ở ngọn núi nào > Hướng dẫn: Thiếu thất Tung sơn Thái sơn Thiên sơn
32 > Hỏi: Bang hội nào đoạt hạng 4 ở giải THDNB lần 1 > Hướng dẫn: PhúHộ (Thiên Sơn) TiếuNgạo (Cửu Giang) TrgGiang (TrườngGiang) HồngHưng (Kim Sơn)
33 > Hỏi: Bang hội nào đoạt hạng 4 ở giải THDNB lần 2 > Hướng dẫn: PhúHộ (Thiên Sơn) MaGiáo (ChâuGiang) *** (Khánh Sơn) TrgGiang (TrườngGiang)
34 > Hỏi: Bang hội nào đoạt hạng 2 ở giải THDNB lần 1 > Hướng dẫn: HồngHưng (Kim Sơn) TiềuNgạo (Cửu Giang) TrgGiang (TrườngGiang) PhúHộ (Thiên Sơn)
35 > Hỏi: Bang hội nào đoạt hạng 1 ở giải THDNB lần 2 > Hướng dẫn: *** (Khánh Sơn) MaGiáo (ChâuGiang) PhúHộ (Thiên Sơn) TrgGiang (TrườngGiang)
36 > Hỏi: Trong võ lâm truyền kỳ bang hội nào được lập ra đầu tiên > Hướng dẫn: Phá Thiên (Tung Sơn) Việt kiếm (Thái Sơn) Đông Đô (Hoa Sơn) Tiêu Diêu (Kim Sơn)
37 > Hỏi: Võ lâm truyền kỳ có tối đa bao nhiêu kênh tán gẫu > Hướng dẫn: 8 6 4 10
38 > Hỏi: Bang hội nào đoạt hạng 1 ở giải THDNB lần 1 > Hướng dẫn: TrgGiang-TrườngGiang TiềuNgạo-Cửu Giang HồngHưng-Kim Sơn PhúHộ-Thiên Sơn
39 > Hỏi: Bang hội nào đoạt hạng 2 ở giải THDNB lần 2 > Hướng dẫn: TamHoàng-Hành Sơn MaGiáo-ChâuGiang ***-Khánh Sơn TrgGiang-TrườngGiang
40 > Hỏi: Điểm danh vọng có bao nhiêu đẳng cấp > Hướng dẫn: 8 6 4 10
41 > Hỏi: Võ lâm truyền kỳ có bao nhiêu NPC Long Ngũ > Hướng dẫn: 8 7 9 10
42 > Hỏi: Võ lâm truyền kỳ hiện tại có bao nhiêu phương thức liên đấu > Hướng dẫn: 6 5 4 7
43 > Hỏi: Tăng một điểm sinh khí của hệ Kim được bao nhiêu sinh lực > Hướng dẫn: 8 5 7 3
44 > Hỏi: Tăng một điểm sinh khí của hệ Mộc được bao nhiêu sinh lực > Hướng dẫn: 5 3 7 8
45 > Hỏi: Tăng một điểm sinh khí của hệ Hỏa được bao nhiêu sinh lực > Hướng dẫn: 7 5 3 8
46 > Hỏi: Tăng một điểm sinh khí của hệ thủy được bao nhiêu sinh lực > Hướng dẫn: 6 3 7 8
47 > Hỏi: Tăng một điểm sinh khí của hệ thổ được bao nhiêu sinh lực > Hướng dẫn: 3 5 7 8
48 > Hỏi: Ăn Thiên Sơn Tuyết Liên sẽ được khoảng bao nhiêu điểm kinh nghiệm > Hướng dẫn: 1,4 tỷ-1,5 tỷ 1,3 tỷ-1,4 tỷ 1,2 tỷ-1,3 tỷ 1,5 tỷ-1,6 tỷ
49 > Hỏi: Để có được 2 cặp sư đồ thì 4 người cần ít nhất bao nhiêu Sư Đồ Thiếp > Hướng dẫn: 1 3 2 4
50 > Hỏi: Tổng số boss tiểu HK cộng với tổng số môn phái toàn nữ giới bằng bao nhiêu > Hướng dẫn: 5 9 7 11
51 > Hỏi: Nhân vật chưa từng gặp Phạn Tăng, cần bao nhiêu viên THBT và Thủy Tinh để lên đảo tẩy tủy > Hướng dẫn: Tất cả câu trả lời trên đều sai 6 3 9
52 > Hỏi: Có bao nhiêu phái có thể cầm đao > Hướng dẫn: 10 8 6 4
53 > Hỏi: Phiên bản Sơn Hà Xã Tắc ra mắt trong thời gian nào > Hướng dẫn: 30-3-2006 26-3-2006 2-4-2006 26-3-2008
54 > Hỏi: Có bao nhiêu phái bắt buộc phải xuống ngựa mới xài được chiêu 90 > Hướng dẫn: 5 4 9 10
55 > Hỏi: Những vật phẩm nào sau đây không sử dụng được trên Mạc Bắc Thảo Nguyên > Hướng dẫn: Tâm Tâm Tương ánh Phù Tống Kim Chiêu Thư Sư Đồ Thiếp Bạch Câu Hoàn
56 > Hỏi: Kiến Tính Phong Sơn động lưu rương ở đâu để trở lại địa điểm cũ được > Hướng dẫn: Tất cả câu trả lời trên đều sai Biện Kinh Phượng Tường Thành Đô
57 > Hỏi: Từ Tương Dương đi xa phu qua Biện Kinh, rồi tiếp tục đi xa phu qua Lâm An tốn bao nhiêu > Hướng dẫn: 700 lượng 800 lượng 900 lượng 1000 lượng
58 > Hỏi: Món nào được yêu cầu trong nhiệm vụ giao khoáng > Hướng dẫn: Lượng Ngân Khoáng Mật Ngân Khoáng Huyền Thiết Khoáng Chu Sa Khoáng
59 > Hỏi: Đường Nghê Giáp bán shop được bao nhiêu lượng > Hướng dẫn: 6250 lượng 6500 lượng 6750 lượng 7000 lượng
60 > Hỏi: Phái nào phải đi thuyền mới qua được > Hướng dẫn: Thiên Vương Bang Nga My Đường Môn Cái Bang
61 > Hỏi: Hỏa Đường đường chủ của Thiên Nhẫn Giáo là ai > Hướng dẫn: Ngột Ngạo Hoang Nhan Tuyết Y Gia Luật Tị Ly Đoan Mộc Duệ
62 > Hỏi: NPC của phái nào có đứa con bị thất lạc trên Võ Đang > Hướng dẫn: Ngũ Độc Côn Luân Thúy Yên Võ Đang
63 > Hỏi: Ai là người mà thập đại môn phái đều kính phục > Hướng dẫn: Độc Hồ Kiếm Từ Nhân Phương Trượng Thanh Hiểu Sư Thái Yên Hiểu Trái
64 > Hỏi: Ai là người ngông cuồng nhất > Hướng dẫn: Tuyền Cơ Tử Đường Cừu Dương Anh Hoàng Nhan Hùng Liệt
65 > Hỏi: 2 nhân vật lần đầu tiên kết hôn sẽ nhận được > Hướng dẫn: Nhẫn Dây chuyền Ngọc bội áo
66 > Hỏi: Mang 1 bộ Thiên Hoàng không max được bao nhiêu may mắn > Hướng dẫn: Tất cả câu trả lời trên đều sai 36 27 45
67 > Hỏi: PK9 ra tù tốn bao nhiêu lượng > Hướng dẫn: 81 vạn 54 vạn 9 vạn 18 vạn
68 > Hỏi: Những nơi nào sau đây bán các loại vật phẩm mà tất cả đều sử dụng được trên Vi Sơn Đảo > Hướng dẫn: Hiệu thuốc Thợ Rèn Tiệm tạp hóa Không ở nơi nào cả
69 > Hỏi: Từ 15h đến hết ngày có bao nhiêu trận Tống Kim > Hướng dẫn: 5 6 7 4
70 > Hỏi: Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến trong khoảng cấp bao nhiêu sẽ được phần thưởng Kim Phong Trạc Liên Quang > Hướng dẫn: 20-30 40-50 30-40 50-60
71 > Hỏi: Trong Tống Kim, nhân vật khi chết có bị mất tiền và điểm kinh nghiệm hay không > Hướng dẫn: Không Có
72 > Hỏi: Để đi Phong Lăng Độ người chơi cần những vật phẩm gì > Hướng dẫn: Lệnh bài Phong Lăng Độ 300 tấm Mật Đồ Thần Bí Tất cả câu trả lời đều sai 100 vạn lượng
73 > Hỏi: Để đi Vi Sơn Đảo nhân vật cần những vật phẩm gì > Hướng dẫn: Tất cả câu trả lời trên đều sai 500 tấm Mật Đồ Thần Bí Lệnh Bài Phong Lăng Độ 200 vạn lượng
74 > Hỏi: Có bao nhiêu thành bán ngựa Túc Sương > Hướng dẫn: 2 1 3 4
75 > Hỏi: Trong Tống Kim, khi bạn được phong là Hiệu úy bạn sẽ được tặng những gì > Hướng dẫn: Sinh lực tăng 20% Sinh lực tăng 10% Sinh lực tăng 30% Sinh lực tăng 40%
76 > Hỏi: Trong Tống Kim, khi bạn được phong là Thống Lĩnh bạn sẽ được tặng những gì > Hướng dẫn: Tất cả đều đúng Sinh lực tăng 30% Phòng thủ 5%
77 > Hỏi: Trong Tống Kim, khi bạn được phong là Phó Tướng bạn sẽ được tặng những gì > Hướng dẫn: Tất cả đều đúng Phòng thủ tăng 10% Sinh lực tăng 40%
78 > Hỏi: Kết thúc một trận Tống Kim bên thắng được bao nhiêu điểm thưởng > Hướng dẫn: 1200 điểm và 3 điểm danh vọng 1200 điểm 600 điểm
79 > Hỏi: Kết thúc một trận Tống Kim bên thua được bao nhiêu điểm thưởng > Hướng dẫn: 600 điểm 1000 điểm 1200 điểm và 3 điểm danh vọng 600 điểm và 3 điểm danh vọng
80 > Hỏi: Phái nào có tốc độ đánh nhanh nhất > Hướng dẫn: Đường Môn Thúy Yên Thiên Vương Võ Đang
81 > Hỏi: Phái nào có tốc độ đánh chậm nhất > Hướng dẫn: Thiên Vương Thúy Yên Đường Môn Võ Đang
82 > Hỏi: Trong một ngày nhân vật có thể làm tối đa bao nhiêu nhiệm vụ Dã Tẩu > Hướng dẫn: 40 50 60 70
83 > Hỏi: Dã Tẩu có tối đa bao nhiêu nhiệm vụ > Hướng dẫn: 8000 7000 6000 9000
84 > Hỏi: Chủ Tiền Trang ở các thành thị bán vật phẩm gì (trừ Lâm An) > Hướng dẫn: Bao lì xì Phi Phong áo Mừng Tuổi áo Mới
85 > Hỏi: Chủ Dược Điếm tại các thành thị bán bao nhiêu loại thuốc > Hướng dẫn: 17 16 15 18
86 > Hỏi: Có bao nhiêu thành dùng để ngồi tù giảm PK > Hướng dẫn: 2 1 3 4
87 > Hỏi: Một bộ Kim Phong gồm bao nhiêu món > Hướng dẫn: 9 8 10 7
88 > Hỏi: Để đi Đảo Tẩy Tủy nhân vật cần những vật phẩm gì > Hướng dẫn: Tất cả đều đúng 6 Tinh Hồng Bảo Thạch 3 Thủy Tinh và 6 Tinh Hồng Bảo Thạch 3 Thủy Tinh
89 > Hỏi: Có bao nhiêu NPC Thần Bí Thương Nhân tại Thất đại thành thị > Hướng dẫn: 3 2 1 4
90 > Hỏi: Chức năng NPC Công Bình Tử dùng để làm gì > Hướng dẫn: Lôi Đài Vượt ải Tín sứ Liên đấu
91 > Hỏi: Có thể đổi điểm tích lũy liên đấu lấy vật phẩm tại NPC nào > Hướng dẫn: Sứ giả liên đấu (Nam) Võ Lâm Truyền Nhân Sứ giả liên đấu (Nữ) Nhiếp Thí Trần
92 > Hỏi: Có mấy môn phái không có tốc độ xuất chiêu trong trấn phái > Hướng dẫn: 4 3 5 6
93 > Hỏi: Người bán chiến mã ở Nam Nhạc trấn tên là > Hướng dẫn: Thẩm Câu Xa Phu Thương nhân thần bí Sứ giả võ lâm
94 > Hỏi: Huyền Giác Đại sư khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm > Hướng dẫn: Tất cả đều đúng Thủy tinh Tinh hồng bảo thạch Phục ma Tử Kim côn
95 > Hỏi: Hà Linh Phiêu khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm > Hướng dẫn: Vô Ma tẩy tượng ngọc khấu Vô Trần Thanh Tâm hướng thiện châu Vô Gian ỷ thiên kiếm Vô gian tẩy tượng ngọc khấu
96 > Hỏi: Liễu Thanh Thanh khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm > Hướng dẫn: Tất cả đều đúng Tẩy tủy kinh Tử Thủy Tinh Võ Lâm Mật tịch
97 > Hỏi: Đoạn Mộc Duệ khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm > Hướng dẫn: Ma Sát Quỉ cốc u minh thương Cập phong chân vũ kiếm Sương Tinh thiên niên hàn thiết Tứ không giáng ma giới đao
98 > Hỏi: Thanh Tuyệt Sư Thái khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm > Hướng dẫn: Tất cả đều đúng Vô Trần Thanh Tâm hướng thiện châu Nga My mật tịch Vô Gian ỷ thiên kiếm
99 > Hỏi: Diệu Như là môn đệ của phái nào > Hướng dẫn: Nga My Thúy Yên Võ Đang Đường Môn
100 > Hỏi: Đạo Thanh Chân Nhân khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm > Hướng dẫn: Cập phong tam thanh phù Cập phong chân vũ kiếm Vô Gian ỷ thiên kiếm Tất cả đều đúng
101 > Hỏi: Trương Tông Chính là môn đệ của > Hướng dẫn: Võ Đang Nga My thiếu lâm Thiên vương bang
102 > Hỏi: Gia Luật Tị Ly khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm > Hướng dẫn: Ma hoàng án xuất hổ hạng khuyên Ma Sát Quỉ cốc u minh thương Cập phong tam thanh phù Vô gian tẩy tượng ngọc khấu
103 > Hỏi: Yên Hiểu Trái khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm > Hướng dẫn: Tê hoàng phụng nghi đao Tê hoàng băng tung hộ uyển Nhu tình cân quốc nghê thường Bích hải uyên ương liên hoàn đao
104 > Hỏi: Chưởng môn Nga My là > Hướng dẫn: Thanh Tuyệt sư thái Chung Linh Tú Hà Linh Phiêu Diệu Như
105 > Hỏi: Chưởng môn Võ Đang là > Hướng dẫn: Đạo Nhất chân nhân Đạo Thanh chân nhân Thanh Hư chân nhân Thanh Vân đạo trưởng
106 > Hỏi: Môn chủ Đường môn là > Hướng dẫn: Đường cừu Đường Hỏa Đường Bất nhiễm Đường Vân
107 > Hỏi: Bang chủ Thiên vương bang là > Hướng dẫn: Dương Anh Vương Tá Gia Luật Tị Ly Hà Linh Phiêu
108 > Hỏi: Chưởng môn Côn Lôn là > Hướng dẫn: Tuyền Cơ Tử Đạo Thanh Chân Nhân Thiên Cơ Tử Thanh Linh Tử
109 > Hỏi: Giáo chủ Ngũ độc là > Hướng dẫn: Hắc Diện Lang Quân Độc Thích Đôc Diện Lang Quân Tang Chu
110 > Hỏi: Phương trượng Thiếu Lâm > Hướng dẫn: Huyền Từ Đại sư Huyền Giác đại sư Từ Vân Pháp Sư Từ Vân Đại Sư
111 > Hỏi: Chưởng môn Thúy Yên là > Hướng dẫn: Doãn Hàm Yên Hoàn Nhan Tuyết Y Yên Hiểu Trái Hà Linh Phiêu
112 > Hỏi: Bang chủ Cái bang là > Hướng dẫn: Hà Nhân Ngã Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thông Mạnh Thương Lương
113 > Hỏi: Giáo chủ Thiên nhẫn là > Hướng dẫn: Hoàng Nhan Hồng Liệt Hoàng Nhan Tuyết Y Hoàng Nhan Khang Hoàng Nhan A Cốt Đả
114 > Hỏi: Gián điệp Kim quốc ở Tương Dương là > Hướng dẫn: Lưu Uẩn cổ Bạch Công Tử Ngô Lão thái Kim Quốc võ sĩ
115 > Hỏi: Máy chủ nào đoạt hạng 1 ở giải THDNB lần 5 ChâuGiang TrườngGiang Thiên Sơn Cửu Giang
116 > Hỏi: Dùng bao nhiêu điểm tích lũy trong nhiệm vụ tín sứ để đổi lấy Hồng ảnh Tụ Chiêu > Hướng dẫn: 50000 40000 60000 500000
117 > Hỏi: Dùng bao nhiêu điểm tích lũy trong nhiệm vụ tín sứ để đổi lấy Hồng ảnh Mục Túc Tương Vong > Hướng dẫn: 70000 60000 50000 80000
118 > Hỏi: Dùng bao nhiêu điểm tích lũy trong nhiệm vụ tín sứ để đổi lấy Hồng ảnh Kiếm Qua Tây Phương > Hướng dẫn: 70000 50000 60000 40000
119 > Hỏi: Dùng bao nhiêu điểm tích lũy trong nhiệm vụ tín sứ để đổi lấy Hồng ảnh Trầm Viên Vãn Túy > Hướng dẫn: 100000 10000 1000000 1000
120 > Hỏi: Trong tín sứ, khi bạn có danh hiệu là Tín Sứ-Mộc thì thì bạn có thể mua được Tín Sứ lệnh bài nào > Hướng dẫn: Tín sứ lệnh bài – Mộc Tín sứ lệnh bài – Đồng Tín sứ lệnh bài – Bạc Tín sứ lệnh bài – Vàng
121 > Hỏi: Mỗi tín sứ yêu bài được sự dụng bao nhiêu lần > Hướng dẫn: 5 3 4 2
122 > Hỏi: Ngự Tứ tín sứ lệnh bài Vàng khi sử dụng phục hồi bao nhiêu điểm âm trong phần kháng ngũ hành > Hướng dẫn: 30 20 10 40
123 > Hỏi: Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Mộc tạo ra hệ gì > Hướng dẫn: Hỏa Thủy Kim Thổ
124 > Hỏi: Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Hỏa tạo ra hệ gì > Hướng dẫn: Thổ Thủy Mộc Kim
125 > Hỏi: Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Thổ tạo ra hệ gì > Hướng dẫn: Kim Thủy Hỏa Mộc
126 > Hỏi: Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Kim tạo ra hệ gì > Hướng dẫn: Thủy Mộc Hỏa Thổ
127 > Hỏi: Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Thủy tạo ra hệ gì > Hướng dẫn: Mộc Kim Hỏa Thổ
128 > Hỏi: Trong phần trang bị, thì trang bị vũ khí có thể kích được trang bị nào trên người > Hướng dẫn: Giày – nhẫn trên Nhẫn dưới – thắt lưng Dây chuyền – trang phục Ngọc bội – bao tay
129 > Hỏi: Trong phần trang bị, thì nhẫn dưới được trang bị nào kích thuộc tính ẩn > Hướng dẫn: Ngọc bội – bao tay Giày – nhẫn trên Trang phục – dây chuyền Mũ – vũ khí
130 > Hỏi: Trong hệ thống ngũ hành, thì hệ nào không có nhân vật Nam > Hướng dẫn: Thủy Mộc Hỏa Kim
131 > Hỏi: Trong hệ thống ngũ hành, thì hệ nào không có nhân vật Nữ > Hướng dẫn: Không có hệ nào Kim Hỏa Thổ
132 > Hỏi: Bạn cấp từ 90-120, muốn tham gia thi liên đấu thì phải tới NPC Sứ Giả Liên Đấu thành nào để báo danh > Hướng dẫn: Biện Kinh Tương Dương Thành Đô Lâm An
133 > Hỏi: Bạn từ cấp 120 trở lên, muốn tham gia thi liên đấu thì phải tới NPC Sứ Giả Liên Đấu thành nào để báo danh > Hướng dẫn: Thành Đô Biện Kinh Lâm An Đại Lý
134 > Hỏi: Ngồi tù bao lâu thì sẽ giảm được 1 PK > Hướng dẫn: 2h 1h 30′ 4h
135 > Hỏi: Theo giới hạn 5 giờ chơI trong võ lâm, thì 3 giờ đầu tiên người chơi được hưởng bao nhiêu % điểm kinh nghiệm khi đánh quái > Hướng dẫn: 100% 50% 150% 200%
136 > Hỏi: Theo cách gọi của nhiều người thì “cụ đồ Chiểu” được hiểu là ai > Hướng dẫn: Nguyễn Đình Chiểu Lê Văn Chiểu Trần Đình Chiểu Nguyễn Văn Chiểu
137 > Hỏi: Con người đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên vào năm nào > Hướng dẫn: 1969 1968 1970 1971
138 > Hỏi: Khổng Tử, người thầy của mọi thời đại sống vào thế kỷ nào trước công nguyên > Hướng dẫn: 6 5 4 7
139 > Hỏi: Nước ta có bao nhiêu dân tộc > Hướng dẫn: 54 52 50 56
140 > Hỏi: Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm nào > Hướng dẫn: 1945 1941 1943 1939
141 > Hỏi: Có bao nhiêu nước tham gia thành lập Liên Hiệp Quốc > Hướng dẫn: 51 55 59 63
142 > Hỏi: Điện thoại được phát minh vào năm nào > Hướng dẫn: 1876 1886 1900 1976
143 > Hỏi: Pasteur phát minh ra vắc xin ngừa bệnh dại vào năm nào > Hướng dẫn: 1888 1878 1898 1908
144 > Hỏi: Họ đầu tiên ở nước ta là gì > Hướng dẫn: Hồng Bàng Triệu Ngô Dương
145 > Hỏi: Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả cụ Phan Bội Châu diễn ra vào năm nào > Hướng dẫn: 1919 1924 1929 1934
146 > Hỏi: Vua Quang Trung băng hà vào năm nào > Hướng dẫn: 1799 1793 1805 1811
147 > Hỏi: Ai là người dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010 > Hướng dẫn: Lý Thái Tổ Lê Thái Tổ Lý Nam Đế Lý Thường Kiệt
148 > Hỏi: Kỳ quan nào không nằm trong 7 kỳ quan Thế Giới cổ đại > Hướng dẫn: Vạn Lý Trường Thành Khu lăng mộ Giza Hải đăng Alexandria Tất cả câu trả lời trên đều sai
149 > Hỏi: Cân được phát minh đầu tiên bởi cư dân của nước nào > Hướng dẫn: Ai cập Trung Quốc ấn độ Việt cổ
150 > Hỏi: Văn Miếu, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng dưới triều đại nào > Hướng dẫn: Nhà Lý Nhà Trần Nhà Ngô Nhà Nguyễn
151 > Hỏi: Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc năm nào > Hướng dẫn: 1977 1970 1963 1984
152 > Hỏi: Đất nước nào là quê hương của ông già Noel > Hướng dẫn: Phần Lan Thụy Điển Mỹ Anh
153 > Hỏi: Thủ đô nước nào lâu đời nhất Đông Nam á > Hướng dẫn: Hà Nội – Việt Nam Bangkok – Thái Lan Viên Chăn – Lào Phnom Penh – Campuchia
154 > Hỏi: Huấn luyện viên Alex Feguson của Mu có tước hiệu gì > Hướng dẫn: Hiệp sĩ Bá tước Tướng quân Đại tướng
155 > Hỏi: Việt Nam vô địch AFF cup năm nào > Hướng dẫn: 2008 2005 1998 2009
156 > Hỏi: Biểu tượng Nữ thần tự do là của nước nào > Hướng dẫn: Mỹ Pháp Anh Nhật
157 > Hỏi: Nước nào có hình chiếc ủng > Hướng dẫn: Italia Pháp Chi Lê Trung Quốc
158 > Hỏi: Ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam > Hướng dẫn: Ngày 3 tháng 2 Ngày 30 tháng 4 Ngày 2 tháng 9 Ngày 8 tháng 3
159 > Hỏi: Đơn vị tiền tệ của Italia > Hướng dẫn: Euro Rúp Yên Tệ
160 > Hỏi: Đỉnh núi nào cao nhất thế giới > Hướng dẫn: Everest Phanxiphang Makalu K2
161 > Hỏi: Sao Kim Venus tượng trưng cho vị thần nào > Hướng dẫn: Tình yêu Chiến tranh Hòa bình Biển cả
162 > Hỏi: Ngôi sao 5 cánh trên quốc kì các quốc gia tượng trưng cho cái gì > Hướng dẫn: 5 châu lục 5 quốc gia 5 hành tinh 5 ngôi sao
163 > Hỏi: Hình tròn màu đỏ trên lá cờ của Nhật Bản tượng trưng cho cái gì > Hướng dẫn: Mặt trời Mặt trăng Trái đất Sao hỏa
164 > Hỏi: Rừng nào có biên giới tự nhiên trải dài đến 9 quốc gia > Hướng dẫn: Amazon Cúc phương Fontainebleau Đray Sáp
165 > Hỏi: Loài cây nào biểu tượng cho sức mạnh của Châu Phi > Hướng dẫn: Bao báp Lim Thông Xương rồng
166 > Hỏi: Con sông nào lớn nhất Châu á > Hướng dẫn: Mê Kông Gange Sông Hồng Dương tử
167 > Hỏi: Đội tuyển bóng đá nam Brazil vô địch thế giới mấy lần > Hướng dẫn: 5 4 3 6
168 > Hỏi: Nước Mỹ có bao nhiêu bang > Hướng dẫn: 50 49 48 51
169 > Hỏi: DTH là dịch vụ gì > Hướng dẫn: Truyền hình số vệ tinh Truyền hình số Truyền hình mạng Truyền hình cáp
170 > Hỏi: Âm thanh không truyền đi được trong môi trường nào > Hướng dẫn: Chân không Chất lỏng Chất khí Chất rắn
171 > Hỏi: Người ta thường nói ngang như… > Hướng dẫn: Cua Ngỗng Ghẹ Heo
172 > Hỏi: Điền vào câu sau: “Lơ ngơ như … đội nón” > Hướng dẫn: Bò Gà Khỉ Mèo
173 > Hỏi: ở bắc cực có bao nhiu loài chim cánh cụt > Hướng dẫn: 0 1 2 3
174 > Hỏi: Dụng cụ đo thân nhiệt là gì > Hướng dẫn: Nhiệt kế Ampe Kế áp kế Vôn kế
175 > Hỏi: Tỉnh nào sau đây ở miền bắc nước ta > Hướng dẫn: Hải Dương Bình Dương Binh Thuận Bình Định
176 > Hỏi: Báo nào chuyên về công nghệ thông tin > Hướng dẫn: Echip Tuổi trẻ Hoa học trò Mực tím
177 > Hỏi: “Dictionary” trong tiếng Anh nghĩa là gì > Hướng dẫn: Từ điển Quyển nhật kí Kí tự Tập giấy trắng
178 > Hỏi: Quốc gia nào có liên hoan film Cannes > Hướng dẫn: Pháp Đức ý Mĩ
179 > Hỏi: Website đổi mật khẩu của VNG là gì > Hướng dẫn: id.zing.vn zing.vn pay.zing.vn me.zing.vn
180 > Hỏi: Môn thể thao nào mà 6 game sẽ kết thúc 1 set > Hướng dẫn: Tennis Baseball Soccer Basketball
181 > Hỏi: Quốc gia nào đông dân nhất thế giới > Hướng dẫn: Trung Quốc ấn Độ Mĩ Nga
182 > Hỏi: Quốc gia nào tặng nước Mĩ tượng “Nữ thần tự do” > Hướng dẫn: Pháp Anh ý Canada
183 > Hỏi: Một bộ cờ vua có bao nhiu loại quân > Hướng dẫn: 6 5 4 7
184 > Hỏi: Vào mùa nào thì trái đất gần mặt trời nhất > Hướng dẫn: Hạ Xuân Thu Đông
185 > Hỏi: Cái gì lớn nhất dưới đây > Hướng dẫn: Lục Địa Đảo Châu Lục Vịnh
186 > Hỏi: Vòng chung kết WorldCup 1994 quốc gia nào đạt hạng ba > Hướng dẫn: Thụy Điển Đức Tây Ban Nha Hà Lan
187 > Hỏi: Sea Game 25 sẽ tổ chức ở quốc gia nào > Hướng dẫn: Lào Inđônêsia Thái Lan Malaysia
188 > Hỏi: Kết thúc Sea Game 24 đoàn Việt Nam đạt bao nhiêu HCV > Hướng dẫn: 64 62 63 61
189 > Hỏi: Thế vận hội Olympic 2012 diễn ra tại quốc gia nào > Hướng dẫn: Anh Pháp Đức Tây Ban Nha
190 > Hỏi: Trần Hiếu Ngân là VĐV môn thể thao nào > Hướng dẫn: Taekwondo Karate Judo Bóng bàn
191 > Hỏi: Nguyễn Tiến Minh là VĐV môn thể thao nào > Hướng dẫn: Cầu lông Bóng bàn Bida Bóng đá
192 > Hỏi: Vòng chung kết Euro 2004 đội nào đạt danh hiệu vô địch > Hướng dẫn: Hy Lạp Bồ Đào Nha ý Tây Ban Nha
193 > Hỏi: Lê Công Vinh đạt bao nhiêu danh hiệu Quả Bóng Vàng VN > Hướng dẫn: 3 2 4 5
194 > Hỏi: Vòng chung kết Euro 2008 đội nào đạt danh hiệu vô địch > Hướng dẫn: Tây Ban Nha Bồ Đào Nha ý Hy Lạp
195 > Hỏi: CLB bóng đá nào đạt danh hiệu vô địch cup C1 Châu Âu nhiều nhất > Hướng dẫn: Real Madrid Liverpool AC Milan Bayer Munich
196 > Hỏi: Cầu Mỹ Thuận được bắc qua con sông nào của Việt Nam > Hướng dẫn: Sông Tiền Sông Hậu Sông Đà Sông Hương
197 > Hỏi: Đội tuyển bóng đá nam Thái Lan bao nhiêu lần vô địch các kỳ Sea Game > Hướng dẫn: 8 7 9 10
198 > Hỏi: Thủ đô Canađa tên gì > Hướng dẫn: Ottawa Toronto Habana Madrid
199 > Hỏi: Ai đạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm 2009 > Hướng dẫn: Dương Hồng Sơn Vũ Như Thành Lê Công Vinh Phan Văn Tài Em
200 > Hỏi: Giếng nước lớn nhất Việt Nam nằm ở đâu > Hướng dẫn: Ninh Bình Hà Nội Bình Dương Hà Tây
201 > Hỏi: Tên của anh hùng Nguyễn Huệ lúc nhỏ là > Hướng dẫn: Hồ Thơm Khắc Nhi Tiểu Minh Du Thiên
202 > Hỏi: Đời vua nào có chức Lạc Hầu > Hướng dẫn: Hùng Vương An Dương Vương Đinh Bộ Lĩnh Lý Nam Đế
203 > Hỏi: Truyền thuyết về Tứ Bất Tử của Việt Nam gồm: Tản Viên (Sơn Tinh – Thủy Tinh), Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh. Người còn lại là ai > Hướng dẫn: Thánh Gióng Trạng Vật Sọ Dừa Trạng Quỳnh
204 > Hỏi: Vạn Thắng Vương là biệt hiệu của vị tướng quân nào > Hướng dẫn: Đinh Bộ Lĩnh Trần Lãm Ngô Quyền Dương Đình Nghệ
205 > Hỏi: Nhà Đinh đúc tiền lần đầu tiên trong lịch sử nước Việt, đồng tiền đó mang tên gì > Hướng dẫn: Thái Bình Hưng Bảo Thiệu Phong Thông Bảo Vĩnh Thịnh Thông Bảo Thiên Phúc Trấn Bảo
206 > Hỏi: Bánh Khoái là đặc sản của miền nào > Hướng dẫn: Miền Bắc Miền Trung Cả ba miền Miền Nam
207 > Hỏi: Giò Heo Giả Cầy thường được người miền nào ưa chuộng > Hướng dẫn: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc Cả ba miền
208 > Hỏi: Bún Suông, một món ăn đặc sắc có tôm giã nhuyễn, thịt cua có xuất xứ từ miền nào > Hướng dẫn: Miền Nam Miền Bắc Miền Trung Cả ba miền
209 > Hỏi: Cà pháo, mắm tôm thường được người dân miền nào ưa chuộng > Hướng dẫn: Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Cả ba miền
210 > Hỏi: Trong các món ăn dân dã, Gỏi Sứa là món ăn “độc đáo” để thiết đãi bằng hữu của người dân nơi nào sau đây > Hướng dẫn: Tuy Hòa Vũng Tàu Mũi Né Phan Thiết
211 > Hỏi: Ba Khía, một đặc sản của vùng Biển miền Nam, nổi tiếng nhất là ở đâu > Hướng dẫn: Rạch Gốc Cần Thơ Long An Tiền Giang
212 > Hỏi: Chả Rươi có nguồn gốc xuất xứ từ miền nào > Hướng dẫn: Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Cả ba miền
213 > Hỏi: Bún Thang là đặc sản của nơi nào > Hướng dẫn: Hà Nội Phan Thiết Cần Thơ Huế
214 > Hỏi: Cơm hến là đặc sản của nơi nào > Hướng dẫn: Huế Quảng Ninh Hải Phòng Hà Nội
215 > Hỏi: Bún mực Vạn Ninh là đặc sản nơi nào > Hướng dẫn: Nha Trang Hải Phòng Huế Hà Nội
216 > Hỏi: Món Mì Quảng là đặc sản của nơi nào > Hướng dẫn: Quảng Nam Hà Nội Quảng Ninh Tuy Hòa
217 > Hỏi: Bánh tổ là một trong bốn loại bánh truyền thống của người dân nơi nào > Hướng dẫn: Quảng Nam Tuy Hòa Hà Nội Quảng Ninh
218 > Hỏi: Bún Bò là đặc sản của miền nào > Hướng dẫn: Miền Trung Miền Nam Miền Bắc Cả ba miền
219 > Hỏi: Chợ nổi là đặc trưng của nơi nào > Hướng dẫn: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc Cả ba miền
220 > Hỏi: Hàng năm nhằm vào tháng 3 khách thập phương về Nam Định để tham dự lễ hội nào > Hướng dẫn: Phủ Dầy Đền Hùng Nghinh Ông Giỗ tổ
221 > Hỏi: ở Cao Bằng, hằng năm vào ngày 22 tháng 3 có lễ hội về Mẹ Trăng và mười hai nàng tiên – con của Mẹ Trăng. Đó là lễ hội gì > Hướng dẫn: Nàng Hai Nghinh Ông Đền Hùng Giỗ tổ
222 > Hỏi: Hải Thượng Lãn Ông là tên hiệu của bậc danh nhân nào > Hướng dẫn: Lê Hữu Trác Lê Quý Đôn Lê Văn Hưu Nguyễn Khuyến
223 > Hỏi: Họ em cùng với họ người, Tên em cùng loài ở chốn bùn sâu. Là vật gì > Hướng dẫn: Đinh ốc Đinh ốc ốc đinh
224 > Hỏi: Bốn bên bốn bức tường cao, Lính đánh ào ào, tướng vẫn nằm yên. Là vật dụng gì > Hướng dẫn: Cái mùng Cái chăn Cái gối Cái giường
225 > Hỏi: Mòn lưng kẻ xát người chà, Cánh đâu mà bảo ta bay lên trời? Là cái gì > Hướng dẫn: Cái bay Cái xẻng Cái cuốc Cái búa
226 > Hỏi: Không tay không chân không mắt không mũi, Miệng ướt rần rần, bò đi lủi nhủi. Là con gì > Hướng dẫn: Con giun Con mèo Con chim Con cá
227 > Hỏi: Vừa bằng hạt lạc, trong nạc ngoài xương. Là con gì > Hướng dẫn: Con ốc Con mèo Con cá Con giun
228 > Hỏi: Năm ông cầm hai cây sào, Lùa đàn trâu trắng thẳng vào trong hang. Dùng để chỉ việc gì > Hướng dẫn: Ăn cơm Uống nước Ăn canh Ăn chay
229 > Hỏi: Bằng một bước mà bước không qua. Là cái gì > Hướng dẫn: Cái bóng Cái bảng Cái bàn Cái sải tay
230 > Hỏi: Con cua tám cẳng 2 càng, Bò qua bò lại hỏi bò mấy chân > Hướng dẫn: 4 chân 2 chân 6 chân 8 chân
231 > Hỏi: Bắc thang lên hát phường chèo, Hỏi thang một nấc mà leo nỗi gì? Là chữ gì > Hướng dẫn: Chữ H Chữ A Chữ D Chữ P
232 > Hỏi: Xây thành đắp luỹ trên non, Hái hoa nuốt nhuỵ nuôi con tháng ngày? Là con gì > Hướng dẫn: Con ong Con bướm Con gà Con cuốc
233 > Hỏi: Mồm bò nhưng không phải mồm bò mà là mồm bò. Là con gì > Hướng dẫn: Con ốc sên Con kiến Con rùa Con ngan
234 > Hỏi: Trong lễ hội đua thuyền truyền thống nước ta, loại thuyền nào thường được nhân dân sử dụng > Hướng dẫn: Thuyền rồng Ghe ngo Thuyền thúng Ghe bầu
235 > Hỏi: Tục mừng nhà mới ở Việt Nam gọi là gì > Hướng dẫn: Tân gia Tân niên gia Tân kỳ Tân quý
236 > Hỏi: ở các gia đình có cha mẹ già đến bảy tám mươi tuổi, nhà phúc lộc dồi dào, đông con cái, thì làm lễ mừng thọ cha mẹ. Lễ đó gọi là gì > Hướng dẫn: Thượng thọ Mừng thọ Đại thọ Mừng tuổi
237 > Hỏi: Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba. 2 câu thơ đó nói về ngày hội gì ở nước ta. > Hướng dẫn: Giỗ tổ Hùng Vương Giỗ tổ Giỗ tổ tiên Giỗ ông bà
238 > Hỏi: Làng gốm Bát Tràng, làng gốm nổi tiếng của nước ta thuộc huyện nào của Hà Nội > Hướng dẫn: Gia Lâm Từ Liêm Đông Anh Thanh Trì
239 > Hỏi: Cơm lam là món ẩm thực đặc sắc của các dân tộc nơi nào ở nước ta > Hướng dẫn: Tây Bắc Bộ Đông Bắc Bộ Tây Nam Bộ Đông Nam Bộ
240 > Hỏi: Nữ sinh Đồng Khánh xứ Huế nổi tiếng bởi tà áo dài thướt tha có màu sắc > Hướng dẫn: Tím Hồng Lam Trắng
241 > Hỏi: Trong tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, hàng nút được kết tại đâu > Hướng dẫn: Bên phải từ cổ xuống eo Bên trái từ cổ xuống eo Sau lưng Không cần cài nút
242 > Hỏi: Nhà sử học đầu tiên của Việt Nam là > Hướng dẫn: Lê Văn Hưu Nguyễn Hiền Phan Phu Tiên Ngô Sĩ Liên
243 > Hỏi: Cuốn “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” do ai soạn thảo > Hướng dẫn: Ngô Sĩ Liên Phan Phu Tiên Lê Văn Hưu Phạm Công Trứ
244 > Hỏi: Thời nhà Trần, ai được phong tặng là “Lưỡng Quốc Trạng Nguyên” > Hướng dẫn: Mạc Đĩnh Chi Nguyễn Trực Nguyễn Đăng Đạo Phùng Khắc Khoan
245 > Hỏi: Trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam là ai > Hướng dẫn: Nguyễn Hiền Lương Thế Vinh Mạc Đĩnh Chi Nguyễn Trực
246 > Hỏi: Ai được dân gian phong tặng danh hiệu Trạng Lường > Hướng dẫn: Lương Thế Vinh Phùng Khắc Khoan Nguyễn Hiền Mạc Đỉnh Chi
247 > Hỏi: Ai được dân gian phong tặng danh hiệu Trạng Bùng > Hướng dẫn: Phùng Khắc Khoan Nguyễn Hiền Lương Thế Vinh Mạc Đỉnh Chi
248 > Hỏi: Ai lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn khởi nghĩa dành thắng lợi > Hướng dẫn: Lê Lợi Trần Cảnh Lê Hoàn Trần Hưng Đạo
249 > Hỏi: Ai thảo áng văn bất hủ “Bình Ngô Đại Cáo” > Hướng dẫn: Nguyễn Trãi Lê Văn Hưu Trần Thánh Tông Nguyễn Hiền
250 > Hỏi: Bạch Vân Cư Sĩ là tên hiệu của nhà thơ nào > Hướng dẫn: Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Trãi Lê Thánh Tông Nguyễn Du
251 > Hỏi: Lá cờ thêu 6 chữ vàng “Phá Cường Địch, Báo Hoàng Ân” gắn với tên tuổi của vị anh hùng thiếu niên nào > Hướng dẫn: Trần Quốc Toản Nguyễn Trung Trực Trần Quốc Tuấn Mạc Đĩnh Chi
252 > Hỏi: Tiền giấy đầu tiên được sửu dụng gắn với triều đại của vị vua nào > Hướng dẫn: Hồ Quý Ly Trần Thánh Tông Lê Thánh Tông Lê Lợi
253 > Hỏi: Vị tổ nghề in của nước ta là > Hướng dẫn: Lương Nhữ Học Nguyễn Xí Ngô Sĩ Liên Nguyễn Chích
254 > Hỏi: Nhân vật kiệt xuất của thế kỷ XV được UNESCO phong là danh nhân văn hóa thế giới > Hướng dẫn: Nguyễn Trãi Nguyễn Du Hồ Xuân Hương Nguyễn Đình Chiểu
255 > Hỏi: Thà rằng ăn nửa quả hồng, Còn hơn ăn cả chùm …chát lè. Sung Sấu Cóc Xoài
256 > Hỏi: Nói chín thì nên làm mười, Nói mười làm … kẻ cười người chê. Chín Tám Một Năm
257 > Hỏi: Thế gian chẳng ít thì nhiều, Không … ai dễ đặt điều cho ai . Dưng Thì Lẽ Tư
258 > Hỏi: Tháng … heo mây, Chuồn chuồn bay thì bão. Bảy chín Mười Tám
259 > Hỏi: Bao giờ cho đến tháng … , Hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn . Ba Năm Hai Tư
260 > Hỏi: ở đời muôn sự cửa trùng, Hơn nhau hai tiếng anh … mà thôi. Hùng Kiệt Tuấn Tài
261 > Hỏi: Nước giữa dòng chê trong, chê đục, Vũng …đầm hì hục khen ngon Trâu Voi Chó Nước
262 > Hỏi: Cái bống đi chợ cầu Canh, Cái tôm đi trước, củ … đi sau. Con cua lật đật theo hầu, Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua. Hành Năng Tỏi Sắn
263 > Hỏi: Nực cười châu chấu đá …, Tưởng rằng chấu nát, ai dè … nghiêng. Xe Lon Nhau Voi
264 > Hỏi: Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, Thì anh mua gạch … về xây. Bát Tràng Đồng Tâm Vĩnh Long Long An
265 > Hỏi: Rủ nhau xuống bể mò cua, Đem về nấu quả … chua trên rừng. Mơ Chanh ớt Me
266 > Hỏi: Trèo lên cây bưởi hái hoa, Bước xuống vườn cà hái … tầm xuân. Nụ Nhành Lá Nhuỵ
267 > Hỏi: Đường vô xứ … quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Nghệ Huế Bắc Nam
268 > Hỏi: … ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Bầu Vừng Bí Măng
269 > Hỏi: Khôn cho người bái, Dại cho người thương. Dở dở … …, Tổ cho người ghét. ương ương ung ung thiu thiu chi chi
270 > Hỏi: Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng: … xanh ăn với trầu vàng xứng chăng > Hướng dẫn: Cau Cây Trầu Lá
271 > Hỏi: Chim … ăn trái nhãn lồng, Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Quyên Chích choè Sẽ Sáo
272 > Hỏi: Vợ chồng là nghĩa tao khang, Xuống khe bắt ốc lên ngàn hái … Rau Măng Thuốc Hoa
273 > Hỏi: Lênh đênh một chiếc thuyền tình, Mười … bến nước biết gửi mình vào đâu > Hướng dẫn: Hai Một Lăm Ba
274 > Hỏi: Con gì ở cạnh bờ ao? Chặt đuôi chặt đầu bay vút lên cao. Là con gì > Hướng dẫn: Con Cóc Con Cá Con Bướm Con Chuồn chuồn
275 > Hỏi: Hai cô nằm nghỉ hai phòng, Ngày thì mở cửa ra trông, Đêm thì đóng cửa lấp trong ra ngoài. Là bộ phận nào trên cơ thể > Hướng dẫn: Đôi mắt Mũi Tai Tay
276 > Hỏi: Trên hang đá, dưới hang đá, Giữa có con cá thờn bơn. Là bộ phận nào trên cơ thể > Hướng dẫn: Miệng Mắt Mũi Tai
277 > Hỏi: Tròn tròn như là cái tô, Vục miệng vào hồ đầu ướt đuôi khô.Là cái gì > Hướng dẫn: Cái gáo dừa Chiếc lá Cây củi Thanh tre
278 > Hỏi: Chân em đo đỏ, mình em vàng vàng, Khắp xóm cùng làng, ai cũng kính dâng? Là cây gì > Hướng dẫn: Cây nhang Cây chổi Cây tăm Rau mồng tơi
279 > Hỏi: Một vũng nước vàng, con rắn bò ngang, cái đầu đỏ chót? Là cái gì > Hướng dẫn: Cây đèn dầu Lò than Que diêm Cây nến
280 > Hỏi: Anh ngồi đâu, em cũng ngồi chầu, Anh yêu em, anh mớm quết trầu cho em. Là cái gì > Hướng dẫn: Cái cối – Cái chầy Cái cối – Đôi đũa Bát ăn cơm – Cái muỗng Đôi đũa – Bát ăn cơm
281 > Hỏi: Ba chục cùng ở một lồng, Một chục có mồng, hai chục thì không. Là cái gì > Hướng dẫn: Một tháng 30 ngày Một tháng 31 ngày Một năm Một tháng 28 ngày
282 > Hỏi: Hoa gì hẹn đến ngày sau, Hoa gì lại mọc trên đầu hùng kê? Là cặp hoa nào > Hướng dẫn: Hoa Mai – Hoa Mào gà Hoa Đào – Hoa Cúc Hoa Mai – Hoa Cúc Hoa Súng – Hoa Sen
283 > Hỏi: Hoa gì nghe tiếng mà ghê, Hoa gì sắc trắng cận kề ơn trên. Là cặp hoa nào > Hướng dẫn: Hoa Súng – Hoa Huệ Hoa Súng – Hoa Sen Hoa Mai – Hoa Cúc Hoa Súng – Hoa Lài
284 > Hỏi: Hoa gì thơm ngát về đêm, Hoa gì sống cạnh bùn phèn không dơ? Là cặp hoa nào > Hướng dẫn: Hoa Quỳnh – Hoa Sen Hoa Quỳnh – Hoa Đào Hoa Sen – Hoa Lài Hoa Quỳnh – Hoa Cúc
285 > Hỏi: Hoa gì nhiều tuổi để thờ, Hoa gì báo hiệu đến giờ thu sang? Là cặp hoa nào > Hướng dẫn: Hoa Vạn thọ – Hoa Cúc Hoa Cúc – Hoa Lài Hoa Vạn Thọ – Hoa Mai Hoa mai – Hoa Mào gà
286 > Hỏi: Hoa gì sớm nở tối tàn, Hoa gì được sánh vào hàng tôn vương? Là cặp hoa nào > Hướng dẫn: Hoa Phù Dung – Hoa Mẫu Đơn Hoa Mẫu Đơn – Hoa Lài Hoa Phù Dung – Hoa Cúc Hoa Lài – Hoa Cúc
287 > Hỏi: Hoa gì e thẹn bên đường, Hoa gì hè đến thì thường tốt tươi? Là cặp hoa nào > Hướng dẫn: Hoa Mắc Cỡ – Hoa Phượng Hoa Phượng – Hoa Cúc Hoa Mắc Cỡ – Hoa Súng Hoa Mắc Cỡ – Hoa Mười Giờ
288 > Hỏi: Hoa gì theo ánh mặt trời, Hoa gì xinh đẹp đồng thời lắm gai? Là cặp hoa nào > Hướng dẫn: Hoa Hướng Dương – Hoa Hồng Hoa Hướng Dương – Hoa Lài Hoa Hồng – Hoa Sen Hoa Hồng – Hoa Hướng Dương
289 > Hỏi: Hoa gì muôn dặm đường dài, Hoa gì thơm ngát sánh tài môi em? Là cặp hoa gì > Hướng dẫn: Hoa Thiên Lý – Hoa Hàm Tiếu Hoa Hàm Tiếu – Hoa Hồng Hoa Thiên Lý – Hoa Hồng Hoa Thiên Lý – Hoa Quỳnh
290 > Hỏi: Không sơn mà đỏ, Không gõ mà kêu? Là cái gì trong tự nhiên > Hướng dẫn: Mặt trời – Tiếng Sấm Mặt trăng – Mặt trời Tiếng Sấm – Mặt trăng Mặt trời – Mặt trăng
291 > Hỏi: Không cánh mà bay mới lạ đời, Khi thì vượt bể, lúc qua khơi? Là hiện tượng nào trong tự nhiên > Hướng dẫn: Gió Mưa Lũ Bão
292 > Hỏi: Bán Kính Trái Đất bằng bao nhiêu > Hướng dẫn: 6400 Km 4200 Km 5300 Km 7500 Km
293 > Hỏi: Nơi nào ở Việt Nam núi lửa từng hoạt động > Hướng dẫn: Gia Lai Huế Hà Nội TPHCM
294 > Hỏi: Cái nào ngăn cản sự thoát hơi nước của lá cây > Hướng dẫn: Chất Cutin Diệp lục Gân la Lỗ khí
295 > Hỏi: Trụ sở của Liên Hiệp Quốc đặt tại đâu > Hướng dẫn: Mỹ Anh Pháp Nhật Bản
296 > Hỏi: Việt Nam & Mỹ chính thức lập lại quan hệ bình thường vào năm nào > Hướng dẫn: 1995 1993 1994 1996
297 > Hỏi: Nhân vật nổi tiếng nào chưa từng đến Việt Nam > Hướng dẫn: Mohamet Ali Jang Jong Gun Triệu Vy Thành Long
298 > Hỏi: 0 giờ là mấy giờ > Hướng dẫn: 12 giờ tối 1 giờ sáng 1 giờ tối 12 giờ sáng
299 > Hỏi: Năm Nhuần có bao nhiêu ngày > Hướng dẫn: 366 365 364 367
300 > Hỏi: Nước chiếm bao nhiêu diện tích Trái đất > Hướng dẫn: 3 phần 4 2 phần 3 1 phần 2 2 phần 5
301 > Hỏi: Loài động vật nào lớn nhất trên trái đất > Hướng dẫn: Cá Voi Bạch tuộc khổng lồ Cá Heo Voi
302 > Hỏi: Khí cầu bay được nhờ gì > Hướng dẫn: Khí nóng Gió Điện Hơi nước
303 > Hỏi: Dơi xác định phương hướng nhờ cơ quan cảm giác nào > Hướng dẫn: Thính Giác Thị Giác Khứu Giác Vị Giác
304 > Hỏi: Dựa vào số khoanh trong thân cây có thể xác định được điều gi > Hướng dẫn: Tuổi Độ cao Loài Cây Độ cứng
305 > Hỏi: Hãy điền vào câu: “Tây nguyên … mùa mưa nắng” > Hướng dẫn: Một Hai Ba Bốn
306 > Hỏi: Chuồn chuồn bay thấp báo hiệu điều gì > Hướng dẫn: Trời sắp mưa Trời nắng Trời râm Trời âm u
307 > Hỏi: Thiết bị dùng để đo điện trong mạng điện Gia đình > Hướng dẫn: Công tơ Điện Acquy ổn Ap Cầu dao
308 > Hỏi: Âm tiết được phát ra nhờ bộ phận gì trong cơ thể con ngươi > Hướng dẫn: Thanh Quản Thực Quản Họng Khí Quản
309 > Hỏi: Hiện tượng bí ẩn về “người ngoài Hành tinh” viết tắt là gì > Hướng dẫn: UFO FDI FBI NASA
310 > Hỏi: Ai được phong làm “Lưỡng Quốc Trạng Nguyên” > Hướng dẫn: Mạc Đĩnh Chi Lương Văn Cam Trần Quốc Tuấn Trạng Tí
311 > Hỏi: Kathy Kathy là ca khúc do Ca sỹ nào thể hiện đầu tiên > Hướng dẫn: Lam Trường Quang Linh Hồng Nhung Mỹ Lệ
312 > Hỏi: VCK WorldCup được tổ chức mấy năm một lần 4 năm 1 năm 2 năm 3 năm
313 > Hỏi: Chỉ số thông minh được dựa trên dơn vị khoa học nào > Hướng dẫn: Chỉ số IQ Thể tích Đại não Khối lượng Đại não Chỉ số BMI
314 > Hỏi: ảo Thuật gia nổi tiếng nhất nước Mỹ > Hướng dẫn: David Cooperfil Robert Killer OliverCan William Hospert
315 > Hỏi: Tên của Giám Đốc Trung Tâm An ninh mạng Việt Nam > Hướng dẫn: Nguyễn Tử Quảng Bill Gates Nguyễn Minh Hiển Đỗ Thành Quân
316 > Hỏi: Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam > Hướng dẫn: 22-12 27-7 8-3 26-3
317 > Hỏi: Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam > Hướng dẫn: 3-2 2-9 2-3 9-3
318 > Hỏi: ở Bắc cực có khoảng bao nhiêu loài chim Cánh cụt > Hướng dẫn: Một loài Hai loài Ba loài Bốn loài
319 > Hỏi: Loài động vật nào thông minh nhất trên Trái đất > Hướng dẫn: Cả 3 ý đều sai Khỉ Vượn Tinh Tinh
320 > Hỏi: Ai là người phát minh ra Điện thoại đầu tiên > Hướng dẫn: William Bells NewTon Thomas Edison Đacuyn
321 > Hỏi: Viết tắt của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất Thế giới > Hướng dẫn: OPEC NASA NATO ASIEM
322 > Hỏi: Đồng Tiền nào có tỉ giá hối đoái lớn nhất so với VNĐ > Hướng dẫn: Bảng Euro USD Nhân dân tệ
323 > Hỏi: 1 trong những Căn bệnh chưa có thuốc Đặc trị hiện nay > Hướng dẫn: AIDS Sốt rét Phong Sởi
324 > Hỏi: Tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng Thám tử lừng danh CONAN > Hướng dẫn: Gosho Aoyama Fujico Fujio Takahashi Monona Kajuki Takahashi
325 > Hỏi: Dictionary trong Tiếng Anh nghĩa là gì > Hướng dẫn: Từ Điển Tập giấy trắng Quyển Nhật ký Gia Phả
326 > Hỏi: Dụng cụ đo thân nhiệt > Hướng dẫn: Nhiệt kế Ap kế Ampe kế Vôn kế
327 > Hỏi: Eva được sinh ra từ bộ phận nào của Adam > Hướng dẫn: Xương sườn Sợi tóc Ngón tay Ngón chân
328 > Hỏi: San hô là sinh vật loại nào > Hướng dẫn: Cả 2 đều đúng Thực vật Động Vật cả 2 đều sai
329 > Hỏi: Rồng Komodo sống ở đâu > Hướng dẫn: Indonexia Malaisia Australia Russia
330 > Hỏi: Tắt đèn là tác phẩm của nhà văn nào > Hướng dẫn: Ngô Tất tố Vũ Trọng Phụng Nam Cao Thạch Lam
331 > Hỏi: Lực hút ở mặt Trăng nhỏ gấp bao nhiêu lần Trái đất > Hướng dẫn: 6 lần 7 lần 8 lần 9 lần
332 > Hỏi: Loài Cá nào sống không sống ở biển > Hướng dẫn: Basa Cá Chim Cá Heo Cá Thu
333 > Hỏi: Quốc Gia có diện tích lớn thứ 2 trên thế giới > Hướng dẫn: Canada Nga Trung Quốc Mỹ
334 > Hỏi: Thành nhà Hồ là di tích ở tỉnh nào nước ta > Hướng dẫn: Thanh Hoa Nghệ An Hà Tĩnh Huế
335 > Hỏi: Tobicom là dược phẩm dùng để trị bệnh gì > Hướng dẫn: Đau mắt Giun sán Ghẻ Cảm cúm
336 > Hỏi: Mặt trời phát ra tia gì trong các tia sau > Hướng dẫn: Cả 2 đều đúng Tử Ngoại Hồng Ngoại Cả 2 đều sai
337 > Hỏi: Tên 1 chuyên mục của tuần báo Mực Tím > Hướng dẫn: Vườn hoang Vui cười Tìm từ Ngộ nghĩnh
338 > Hỏi: Đại dương nào lớn nhất > Hướng dẫn: Thái Bình Dương Đại Tây Dương ấn Độ Dương Bắc Băng Dương
339 > Hỏi: PC là có nghĩa gì trong tin học > Hướng dẫn: Máy tính cá nhân Chuột Bàn Phím Màn hình
340 > Hỏi: Loài vật nào không có hàm răng trên > Hướng dẫn: Trâu Bò Ngựa Tê giác
341 > Hỏi: Vào mùa nào thì Trái đất gần mặt trời nhất > Hướng dẫn: Hạ Xuân Thu Đông
342 > Hỏi: Cầu thủ được mệnh danh là “Người ngoài Hành tinh” Ronaldo Beckham Zidane Ronaldinho
343 > Hỏi: Cầu thủ được ví là có chân phải khéo như bàn tay Zidane C.Ronaldo Kaka Raul
344 > Hỏi: Loài vật không nằm trong 12 con giáp (Việt Nam) > Hướng dẫn: Thỏ Chuột Dê Gà
345 > Hỏi: Ngọn núi nổi tiếng Nhật Bản > Hướng dẫn: Phú Sĩ Hàm Rồng Thái Sơn Tam hợp
346 > Hỏi: Nhãn hiệu Bánh đậu xanh nổi tiếng > Hướng dẫn: Rồng vàng M & M Chocopie Hải Dương
347 > Hỏi: Tên gọi khác của hoa Trinh Nữ > Hướng dẫn: Mắc cở Bằng lăng Bạch lan Bạch nữ
348 > Hỏi: Bức tranh nổi tiếng của Leonard de Vinci > Hướng dẫn: Lagiocongder 12 tín đồ Đavit Đức mẹ Maria
349 > Hỏi: Thuý Kiều có mấy người em > Hướng dẫn: 2 người 1 người 3 người 4 người
350 > Hỏi: Danh hài giành giải nhất GALA Cười 2003 > Hướng dẫn: Xuân Bắc Thanh Bạch Phạm Bằng Thúy Nga
351 > Hỏi: Tên của con quỷ chuyên hút máu > Hướng dẫn: Dracula Bracula Bracun Dracun
352 > Hỏi: Loài cá duy nhất có thể nháy mắt > Hướng dẫn: Cá Mập Cá Chép Cá Heo Cá Voi
353 > Hỏi: Truyện tranh vịt Donal bị cấm tại nước nào (vì các nhân vật không mặc quần) > Hướng dẫn: Hà Lan Ba Lan Phần Lan Thuỵ Điển
354 > Hỏi: Cơ bắp mạnh nhất trong cơ thể con người là > Hướng dẫn: Cơ Lưỡi Cơ Bắp tay Cơ bắp chân Cơ Bụng
355 > Hỏi: Người đầu tiên đặt chân lên mặt Trăng > Hướng dẫn: Neil Amtrong Nila Amstrong Narel Amstron Nicolas Amstrong
356 > Hỏi: Trọng tài nổi tiếng “lạnh” nhất Thế giới 2006 > Hướng dẫn: Colina Bolin Doloun Moliman
357 > Hỏi: Đạo diễn bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao” George Lucas Annba Willing Sanchiego Mann Mc Donal
358 > Hỏi: Đội tuyển nào được mệnh danh là “Cơn lốc màu da cam” > Hướng dẫn: Hà Lan Italia Ba Lan Thuỵ Điển
359 > Hỏi: Người đầu tiên đoạt giải Olympia > Hướng dẫn: Trần Ngọc Minh Lê Kiều Giang Bùi Quang Bình Nguyễn Thành Vinh
360 > Hỏi: Chất khí thường dùng để bơm vào bể bơi để diệt khuẩn > Hướng dẫn: Clo Oxy Flo Hydro
361 > Hỏi: Báo gấm chạy với vận tốc bao nhiêu > Hướng dẫn: 60 dặm-1h 40 dặm-1h 50 dặm-1h 70 dặm-1h
362 > Hỏi: Loài vật có tốc độ di chuyển nhanh nhất Thế giới > Hướng dẫn: Chim Ưng Báo gấm Sóc Bồ Câu
363 > Hỏi: Tên của nhân vật điệp viên 007 trong phim “Điệp Viên 007” > Hướng dẫn: James Bond James Bound Janes Bond Janes Bound
364 > Hỏi: Việt Nam kháng chiến chống Mỹ trong bao nhiêu năm > Hướng dẫn: 21 năm 19 năm 20 năm 22 năm
365 > Hỏi: Người đóng thế trong các pha mạo hiểm trong phim gọi là gì > Hướng dẫn: Cascader Bandanger Qwerty Dangerous Hero
366 > Hỏi: Sông Nhật Lệ thuộc địa phận tỉnh nào > Hướng dẫn: Quảng Bình Cà Mau Bình Định Ninh Bình
367 > Hỏi: Jackie Chan là tên tiếng Anh của diễn viên điện ảnh nào > Hướng dẫn: Thành Long Châu Tinh Trì Lý Tiểu Long Lý Liên Kiệt
368 > Hỏi: Tiếng Anh và tiếng Pháp có nguồn gốc từ > Hướng dẫn: Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Bồ Đào Nha
369 > Hỏi: Cuốn sách khoa học vật lý nổi tiếng 1987 “Lược sử thời gian” do nhà khoa học nào viết > Hướng dẫn: Stephen Hawking Anbe Einstein George Ellis Roger Penrose
370 > Hỏi: Nicolas Copecnic, người phản bác “Trái đất là trung tâm vũ trụ” là người nước nào > Hướng dẫn: Ba Lan Hà Lan Hy Lạp Đức
371 > Hỏi: Nhắc đến Issac Newton người ta thường nghĩ đến trái cây nào > Hướng dẫn: Táo Chuối Mít Dưa chuột
372 > Hỏi: Theo quan điểm duy tâm thì Vật Chất hay ý Thức có trước > Hướng dẫn: ý thức Vật chất Cả hai 1 lúc Không xác định
373 > Hỏi: Tổ chức ASEAN thành lập vào năm nào > Hướng dẫn: 1967 1957 1977 1978
374 > Hỏi: Ai là người đầu tiên phát hiện: ánh sáng có vận tốc hữu hạn > Hướng dẫn: Christensen Roeme Issac Newton Anbe Einstein Galileo
375 > Hỏi: Trong các tia sau đây, tia nào có bước sóng ngắn nhất > Hướng dẫn: Tia Gamma Tia Hồng ngoại Tia Tử Ngoại Tia X
376 > Hỏi: Con gì sẽ hoá thành muỗi khi trưởng thành > Hướng dẫn: Lăng Quăng Nòng Nọc Giòi Nhộng
377 > Hỏi: Vị thần cai quản biển, sông theo thần thoại Trung Hoa gọi là gì > Hướng dẫn: Long vương Hải vương Thuỷ vương Hà vương
378 > Hỏi: Quốc gia nào không thuộc bán đảo Đông Dương > Hướng dẫn: Thái Lan Lào Campuchia Việt Nam
379 > Hỏi: Nhà tiên tri với những câu sấm truyền linh nghiệm > Hướng dẫn: Nostradamus Arixtot Galileo Imhotep
380 > Hỏi: Tập đoàn không kinh doanh Điện Thoại Di Động > Hướng dẫn: Toyota Motorola Siemen Sony
381 > Hỏi: Thủ đô Nhật Bản xưa kia tên gọi là gì > Hướng dẫn: Edo Osaka Hiroshima Nagasaki
382 > Hỏi: Bức hoạ Monalisa của Leonard de Vinci có tên gọi khác là gì > Hướng dẫn: La Giocongder Christina Christina Marry Anna
383 > Hỏi: Ca khúc “Tình cờ” do nhạc sĩ nào sáng tác > Hướng dẫn: Điệp Minh Tuyền Hoài An Trịnh Công Sơn Ngọc Sơn
384 > Hỏi: Vị tướng đã phá quân Mông Cổ ở Hàm Tử Quan Trần Nhật Duật Trần Quang Khải Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Toản
385 > Hỏi: Tên một bức tranh dân gian có 12 con chuột > Hướng dẫn: Đám cưới chuột Đám ma chuột Đám dỗ chuột Gia đình chuột
386 > Hỏi: Ai đã nói câu: “Ta thà làm ma nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc” > Hướng dẫn: Trần Bình Trọng Trần Quốc Toản Trần Nhật Duật Trần Quốc Tuấn
387 > Hỏi: Chùa một cột được xây dựng dưới thời nào > Hướng dẫn: Lý Trần Lê Nguyễn
388 > Hỏi: Bình Ngô Đại Cáo do ai sáng tác > Hướng dẫn: Nguyễn Trãi Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Khuyến Nguyễn Anh
389 > Hỏi: Quốc Gia nổi tiếng về trồng Hoa Hồng > Hướng dẫn: Bungary Hungary Hà Lan Ba Lan
390 > Hỏi: Thành phố lớn nhất ở miền tây Canada là gì > Hướng dẫn: Vancouver Canada Copec Monaco
391 > Hỏi: Năm 939 trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đánh tan quân giặc nào > Hướng dẫn: Nam Hán Nguyên Mông Thanh Minh
392 > Hỏi: Ai tìm ra Penecilline > Hướng dẫn: Fleming ĐacUyn Paster Tôn Thất Bách
393 > Hỏi: Tác giả bài hát “Anh Ba Hưng” > Hướng dẫn: Trần Kiết Tường Phan Huỳnh Điểu Y Vân Hữu Minh
394 > Hỏi: Bộ Địa chí đầu tiên của Sài Gòn xưa > Hướng dẫn: Gia Định Thành Đông Chí Gia Định Phủ Chí Gia Định Dư Địa Chí Gia Định Nhất Thống
395 > Hỏi: Văn hào người Anh, tác giả “Tiếng gọi nơi hoang dã” > Hướng dẫn: Jack London Conan Doyle J.K Rolling Charle Dicken
396 > Hỏi: Senegal nằm ở vùng nào của Châu Phi > Hướng dẫn: Bắc Phi Trung Phi Nam Phi Madagasca
397 > Hỏi: Một Ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson > Hướng dẫn: Heal the world Coco Jamboo Baby one more time 25 minutes
398 > Hỏi: Con sông dài nhất thế giới > Hướng dẫn: Nil Hoàng Hà Mê Kông Amazon
399 > Hỏi: UN là tên viết tắt của tổ chức nào > Hướng dẫn: Liên Hiệp Quốc Liên Đoàn Liên Hiệp Phụ Nữ Nhân Đạo
400 > Hỏi: Ngày lễ tình yêu > Hướng dẫn: Ngày 14-02 Ngày 12-04 Ngày 22-04 Ngày 24-02
401 > Hỏi: Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam > Hướng dẫn: Bảo Đại Ngô Đình Diệm Hàm Nghi Quang Trung
402 > Hỏi: Bức tranh Portrait of Dr.Gauchet của Van Gogh được sáng tác năm nào > Hướng dẫn: Năm 1890 Năm 1860 Năm 1870 Năm 1880
403 > Hỏi: Diễn viên chính trong bộ phim Tây Du ký của Ngô Thừa Ân > Hướng dẫn: Lục Tiểu Linh Đồng Tôn Ngộ Không Lưu Đức Hoa Lưu Hy
404 > Hỏi: Ngọn núi Sapa thuộc dãy núi nào > Hướng dẫn: Hoàng Liên Sơn Phan Xi Păng Trường Sơn đông Trường Sơn tây
405 > Hỏi: Ca khúc gắn liền với bộ phim “Love Story” do Andy Williams sáng tác > Hướng dẫn: Where do I begin Who do You love Love Story My honey
406 > Hỏi: Khách sạn được xây dựng sớm nhất ở Sài Gòn thời Pháp thuộc, hiện nay tên gì > Hướng dẫn: Continental Hải Châu Je’taime Đình Nhu
407 > Hỏi: Thầy tro Đường Tăng có bao nhiêu thành viên > Hướng dẫn: 5 3 4 6
408 > Hỏi: 1 bảng Anh (pound) có bao nhiêu xu (penny) > Hướng dẫn: 100 10 500 1000
409 > Hỏi: 0 độ C (Celcius) tương ứng bao nhiêu độ F (Fahrenheit) > Hướng dẫn: 273 32 80 100
410 > Hỏi: Trường Đại học nào không phải ở Mỹ > Hướng dẫn: Cambridge Ivy League Harvard Princeton
411 > Hỏi: Dải tần số nào có tần số cao nhất trong các dải tần sau > Hướng dẫn: EHF SHF UHF VHF
412 > Hỏi: Đây không phải là ngôn ngữ lập trình > Hướng dẫn: D C Java Visual Basic
413 > Hỏi: Khái niệm nào khác nhất so với mấy khái niệm khác > Hướng dẫn: Tự nhiên Triết học Tâm lý Vũ khí
414 > Hỏi: Đập thủy điện lớn nhất thế giới, Three Gorges, ở quốc gia nào > Hướng dẫn: Trung Quốc Nhật Bản An Độ Bhutan
415 > Hỏi: Vận tốc của âm thanh > Hướng dẫn: 1000 km-h 100 km-h 560 km-h 3200 km-h
416 > Hỏi: Điền vào dãy sau: A,D,G,J,… L M B C
417 > Hỏi: Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn. Câu nào dưới đây là đúng nhất > Hướng dẫn: Chưa chắc Bình = Nam Bình > Nam Bình < Nam 418 > Hỏi: Số tiếp theo của dãy: 19, 28, 37, 46, … là số nào > Hướng dẫn: 55 67 57 54
419 > Hỏi: 1 tờ báo giảm giá 20%, cần phải tăng mấy% để có giá như cũ > Hướng dẫn: 25% 20% 50% 75%
420 > Hỏi: Gang là hợp chất của Sắt và 1 lượng nhỏ chất gì > Hướng dẫn: Cacbon Nhôm Đồng Bạc
421 > Hỏi: Người giàu nhất Thế giới 2006-2007 là ai > Hướng dẫn: Bill Gates Bush Bin Laden Ambramovic
422 > Hỏi: Nhà thơ Tago là người nước nào > Hướng dẫn: An Độ Anh Ai Cập Hy Lạp
423 > Hỏi: Nước mắm được chiết suất từ loài động vật nào > Hướng dẫn: Cá Tôm Cua Oc
424 > Hỏi: Trang phục truyền thống của Nhật Bản > Hướng dẫn: Kimono Ao Dài Kimoana Mimono
425 > Hỏi: Loài hoa nào thường được ướp cùng Trà Xanh > Hướng dẫn: Nhài Hồng Lan Hài
426 > Hỏi: Tổ sư của môn võ Thiếu Lâm ngày nay > Hướng dẫn: Đạt Ma Phật Tổ Trương Tam Phong Lý Tiểu Long
427 > Hỏi: Ngôn ngữ nào được nhiều người dùng nhất trên thế giới > Hướng dẫn: Trung Quốc Anh Pháp Tây Ban Nha
428 > Hỏi: Quốc gia có diện tích nhỏ nhất > Hướng dẫn: Vatican Monaco Nauru Tuvalu
429 > Hỏi: Vị tướng muốn chinh phạt cả Châu Âu > Hướng dẫn: Napoleon Hitle Pharaon Thành Các Tư hãn
430 > Hỏi: Copernicus nổi tiếng trong lĩnh vực nào > Hướng dẫn: Thiên văn học Hội Họa Văn Học Âm nhạc
431 > Hỏi: Số tiếp theo 1, 1, 2, 3, 5, … > Hướng dẫn: 8 6 7 9
432 > Hỏi: ký hiệu hóa học của Vàng là gì > Hướng dẫn: Au Ar Al Ag
433 > Hỏi: Theo thần thoại Hy Lạp, Saturn là tên vị thần nào > Hướng dẫn: Thần nông Thần sức mạnh Thần tình ái Thần Biển cả
434 > Hỏi: Sao Thiên Vương quay quanh mặt trời mất trong bao lâu > Hướng dẫn: 84 năm 84 giờ 84 ngày 84 tháng
435 > Hỏi: Bạch Đằng Giang Phú là bài thơ do ai sáng tác > Hướng dẫn: Trương Hán Siêu Trần Quốc Tuấn Ngô Sỹ Liên Nguyễn Du
436 > Hỏi: Điền số tiếp theo trong dãy: 144, 121, 100, 81, 64, … > Hướng dẫn: 49 36 25 55
437 > Hỏi: Người ta thường nói: “xa mặt cách …” > Hướng dẫn: Lòng Tình Xa Biệt
438 > Hỏi: Bài kiểm tra IQ hoàn thiện đầu tiên trên thế giới do ai phát triển > Hướng dẫn: Alfred Binet Lewis Terman David Wechsler William Stern
439 > Hỏi: Chỉ số IQ của 1 đứa bé được nhận làm con nuôi có thể dự đoán được dựa vào > Hướng dẫn: Bố mẹ ruột Tổ tiên Bố mẹ nuôi Ông bà
440 > Hỏi: Yếu tố di truyền quyết định bao nhiêu phần trăm sự thông minh > Hướng dẫn: 50% 0% 25% 100%
441 > Hỏi: Nhà máy lọc dầu Dung Quất được xây dựng ở tỉnh nào > Hướng dẫn: Quảng Ngãi Quảng Nam Vũng Tàu Hải Phòng
442 > Hỏi: Bác Tôn Đức Thắng sinh vào năm nào > Hướng dẫn: 1888 1878 1898 1908
443 > Hỏi: IMO là kỳ thi quốc tế tổ chức lần đầu tiên tại VN 2007, môn thi là > Hướng dẫn: Toán học Vật Lý Hóa học Tin Học
444 > Hỏi: Cầu thủ giành được danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu 2007 > Hướng dẫn: Francesco Totti Fernando Torres Ronaldinho Beckham
445 > Hỏi: Federer là vận động viên 3 lần liên tiếp nhận giải Laureus chơi môn thể thao nào > Hướng dẫn: Quần vợt Bóng bàn Cầu lông Bóng đá
446 > Hỏi: Cái gì có thể cắt được kim cương > Hướng dẫn: Kim cương Sắt Vàng Không có
447 > Hỏi: Gấu trắng và Voi biển sống ở đâu > Hướng dẫn: Bắc cực Senegal Nam cực Đông Nam á
448 > Hỏi: Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ tiến hành vào năm nào > Hướng dẫn: 1961 1959 1960 1962
449 > Hỏi: Nguyên tố có số thứ tự là 2 trong bảng hệ thống tuần hoàn của Mendelep > Hướng dẫn: He Li Ar Bo
450 > Hỏi: Tác giả bài thơ “Bên kia sông Đuống” > Hướng dẫn: Hoàng Cầm Phạm Tiến Duật Hồ Xuân Hương Thạch Lam
451 > Hỏi: Số nào không hợp quy luật trong dãy sau: 9 7 8 6 7 5 6 3 > Hướng dẫn: 3 5 8 9
452 > Hỏi: Nhà hàng hải vĩ đại Fernando Magienlang (1480-1521) là người nước nào > Hướng dẫn: Bồ Đào Nha Tây Ban Nha Hà Lan Anh
453 > Hỏi: Đại dương nào nhỏ nhất trên thế giới > Hướng dẫn: Bắc Băng Dương Thái Bình Dương Đại Tây Dương ấn Độ Dương
454 > Hỏi: Hổ Phách theo tiếng Hy Lạp là gì > Hướng dẫn: Electron Proton Notron Gamma
455 > Hỏi: Thủ đô nào ở châu Âu nằm trên 96 hòn đảo, được nối với nhau bằng những chiếc cầu > Hướng dẫn: Amstecdam (Hà Lan) London (Anh) Paris (Pháp) Stockhom (Thuỵ Điển)
456 > Hỏi: Nữ thần Athena, 1 trong 12 vị thần của đỉnh Olympus, đại diện cho điều gì > Hướng dẫn: Trí tuệ Sắc đẹp Tình yêu Lòng nhân từ
457 > Hỏi: Danh họa mở đầu trường phái lập thể của hội họa đầu thế kỷ XX > Hướng dẫn: Picasso Vangog Leonard de Vinci Bandac
458 > Hỏi: Giải Nobel văn chương được bắt đầu trao vào năm nào > Hướng dẫn: 1901 1900 1902 1903
459 > Hỏi: Ai là người sáng lập ra môn Vi sinh vật học > Hướng dẫn: Luis Pauster Flemming Dack Uyn Moocgan
460 > Hỏi: Moocgan sử dụng loài vật nào để nghiên cứu di truyền học > Hướng dẫn: Ruồi giấm Mèo Chuột bạch Giun
461 > Hỏi: Khi đến tâm trái đất, trọng lượng của một quả cân 10kg bằng bao nhiêu > Hướng dẫn: 0 Kg 10Kg 9,8Kg 0,98 Kg
462 > Hỏi: Lý Nam Đế (Lý Bí) thành lập nhà nước dân tộc độc lập ở giữa thời Bắc thuộc mang tên > Hướng dẫn: Vạn xuân Đại Cồ Việt Việt Nam Đại Việt
463 > Hỏi: Công thức nổi tiếng E=mc2 là của ai > Hướng dẫn: Einstein Huc Pascal Herry
464 > Hỏi: Vận động viên Marathon ngày nay cần chạy bao nhiêu dặm để đến được đích > Hướng dẫn: 26 13 39 41
465 > Hỏi: Hành tinh mang tên Jupiter – vị thần khỏe nhất trong thần thoại Hy Lạp có tên tiếng Việt là > Hướng dẫn: Mộc tinh Hỏa tinh Thủy tinh Thổ tinh
466 > Hỏi: 4 loài cá Trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận là: Chim,Thu, Nhụ, và… > Hướng dẫn: Cá Đé Cá Nóc Cá Hồi Cá Heo
467 > Hỏi: Danh hiệu thủ đô văn hóa của châu Âu 1999 được trao cho thành phố nào > Hướng dẫn: Vaima London Paris Bern
468 > Hỏi: Chùa một cột được xây năm 1409 còn có tên gọi là gì > Hướng dẫn: Diên Hựu Bảo Liên Trường Sinh Phật Sen
469 > Hỏi: Sao Thủy có tên của một vị thần chạy nhanh nhất trong thần thoại Hy Lạp nào > Hướng dẫn: Mercury Jupiter Neptune Mars
470 > Hỏi: ở châu Âu, người ta đặt tên cho tháng 1 là January, đây là tên vị thần nào > Hướng dẫn: Thần chiến tranh Thần thời gian Thần tình ái Thần biển cả
471 > Hỏi: Nguyễn Khắc Hiếu (8-5-1889) là tên thật của nhà thơ nào > Hướng dẫn: Tản Đà Nguyễn Đình Chiểu Tố Hữu Tú Xương
472 > Hỏi: Johannes Gutenberg đã phát minh ra cái gì giúp cho thời kỳ Phục Hưng phát triển mạnh mẽ > Hướng dẫn: Máy In Máy hơi nước Máy dệt Máy tính
473 > Hỏi: Ngô Quyền có quan hệ gì với Dương Đình Nghệ > Hướng dẫn: Con rể Con Cháu Bạn
474 > Hỏi: Loài vật nào thường được dùng để vận chuyển hàng hóa ở Thái Lan > Hướng dẫn: Voi Trâu Bò Ngựa
475 > Hỏi: Ai tự xưng mình là Hậu Lý Nam Đế > Hướng dẫn: Lý Phật Tử Lý Chiêu Hoàng Lý Công Uẩn Lý Bí
476 > Hỏi: Đất Vị Hoàng là địa danh thuộc tỉnh nào > Hướng dẫn: Nam Định Thanh Hóa Nghệ An Phú Thọ
477 > Hỏi: Số dân Việt Nam đứng thứ mấy Đông Nam á > Hướng dẫn: 2 1 3 4
478 > Hỏi: Quê gốc của Lý Thường Kiệt là vùng đất nào > Hướng dẫn: Thăng Long Hồng Châu Kinh Bắc Thuận Hóa
479 > Hỏi: Sao Hỏa có bao nhiêu vệ tinh tự nhiên > Hướng dẫn: 2 1 3 4
480 > Hỏi: Bài thơ nào không nằm trong chùm thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến > Hướng dẫn: Thu ngẫm Thu ẩm Thu vịnh Thu điếu
481 > Hỏi: Hà Lan và Đan Mạch là 2 quốc gia có địa hình 100% là gì > Hướng dẫn: Đồng Bằng Biển Đồi Núi Băng tuyết
482 > Hỏi: Việt Nam lần đầu tiên tham dự kì thi Olympic Toán quốc tế vào năm nào > Hướng dẫn: 1974 1972 1973 1975
483 > Hỏi: Vạn Thắng Vương là biệt hiệu của ai > Hướng dẫn: Đinh Bộ Lĩnh Trần Hưng Đạo Quang Trung Ngô Quyền
484 > Hỏi: Thành phần chính cấu tạo thành tế bào nấm là gì > Hướng dẫn: Kitin Bào tử Mannan Cutin
485 > Hỏi: Ai là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ “Phép chia vàng” > Hướng dẫn: Leonard de Vinci Pithagor Euclid Fibonacci
486 > Hỏi: Tên 2 ngôi sao sáng nhất của chòm Tráng sĩ (Orion) > Hướng dẫn: Rigel – Betelgeuse Dened – Vega Rigel – Procyon Vega – Betelguese
487 > Hỏi: Bài thơ đăng báo đầu tiên của Nguyễn Bính > Hướng dẫn: Cô hái mơ Tương Tư Cô lái đò Cô hàng xóm
488 > Hỏi: Tồn tại hay không tồn tại là câu nói nổi tiếng của nhân vật nào > Hướng dẫn: Hamlet Claudius The ghost Laertes
489 > Hỏi: Người lãnh đạo phong trào Bình Xuyên trong kháng chiến chống Pháp > Hướng dẫn: Dương Văn Dương Hồ Tùng Mậu Tăng Bạt Hổ Phạm Hồng Thái
490 > Hỏi: Ai là thủ tướng đầu tiên của Singapore > Hướng dẫn: Lý Quang Diệu Lưu Đức Hoa Tống Hồng Quân Thích Phi Long
491 > Hỏi: Thủ đô Jakarta nằm trên hòn đảo nào của Indonesia > Hướng dẫn: Java Indo Karti Nesia
492 > Hỏi: Machu Pichu là tên một di tích lịch sử ở quốc gia nào ngày nay > Hướng dẫn: Peru Bolivia Ecuador Colombia
493 > Hỏi: Số lượng cửa sông Tiền và sông Hậu lần lượt là > Hướng dẫn: 6,3 4,5 5,4 3,6
494 > Hỏi: Người Việt Nam được phong hàm tướng của cả 2 quốc gia VN và Trung Quốc > Hướng dẫn: Nguyễn Sơn Nguyễn Bình Võ Nguyên Giáp Văn Tiến Dũng
495 > Hỏi: Thành phố nào được mệnh danh là Paris của phương đông > Hướng dẫn: Thượng Hải Sài Gòn Hong Kong Bangkok
496 > Hỏi: Nguyên thủ quốc gia nào đầu tiên đến thăm Việt Nam sau CMT8 thành công > Hướng dẫn: ấn Độ Liên Xô Cuba Trung Quốc
497 > Hỏi: Họ tên thật của nhân vật Thoại Ngọc Hầu > Hướng dẫn: Nguyễn Văn Thoại Trần Văn Thành Võ Duy Dương Nguyễn Tấn Kiều
498 > Hỏi: Quê gốc của tổng đốc Hoàng Diệu > Hướng dẫn: Quảng Nam Quảng Bình Thừa Thiên Huế Hà Nội
499 > Hỏi: Vùng công nghiệp lớn nhất nước Đức có tên là gì > Hướng dẫn: Ruhr Bavaria Brandenburg Saxony
500 > Hỏi: Sông nào dài thứ 3 ở châu Âu > Hướng dẫn: Rhine Volga Danube Thames
501 > Hỏi: Vào năm nào Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh > Hướng dẫn: 1989 1986 1987 1988
502 > Hỏi: Asuncion là thủ đô của nước nào > Hướng dẫn: Paraquay Uruguay Nepal Trung phi
503 > Hỏi: Đảo nào của Indonesia không có đường Xích Đạo chạy qua > Hướng dẫn: Java Kalimantan Sulawesi Sumatra
504 > Hỏi: Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quân lần thứ nhất diễn ra vào năm nào > Hướng dẫn: 1951 1950 1952 1953
505 > Hỏi: Vật nào không nằm trong “An Nam tứ đại khí” của Việt Nam > Hướng dẫn: Chùa một cột Tháp Báo Thiên Chuông Quy Điền Vạc Phổ Minh
506 > Hỏi: Năm 79 sau CN, ngọn núi lửa nào đã phun trào và chôn vùi thành phố Pompei ở Italia > Hướng dẫn: Vesuvius Handica Mologne Ertona
507 > Hỏi: Liên hoan phim Cannes thường được tổ chức vào tháng nào trong năm > Hướng dẫn: Tháng 5 Tháng 1 Tháng 8 Tháng 12
508 > Hỏi: Hiệp hội WGAE và WGAW đã bình chọn bộ phim nào là có kịch bản hay nhất mọi thời đại > Hướng dẫn: Casablanca Citizen Kane God Father Titanic
509 > Hỏi: Chỉ số khoa học BMI dùng để đánh giá cái gì ở con người > Hướng dẫn: Sự cân đối Chiều cao Cân nặng Tính tình
510 > Hỏi: Kết quả của phép tính: 1000 x 1000 x 1000 = > Hướng dẫn: 1 Tỷ 1 Vạn 1 Triệu 1 Nghìn Tỷ
511 > Hỏi: Con khỉ gió là con gì > Hướng dẫn: Con Culi Khỉ vàng Con khỉ đột Con vượn
512 > Hỏi: Tỉnh nào sau đây không giáp biển > Hướng dẫn: Gia Lai Khánh Hòa Cà Mau Quảng Trị
513 > Hỏi: Điền vào câu sau: “Nhất Nam viết hữu, … Nữ viết vô” > Hướng dẫn: Thập Nhị Lục Thất
514 > Hỏi: Đội tuyển Nam và đội tuyển Nữ nước nào đều từng vô địch WorldCup > Hướng dẫn: Đức Pháp Brazil Italia
515 > Hỏi: Tỉnh nào có nhiều quận, huyện nhất cả nước > Hướng dẫn: Thanh Hóa Gia Lai Cà Mau Quảng Bình
516 > Hỏi: Cầu thủ ngoài châu Âu đầu tiên đoạt Quả Bóng Vàng châu ÂU > Hướng dẫn: G.Weah Shevchenko Romaldo R. Carlos
517 > Hỏi: Một dãy nhiều sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau gọi là gì > Hướng dẫn: Chuỗi thức ăn Chuỗi sinh vật Lưới Thức ăn Lưới sinh vật
518 > Hỏi: Năm 2004, bức tượng Davis của Michellangelo tròn bao nhiêu tuổi > Hướng dẫn: 500 300 400 600
519 > Hỏi: Sau khi tan rã, Liên xô tách thành bao nhiêu quốc gia > Hướng dẫn: 15 quốc gia 5 quốc gia 10 quốc gia 20 quốc gia
520 > Hỏi: Người nước nào phát minh ra diêm > Hướng dẫn: Thụy Điển Bỉ áo Nga
521 > Hỏi: Chuyện tình của Romeo & Juliette xảy ra tại thành phố nào của Italia > Hướng dẫn: Verona Florence Rome Venice
522 > Hỏi: Vương quốc Ba Tư ngày xưa là quốc gia nào ngày nay > Hướng dẫn: Iraq Iran Kuwait Qatar
523 > Hỏi: Người đầu tiên đặt chân đến Nam cực là người nước nào > Hướng dẫn: Na Uy Nam Phi Mĩ Canada
524 > Hỏi: Thành phố có mật độ dân số cao nhất thế giới là > Hướng dẫn: Mexico city Tokyo Thượng Hải Hồng Kông
525 > Hỏi: Nước nào sau đây không thuộc liên hiệp Vương quốc Anh > Hướng dẫn: Cộng hòa Ireland Anh Scotland Wales
526 > Hỏi: Viking là từ dùng để ám chỉ Quốc gia nào > Hướng dẫn: Na Uy Phần Lan Đan Mạch Iceland
527 > Hỏi: Quốc gia nào sau đây chưa từng phải dời thủ đô từ nơi này sang nơi khác > Hướng dẫn: Thụy Điển Myanmar Thổ Nhĩ Kì Nhật Bản
528 > Hỏi: Ngôn ngữ lập trình nào là ngôn ngữ lập trình đầu tiên > Hướng dẫn: Fortran Visual Basic C Pascal
529 > Hỏi: Đơn vị đo dung lượng bộ nhớ nào lớn nhất trong các đơn vị sau đây > Hướng dẫn: Tb Kb Mb Gb
530 > Hỏi: Đa số trẻ em được sinh ra tự nhiên thường vào khoảng thời gian nào trong ngày > Hướng dẫn: Nửa đêm về sáng Buổi sáng sớm Buổi trưa Buổi chiều tối
531 > Hỏi: Nhà toán học Turing là người nước nào > Hướng dẫn: Tây Ban Nha Anh Pháp Italia
532 > Hỏi: Liên đoàn bóng đá châu á (AFC) ra đời tại quốc gia nào > Hướng dẫn: Philipines ấn Độ Mailaisia Nhật Bản
533 > Hỏi: Loài nào có số lượng Nhiễm sắc thể lớn nhất trong các loài sau > Hướng dẫn: Giáp xác Giun tròn Ruồi giấm Chuột nhà
534 > Hỏi: Hoàng đế nào sống lâu nhất ở Trung Quốc Càn Long Tần Thủy Hoàng Phổ Nghi Khang Hy
535 > Hỏi: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất > Hướng dẫn: n-Amyl axetat Propionic n-Amylic n-Valeric
536 > Hỏi: Quốc gia nào trải dài trên nhiều vĩ tuyến nhất > Hướng dẫn: Chile Nga Argentina Thụy Điển
537 > Hỏi: Bộ Nhiễm sắc thể giới tính của người bị bệnh Tơcnơ là gì > Hướng dẫn: OX XXY XXX OY
538 > Hỏi: Con vật gì đã giúp nhà bác học Vonta phát minh ra pin > Hướng dẫn: Con muỗi Con ruồi Con gà Con chó
539 > Hỏi: Kinh tuyến 0 độ và vĩ tuyến 0 độ giao nhau ở châu lục nào > Hướng dẫn: Châu Phi Châu á Châu Âu Châu Mỹ
540 > Hỏi: Nước CHDCND Trung Hoa hiện nay có bao nhiêu dân tộc > Hướng dẫn: 56 46 66 76
541 > Hỏi: Ai đã nói: “Ngôn ngữ là yếu tố đầu tiên của văn học” > Hướng dẫn: M. Gorki Lênin Bác Hồ Puskin
542 > Hỏi: ánh sáng mặt trời phản xạ từ Thiên vương tinh có màu gì > Hướng dẫn: Màu xanh biếc Màu vàng Màu đỏ Màu tím
543 > Hỏi: Chòm sao nào có hình chữ cái W > Hướng dẫn: Thiên Hậu Bắc Đẩu Đại Hùng Tráng Sỹ
544 > Hỏi: Đơn vị đo từ thông trong hệ SI > Hướng dẫn: Wb H T A
545 > Hỏi: Lễ hội té nước ở Myanma diễn ra vào tháng mấy trong năm > Hướng dẫn: Tháng 4 Tháng 1 Tháng 7 Tháng 9
546 > Hỏi: Nghành công nghiệp sản xuất thủy tinh gọi là gì > Hướng dẫn: CN Silicat CN Cabonat CN Nitorat CN Nano
547 > Hỏi: Cây cầu treo lớn nhất thế giới Acasi Caikio nằm ở quốc gia nào > Hướng dẫn: Nhật Bản Pháp Australia Mexico
548 > Hỏi: Loại mưa nào sau đây được hình thành từ những trận mưa trong không khí > Hướng dẫn: Mưa tuyết Mưa rào Mưa phùn Mưa đá
549 > Hỏi: Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất > Hướng dẫn: Vonfram Graphit Constantan Duyra
550 > Hỏi: 1 đơn vị thiên văn tương đương với khoảng bao nhiêu triệu Km > Hướng dẫn: 1 10 20 50
551 > Hỏi: Cầu thủ đeo băng đội trưởng ĐT Anh nhiều nhất hiện giờ là ai > Hướng dẫn: Billy Wright Alan Sheare Bobby Robson David Beckham
552 > Hỏi: Từ WorldCup năm bao nhiêu đội đương kim vô địch phải đá vòng loại > Hướng dẫn: 2006 1994 1998 2002
553 > Hỏi: Loài côn trùng nào có tốc độ bay nhanh nhất (58km-h) > Hướng dẫn: Chuồn chuồn Ong Châu chấu Ruồi
554 > Hỏi: Đảo lớn nhất của Philippines, nơi có thủ đô Manila, tên là gì > Hướng dẫn: Luzon Midanao Visayas Cebu
555 > Hỏi: Charlemange là tên thật của vị vua nào > Hướng dẫn: Karl đại dế Alexander đại đế Otto đại đế Heirich đệ tứ
556 > Hỏi: Tiểu thuyết “Thời xa vắng” của tác giả nào > Hướng dẫn: Lê Lựu Nguyễn Minh Châu Nguyễn Đình Thi Huy Tưởng
557 > Hỏi: Ai là người phát hiện ra khí quyển trên sao Kim > Hướng dẫn: Lomonosov Kepler Copernicus Galileo
558 > Hỏi: Câu lạc bộ nào đoạt cúp C1 đầu tiên > Hướng dẫn: Real Madrid Juventus Barcelona Bayer Munich
559 > Hỏi: Đội bóng nào của nước Anh đoạt nhiều danh hiệu vô địch C1 nhất > Hướng dẫn: Liverpool Manchester United Chelsea Arsenal
560 > Hỏi: Trong gạo lức chứa nhiều Vitamin gì nhất > Hướng dẫn: B1 > Hỏi: B12 C
561 > Hỏi: Loại hình âm nhạc dân gian cổ truyền Ví dặm là của vùng nào > Hướng dẫn: Nghệ Tĩnh Bắc Ninh Hà Nội Huế
562 > Hỏi: Linh Từ Quốc Mẫu là mẹ của vị vua nào nước ta > Hướng dẫn: Lý Chiêu Hoàng Quang Trung Hàm Nghi Bảo Đại
563 > Hỏi: Nguyễn Trung Trực quê ở đâu > Hướng dẫn: Kiên Giang An Giang Cần Thơ Vĩnh Long
564 > Hỏi: Công ty nào là nhà phát minh kỹ thuật in mực khô > Hướng dẫn: XEROX EPSON IBM Microsoft
565 > Hỏi: Nguyên tố hóa học có nhiều thứ 2 trong vũ trụ > Hướng dẫn: He N O H
566 > Hỏi: Hy Lạp nằm trên bán đảo nào của châu Âu > Hướng dẫn: Balkan Queensland Butrida Xcangdinavi
567 > Hỏi: Biệt danh Elephants là của đội bóng châu Phi nào > Hướng dẫn: Bờ biển ngà Angola Senegal Ai cập
568 > Hỏi: Hành tinh nào có nhiệt độ trung bình cao nhất trong hệ mặt trời > Hướng dẫn: Sao Kim Sao Thủy Sao Thiên vương Sao Hỏa
569 > Hỏi: Lễ hội Canaval là lễ hội nổi tiếng ở quốc gia nào > Hướng dẫn: Brazil Mexico ấn độ Argentina
570 > Hỏi: Luxembourg không phải là thành viên của tổ chức nào sau đây > Hướng dẫn: OPEC FIFA EU Benelux
571 > Hỏi: Quốc kỳ nước nào giống hệt quốc kỳ Indonesia > Hướng dẫn: Monaco Balan Malta Mông cổ
572 > Hỏi: Trên tờ 100USD của Mĩ có in hinh vị tổng thống nào > Hướng dẫn: Franklin Washington Lincoln Kennedy
573 > Hỏi: Nước nào sau đây không thuộc nhóm G7 > Hướng dẫn: Australia Anh Pháp Nhật
574 > Hỏi: Điệu Flamengo xuất xứ từ vùng nào của Tây Ban Nha > Hướng dẫn: Andalucia Galicia Valencia La Mancha
575 > Hỏi: Loài hoa nào là biểu tượng của Argentina > Hướng dẫn: Gạo Cúc Đỗ Quyên Hồng
576 > Hỏi: Họa sỹ nào sau đây không phải là người Pháp > Hướng dẫn: Marc Chagall Paul Cezanne Claude Monet Edgar Degas
577 > Hỏi: Khi mới thành lập, ASEAN gồm bao nhiêu nước > Hướng dẫn: 6 4 5 7
578 > Hỏi: Kim Tự Tháp mặt trời còn có tên gọi khác là gì > Hướng dẫn: Teohihuacan Tabasco Tula El Tajin
579 > Hỏi: Thành phố nào sau đây là thủ phủ của tiểu bang Queensland > Hướng dẫn: Brisbane Sydney Melbourne Adelaide
580 > Hỏi: Bức tượng cậu bé đứng “tè”, biểu tượng của nước Bỉ, có tên riêng là gì > Hướng dẫn: Manneken Pis Wallonia Sambre Meuse Passendale
581 > Hỏi: Thành phố nào của Lào có dân số cao nhất > Hướng dẫn: Savannakhet Pakse Xiang Khoang Saravan
582 > Hỏi: Hương vị chính trong các món ăn của Thái Lan là gì > Hướng dẫn: Cay Mặn Ngọt Chua
583 > Hỏi: Đơn vị tiền tệ cũ của Hy Lạp là gì > Hướng dẫn: Drachma Lev Krona Escudo
584 > Hỏi: Ngôn ngữ chính thức của Pakistan là gì > Hướng dẫn: Urdur Dari Pushtu Kurd
585 > Hỏi: Thành phố nào của Afghanistan có nền kinh tế phát triển nhất > Hướng dẫn: Kandahar Kabul Ghaza Herat
586 > Hỏi: Bukit Timah là ngọn núi cao nhất của Quốc gia nào > Hướng dẫn: Singapore Malaysia Indonesia Philippines
587 > Hỏi: Quốc kì của George xuất hiện đầu tiên vào năm nào > Hướng dẫn: 1917 1880 1945 1972
588 > Hỏi: Nước nào có nhiều lễ hội nhất trên thế giới, trung bình 3 ngày 1 lễ hội > Hướng dẫn: Colombia Brazil Urugoay Hy Lạp
589 > Hỏi: Sử thi Đam San của dân tộc nào > Hướng dẫn: Ê đê Thái Giarai Bana
590 > Hỏi: Bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên lần đầu xuất hiện trên báo nào > Hướng dẫn: Tinh hoa Phong hóa Phụ nữ Ngày nay
591 > Hỏi: Ai là tác giả của tiểu thuyết “Mặt trời vẫn mọc” > Hướng dẫn: Miller Hemingway Toni Morrison William Golding Thomas Mann
592 > Hỏi: Địa danh nào xuất hiện đầu tiên trong bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị > Hướng dẫn: Bến Tầm Dương Chân Châu cảng Hoàng Hạc lâu Thăng Long thành
593 > Hỏi: 3 mối quan hệ: vua tôi, cha con, vợ chồng được gọi là gì > Hướng dẫn: Tam cương Tam đàn Tam hệ Tam thường
594 > Hỏi: Ai là người sáng tác kịch nói đầu tiên của Hà Nội với vở “Chén thuốc độc” > Hướng dẫn: Vũ Đình Long Hoàng Văn Thụ Lê Hải Tuyến Đoàn Ngọc Thuyết
595 > Hỏi: Thời gian để mặt trời quanh quanh tâm Thiên Hà của chúng ta > Hướng dẫn: 225 triệu năm 225 ngàn năm 225 vạn năm 225 tỉ năm
596 > Hỏi: Một ngày trên sao Thủy dài bằng khoảng bao lâu trên Trái Đất > Hướng dẫn: 6 tháng 1 tháng 1 năm 6 năm
597 > Hỏi: Đơn vị sinh thái nào bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh > Hướng dẫn: Hệ sinh thái Quần xã Quần The Loài
598 > Hỏi: Napoleon Bonaparte sợ nhất con vật gì > Hướng dẫn: Con mèo Con rắn Con sâu Con ruồi
599 > Hỏi: Môn thể thao nào đem về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn VN tại Seagame23 > Hướng dẫn: Quần vợt Điền kinh Nhảy cao Thể hình
600 > Hỏi: Ai là tác giả của “Thủy Hử” > Hướng dẫn: Thi Nại Am La Quán Trung Ngô Thừa Ân Lê Hải Tuyến
601 > Hỏi: Bài hát “Tình ca” của Hoàng Việt nhắc đến mùa nào trong năm > Hướng dẫn: Xuân Hạ Thu Đông
602 > Hỏi: Cái nào không phải là 1 trong 3 đỉnh của tam giác quỷ Bermuda > Hướng dẫn: Đảo Hawaii Đảo Bermuda Đảo PuertoRico Bán đảo Florida
603 > Hỏi: Thuật ngữ Big Bang (vụ nổ lớn) đã được nhà khoa học nào đề xuất > Hướng dẫn: F.Hoyle G.Lemantre O.Klein G.Gamow
604 > Hỏi: Chùa Thiên Mụ do ai đặt tên > Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Lý Nam Đế Lý Công Uẩn Lê Lợi
605 > Hỏi: Chất nào sau đây có khả năng cho phản ứng tráng gương > Hướng dẫn: Glucozo Glixerin Axeton Etilen Glicol
606 > Hỏi: Ca sỹ Việt Nam nào tham gia liên hoan tiếng hát châu á lần thứ 2 > Hướng dẫn: Mỹ Linh Lam Trường Đan Trường Mỹ Tâm
607 > Hỏi: Ngoài Nam Phi, trên thế giới còn có nước nào có nhiều hơn 1 Thủ đô > Hướng dẫn: Yemen Kenya Bolivia Kazakhstan
608 > Hỏi: Sau 1975, cả nước bắt đầu sử dụng chung một loại tiền từ năm nào > Hướng dẫn: 1986 1985 1987 1988
609 > Hỏi: Cái gì là “bức bình phong của kinh thành Huế” > Hướng dẫn: Núi Ngự Bình Cửa Ngọ Môn Sông Hương Đèo Hải Vân
610 > Hỏi: Hào khí Đông A là tinh thần của triều đại nào > Hướng dẫn: Nhà Trần Nhà Nguyễn Nhà Lý Nhà Hồ
611 > Hỏi: Tác phẩm truyện ngắn nào đã kết thúc bằng câu: “Tiên sư anh Tào Tháo” > Hướng dẫn: Số Đỏ Đôi Mắt Chí Phèo Chị Dậu
612 > Hỏi: Lớp màng ngoài cùng của màng não là gì > Hướng dẫn: Màng cứng Chất trắng Vỏ não Chất xám
613 > Hỏi: Nước Triều Tiên bị chia 2 miền Nam Bắc tại vĩ tuyến số bao nhiêu > Hướng dẫn: 38 27 28 37
614 > Hỏi: Ai là tác giả bài hát “Trên đỉnh Phù Vân” > Hướng dẫn: Phó Đức Phương Hoàng Vân Phan Huỳnh Điểu Trịnh Công Sơn
615 > Hỏi: Muốn đến thăm di tích lịch sử Dinh Họ Vương, bạn phải đến địa danh nào > Hướng dẫn: Hà Giang Phú Thọ Thanh Hóa Nghệ An
616 > Hỏi: Đại hội thể thao các nước châu á có tên là gì > Hướng dẫn: Asiad Asian cup Seagame Asian game
617 > Hỏi: ở Đông Nam á hiện nay, có bao nhiêu quốc gia còn có vua trị vì > Hướng dẫn: 3 1 2 4
618 > Hỏi: ở Thái Bình có lễ hội gì sau đây > Hướng dẫn: Hội Chùa Keo Hội Yết Kiêu Hội Đình Bảng Hội Chùa Thầy
619 > Hỏi: Sa mạc Gobi thuộc quốc gia nào > Hướng dẫn: Mông Cổ Mỹ Chile Trung Quốc
620 > Hỏi: Tháng 3 có bao nhiêu ngày > Hướng dẫn: 31 28 29 30
621 > Hỏi: Tên gọi của nguyên tố Clo (Cl) có nghĩa là gì > Hướng dẫn: Vàng lục Xám Xanh lá Đỏ tía
622 > Hỏi: Bộ phim “Cánh đồng hoang” dựa trên tác phẩm của nhà văn nào > Hướng dẫn: Quang Sáng Nam Cao Hồng Phát Thạch Lam
623 > Hỏi: Maradona đã đoạt chức vô địch quốc gia Italia 1987 với câu lạc bộ nào > Hướng dẫn: Napoli AC Milan AS Roma Juventus
624 > Hỏi: Khu lăng mộ của vị hoàng đế Trung Quốc đầu tiên nằm ở tình nào > Hướng dẫn: Thiểm Tây Giang Nam Chiết Giang Sơn Đông
625 > Hỏi: Ai là người đầu tiên đưa ra công thức của bài toán cơ học > Hướng dẫn: Acsimet Galile Newton Pascal
626 > Hỏi: Chùa Dơi thuộc tỉnh nào của nước ta > Hướng dẫn: Sóc Trăng Cà Mau Bạc Liêu Kiên Giang
627 > Hỏi: Tờ báo đầu tiên của Cách mạng Nga là gì > Hướng dẫn: Tia Lửa Dân tộc Cùng khổ Búa liềm
628 > Hỏi: Đơn vị tính độ phân giải màn hình là gì > Hướng dẫn: Pixel Bit Mgbs Inch
629 > Hỏi: Đội tuyển nào vô địch giải bóng đá nữ Việt Nam 2006 > Hướng dẫn: Hà Tây Bắc Giang Hà Nội TP.HCM
630 > Hỏi: Napoleon đã bị trục xuất và sống những ngày cuối đời tại hòn đảo nào > Hướng dẫn: Saint Helen Madagasca Hawaii Java
631 > Hỏi: Đơn vị tiền tệ của Thụy Điển là gì > Hướng dẫn: Krone Euro Schilling Zloty
632 > Hỏi: Hóa thạch tôm ba lá tìm thấy được ở kỷ nào > Hướng dẫn: Kỷ Cambri Kỷ Xilua Kỷ Xilua Kỷ Than đá
633 > Hỏi: Bài thơ nào sau đây không phải là của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương > Hướng dẫn: Hát ru Mắng học trò dốt Bánh trôi nước Đánh đu
634 > Hỏi: Ai là người thực hiện phản ứng hạt nhân đầu tiên > Hướng dẫn: Rutherford Davy Marie Curie Faraday
635 > Hỏi: Sông Danuyp đổ ra Biển Đen tại Quốc Gia nào > Hướng dẫn: Rumania Bulgaria Hungaria Gruzia
636 > Hỏi: Câu lạc bộ nào có nhiều cầu thủ đoạt Quả Bóng Vàng châu Âu nhất > Hướng dẫn: Juventus AC Milan Inter Milan Real Madrid
637 > Hỏi: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế viết tắt là gì > Hướng dẫn: IAEA FAO NASA IMF
638 > Hỏi: WLAN là viết tắt của hệ thống mạng nào > Hướng dẫn: Mạng không dây Mạng điện thoại Mạng Internet Mạng ATM
639 > Hỏi: Người châu á đầu tiên bay vào vũ trụ > Hướng dẫn: Lục Thiên Bảo Komamoto Phạm Tuân Tahamat
640 > Hỏi: Giá trị cực đại của li độ trong dao động được gọi là gì > Hướng dẫn: Biên độ Cường độ Tốc độ Cực độ
641 > Hỏi: Sông Linh Giang hay Thanh Hà là tên gọi khác của dòng sông nào > Hướng dẫn: Sông Gianh Sông Nhật Lệ Sông Hương Sông Hồng
642 > Hỏi: Thành phố nào của Việt Nam trước đây từng có tên là Tống Bình > Hướng dẫn: Hà Nội TP. HCM Đà Nẵng Huế
643 > Hỏi: Đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên là gì > Hướng dẫn: Quần thể Cá thể Quần xã Hệ sinh thái
644 > Hỏi: Trong 5 giác quan lưỡi thuộc giác quan nào > Hướng dẫn: Vị giác Khứu giác Thính giác Thị giác
645 > Hỏi: Nguyên tố Cacbon có bao nhiêu electron > Hướng dẫn: 6 electron 10 electron 12 electron 2 electron
646 > Hỏi: Tóc nâu môi trầm là tên một ca khúc gắn liền với ca sĩ trình bày nào > Hướng dẫn: Mỹ Tâm Quang Dũng Hồng Nhung Đan Trường
647 > Hỏi: Hồ nước nổi tiếng ở Hà Nội tên gì > Hướng dẫn: Hồ Hoàn Kiếm Hồ Xuân Hương Hồ Ba Bể Hồ Than Thở
648 > Hỏi: Vị vua cuối cùng của triều đại Phong Kiến Việt Nam là > Hướng dẫn: Bảo Đại Khải Định Gia Long Càn Long
649 > Hỏi: Quần áo cỡ lớn nhất thường được ký hiếu như thế nào > Hướng dẫn: XXM XXS L S
650 > Hỏi: Loại hình văn nghệ nào mà người bình dân Nam bộ rất ưa thích > Hướng dẫn: Cải lương Hát chèo Hát bội Hò Quảng
651 > Hỏi: Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh > Hướng dẫn: 19-05-1890 19-05-1980 19-08-1890 30-04-1930
652 > Hỏi: Trong các loài chim dưới đây loài nào thường hay ăn thịt > Hướng dẫn: Kên kên Sáo sậu Chích chòe Gõ kiến
653 > Hỏi: Vật thể trong máu gồm có : Bạch Cầu, Tiểu Cầu và > Hướng dẫn: Hồng Cầu Đại Cầu Hắc Cầu Trung Cầu
654 > Hỏi: Trong các từ sau đây, từ nào không dùng để chỉ râu > Hướng dẫn: Trái xoan Dê Quai nón Cá chốt
655 > Hỏi: Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân > Hướng dẫn: Nam hán Chăm pa Nguyên Mông cổ
656 > Hỏi: Con sông chảy qua thành phố Huế là sông gì > Hướng dẫn: Sông Hương Sông Tô Lịch Sông Đồng Nai Sông Mê kông
657 > Hỏi: Con sông chính ở Ai Cập tên gì > Hướng dẫn: Nil Danube Amazone Tigris
658 > Hỏi: Ngọn núi cao nhất nước ta tên gì > Hướng dẫn: Fansipan Hoành Sơn Ngọc Linh Trường Sơn
659 > Hỏi: Con sông dài nhất Nam Mỹ tên gì > Hướng dẫn: Amazone Indus Missisippi Nil
660 > Hỏi: Trong lúc điều trị bệnh sốt xuất huyết bác sĩ thường khuyên người bệnh uống nước gì > Hướng dẫn: Nước chanh Trà Cà phê Ca cao
661 > Hỏi: Trong các loài dưới đây, con nào không thuộc loài bò sát > Hướng dẫn: ốc bươu Khủng long Rắn Cá sấu
662 > Hỏi: Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ năm nào > Hướng dẫn: 1492 938 983 1324
663 > Hỏi: Môn thể thao nào sau đây không có vị trí thủ môn > Hướng dẫn: Bóng bầu dục Khúc khôn cầu Bóng đá Bóng ném
664 > Hỏi: Vùng nào là vùng trồng dâu nuôi tằm công nghiệp lớn nhất nước ta > Hướng dẫn: Tây nguyên Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long Duyên hải miền Trung
665 > Hỏi: Loại nào sau đây khi nảy mầm sẽ sinh độc tố > Hướng dẫn: Khoai tây Đậu xanh Đậu nành Khoai lang
666 > Hỏi: Đồng tiền đầu tiên trong lịch sử nước ta được đúc vào dười thời nào > Hướng dẫn: Nhà Đinh Nhà Trần Nhà hậu Lê Nhà Nguyễn
667 > Hỏi: Con gì không thuộc loài cá mà thuộc loài bò sát > Hướng dẫn: Cá sấu Cá tai tương Cá heo Cá lóc
668 > Hỏi: Bảng chữ cái tiếng việt có bao nhiêu nguyên âm > Hướng dẫn: 12 nguyên âm 6 nguyên âm 10 nguyên âm 17 nguyên âm
669 > Hỏi: Tên một vị thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp là > Hướng dẫn: Cupid Venus Argon Herong
670 > Hỏi: Trận Điện Biên Phủ trên không diễn ra bao nhiêu ngày đêm > Hướng dẫn: 12 11 13 14
671 > Hỏi: Chùa “Một cột” đựơc xây dựng vào thời nào > Hướng dẫn: Thời Lý Thời Lê Thời Trần Thời Nguyễn
672 > Hỏi: Bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 do ai soạn thảo > Hướng dẫn: Nguyễn Trãi Trần Hưng Đạo Nguyễn Khuyến Trần Quốc Toản
673 > Hỏi: Làng Bát Tràng ở miền Bắc nổi tiếng về nghề truyền thống nào > Hướng dẫn: Làm đồ gốm Dệt vải Đúc đồng Tranh sơn mài
674 > Hỏi: Hồ Biểu Chánh là tác giả của tác phẩm nào dưới đây > Hướng dẫn: Ngọn cỏ gió đùa Nắng trong vườn Sông Côn mùa lũ Lão hạc
675 > Hỏi: Chất liệu nào sau đây được dùng để may quần áo Jeans cổ điển > Hướng dẫn: Vải Đêmim Vải Katê Vải Sil Vải Kaki
676 > Hỏi: Các loại bánh dưới đây có một loại không là bánh nướng > Hướng dẫn: Bánh tiêu Bánh thuẩn Bánh bông lan Bánh kẹp
677 > Hỏi: Hành tinh to nhất trong Hệ Mặt Trời là hành tinh nào > Hướng dẫn: Sao Mộc Sao Thiên Vương Sao Chổi Sao Thổ
678 > Hỏi: Ban nhạc nổi tiếng Thế giới nào sau đây đã từng đến Việt Nam trình diễn > Hướng dẫn: Boney M ABBA Backstreet boy MTV
679 > Hỏi: Nhân vật nữ nào sau đây trong văn học nước ta là nhân vật hư cấu > Hướng dẫn: Chị Dậu Chị út tịch Chị Tư hậu Chị Quyên
680 > Hỏi: Khi tan vỡ Liên bang Xô Viết có bao nhiêu nước thành viên > Hướng dẫn: 15 nước thành viên 8 nước thành viên 10 nước thành viên 16 nước thành viên
681 > Hỏi: Cleopatre là nữ hoàng nước nào > Hướng dẫn: Ai cập Hi lạp La mã Do thái
682 > Hỏi: Nam diễn viên đóng vai chính trong phim Lấy vợ Sài Gòn là ai > Hướng dẫn: Nguyên Vũ Quang Dũng Lam Trường Đan Trường
683 > Hỏi: Điểm phạt đền trong môn bóng ném cách khung thành bao nhiêu mét > Hướng dẫn: 6 mét 10 mét 11 mét 16.5 mét
684 > Hỏi: Con ếch được ngành vật lý nào sau đây sử dụng làm vật thí nghiệm đầu tiên > Hướng dẫn: Điện học Âm học Quang học Nhiệt học
685 > Hỏi: Loại rượu nổi tiếng của Bồ Đào Nha tên gì > Hướng dẫn: Porto Sake Vodka Bồ đào mỹ tửu
686 > Hỏi: Khu kinh tế mở Chu Lai thuộc địa bàn của tỉnh nào nước ta > Hướng dẫn: Quảng Nam Phú Yên Bình dương Đồng Nai
687 > Hỏi: Khi trời mưa trong nước mưa có chất gì làm cho sắt chóng rỉ sét > Hướng dẫn: Acid Nitric Acid Oleic Acid Oxalic Acid Glutamic
688 > Hỏi: Bài thơ Rắn đầu biếng học do ai sáng tác > Hướng dẫn: Lê Quý Đôn Mạc Đĩnh Chi Trạng Quỳnh Thằng Bờm
689 > Hỏi: Tác phẩm điêu khắc nào sau đây trở thành một trong những biểu tượng của Ai Cập > Hướng dẫn: Tượng Nhân Sư Tượng thần Venus Tượng thần Zeus Tượng Cleopatre
690 > Hỏi: Khủng long xuấy hiện vào kỷ nguyên nào > Hướng dẫn: Permain Jurassic Cretasious Cambrian
691 > Hỏi: Bức họa La Joncode do ai vẽ > Hướng dẫn: Leonard de Vinci Picasso Vang go Mozart
692 > Hỏi: Ai là người khám phá ra quang tuyến X > Hướng dẫn: Rontgen Hezt Tesla Henry
693 > Hỏi: Khu du lịch biển Sầm Sơn thuộc địa phận tỉnh thành nào > Hướng dẫn: Thanh Hóa Cà Mau Bà Rịa Bình Dương
694 > Hỏi: Lục địa lớn thứ 3 châu lục là lục địa nào > Hướng dẫn: Châu Phi Châu Âu Châu á Châu Mỹ
695 > Hỏi: Kỳ Thủ cờ vua nào ở Việt Nam được phong là đại kiện tướng quốc tế > Hướng dẫn: Đào Thiên Hải Lý An Thuận Nguyễn Gia Bảo Trần Đại Thắng
696 > Hỏi: Trong cụm từ Hán Việt “Danh Lam Thắng Cảnh” từ nào cú nghĩa là chùa > Hướng dẫn: Lam Danh Thắng Cảnh
697 > Hỏi: Ai phát minh ra bóng đèn điện có dây tóc > Hướng dẫn: Thomas Noben Mac Garile
698 > Hỏi: Người thống nhất các bộ lạc Mông Cổ là ai > Hướng dẫn: Thành Cát Tư Hãn ái Nhỉ Cáp Tề Tư Mã Ngũ Tử Tư
699 > Hỏi: Cụm di tích đền thờ các vua Hùng nằm ở Tỉnh Thành nào > Hướng dẫn: Phú Thọ Bình Dương An Khánh Hà Nội
700 > Hỏi: Điểm Bắc cực của nước Việt Nam thuộc tỉnh nào > Hướng dẫn: Hà Giang Kiên Giang Hải Phòng Cà Mau
701 > Hỏi: ở Việt Nam, bảo thường đổ bộ vào đất liền theo hướng nào > Hướng dẫn: Đông Bắc Nam Tây
702 > Hỏi: Động cơ nào phải có bộ phận đánh lửa > Hướng dẫn: Động cơ xăng Động cơ điện Động cơ nhiệt Động cơ máy
703 > Hỏi: Tai người rất hiếm khi cử động được là do không có gì > Hướng dẫn: Cơ Xương Máu Động Mạch
704 > Hỏi: Nước nào có diện tích lớn nhất thế giới > Hướng dẫn: Canada Trung Quốc Nga Mỹ
705 > Hỏi: Chất nào không được phép có trong thức ăn > Hướng dẫn: Phooc Môn Đạm Đường Xơ
706 > Hỏi: Ai là người theo Phan Đình Phùng đúc súng chống Pháp > Hướng dẫn: Cao Thắng Lê Vũ Cầu La Văn Cầu Trần Hưng Đạo
707 > Hỏi: Đài tưởng niệm Nguyễn Văn Trỗi nằm trên đường nào > Hướng dẫn: Nam Kỳ Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt
708 > Hỏi: Giải bóng đá WorldCup đầu tiên được tổ chức vào năm nào > Hướng dẫn: 1930 1932 1940 1928
709 > Hỏi: Ngày nào là ngày gia đình Việt Nam > Hướng dẫn: 28-6 25-6 28-7 25-7
710 > Hỏi: Chợ trung tâm của thành phố Nha Trang là chợ gì > Hướng dẫn: Chợ Đầm Chợ Gạo Chợ Cầu Muối Chợ Chiếu
711 > Hỏi: Agatha nữ sĩ người Anh chuyên viết truyện về thể loại gì > Hướng dẫn: Trinh Thám Kiếm Hiệp Tình Cảm Tự Sự
712 > Hỏi: Quốc gia nào ở Đông Nam á không cùng múi giờ với Việt Nam (nhanh hơn 1 giờ) > Hướng dẫn: Xingapo Indonesia Thai Lan Campuchia
713 > Hỏi: Biển nào gợi chút hình tượng về chiếc gương soi > Hướng dẫn: Địa Trung Hãi Thái Bình Dương Đại Tây Dương Bắc Băng Dương
714 > Hỏi: Aljred Nobel – người sáng lập giải Noben là người nước nào > Hướng dẫn: Thụy Điển Hà Lan Mỹ Nga
715 > Hỏi: Ngôn ngữ nào sau đây có nhiều chữ cái nhất > Hướng dẫn: Nga Việt Nam Mỹ Anh
716 > Hỏi: Quần đảo FiFi nằm ở Châu nào > Hướng dẫn: Châu Đại Dương Châu âu Châu á Châu Mỹ
717 > Hỏi: Năm 2003 thành phố Xanhpêtécpua của Nga kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập > Hướng dẫn: 300 năm 200 năm 400 năm 250 năm
718 > Hỏi: Trong triều đại nhà Trần, viên tướng nào sau đây thành công trong nghề kinh doanh > Hướng dẫn: Trần Khánh Dư Lý An Khánh Trần Nguyên Hãn Trần Đại La
719 > Hỏi: ở các loài vật có vú các đốt xương cổ đều hiếm khi vượt quá con số mấy > Hướng dẫn: 7 10 32 15
720 > Hỏi: Đường xích đạo chạy qua bao nhiêu quốc gia > Hướng dẫn: 12 13 14 15
721 > Hỏi: Hãng phim đầu tiên Việt Nam thành lập có tên gì > Hướng dẫn: Asia Phim Sài Gòn Phim Hãng Phim Thống Nhất Hãng Phim Bông Sen
722 > Hỏi: Nữ diển viên xuất sắc nhất giải Oscar 2003 là ai > Hướng dẫn: Nicol Kidman Triệu Vy Chương Tử Di Cũng Lợi
723 > Hỏi: Ca khúc bất hủ “Top of the world” từng được 1 nhóm nhạc nổi tiếng trình bày đó là nhóm > Hướng dẫn: Capenter Westlife MTV Take That
724 > Hỏi: Ngày 26-03-1931 có 1 tổ chức về chính trị được hình thành góp phần vào việc giải phóng dân tộc đó chính là > Hướng dẫn: Đoàn thanh niên Quân đội nhân dân HộI sinh viên Đảng cộng sản
725 > Hỏi: Tổ chức Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội được thành lập tại đâu > Hướng dẫn: Quảng Châu Thiên Tân Chiều Trâu Quảng Đông
726 > Hỏi: Tại Seagames 21 nước Việt Nam giành được bao nhiêu huy chương Vàng > Hướng dẫn: 33 71 156 25
727 > Hỏi: Từ năm 1989 trở lại đây nước Việt Nam giành được thành tích cao nhất tại Seagames vào năm nào > Hướng dẫn: 2003 1999 1993 1989
728 > Hỏi: Nước ta chính thức lấy tên Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào ngày tháng năm này > Hướng dẫn: 25-4-1976 27-5-1974 17-2-1977 17-1-1975
729 > Hỏi: Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên của thế giới với hơn bao nhiên hòn đảo > Hướng dẫn: 300 hòn đảo 200 hòn đảo 100 hòn đảo 400 hòn đảo
730 > Hỏi: Diện tích đất đai ở Việt Nam được xếp hạng bao nhiêu trên thế giới > Hướng dẫn: 65 85 55 75
731 > Hỏi: Máy vi tính vào giai đoạn đầu được dùng cho > Hướng dẫn: Quân sự Điện toán Kinh tế Khoa học
732 > Hỏi: Ai là người phát minh ra điện thoại > Hướng dẫn: Grahambell Edition NewTon Einstrein
733 > Hỏi: Hòn đảo nào được xem là lớn nhất thế giới > Hướng dẫn: Greenland Scandinavi Phú Quốc Madagasca
734 > Hỏi: Người đầu tiên thám hiểm vòng quanh trái đất là người nước nào > Hướng dẫn: Bồ Đào Nha Anh Tây Ban Nha Đức
735 > Hỏi: Nước nào phát minh ra giấy đầu tiên > Hướng dẫn: Ai Cập Trung Quốc ấn Độ Hy Lạp
736 > Hỏi: WorldCup 1986 đã được tổ chức tại Quốc gia nào > Hướng dẫn: Mêxicô Mỹ ý Đức
737 > Hỏi: Quốc gia nào có số người chết vì dịch cúm gia cầm nhiều nhất thế giới > Hướng dẫn: Indonesia Singapore Malaysia Thái Lan
738 > Hỏi: Ai là vua phá lưới WorldCup 2006 > Hướng dẫn: Klose Grosso Porposky Henry
739 > Hỏi: ở Châu Âu, nước nào là nước xây dựng vườn cấm quốc gia đầu tiên năm 1969 > Hướng dẫn: Thụy Điển Ba Lan Đan Mạnh úc
740 > Hỏi: Vườn cấm Quốc Gia Cúc Phương được lập ra vào năm nào > Hướng dẫn: 1962 1960 1961 1963
741 > Hỏi: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 diễn ra ở đâu > Hướng dẫn: Anh Nga Đức Mỹ
742 > Hỏi: Close to you là ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc nào > Hướng dẫn: Carpenter Boney M Modern Talking Badboyblue
743 > Hỏi: Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 nước Đức đã đánh nước nào đầu tiên để mở đầu cho cuộc xâm lược trên toàn thế giới > Hướng dẫn: Ba Lan Nga Lybia Thụy Điển
744 > Hỏi: Quỹ loài vật hoang dã thế giới có tên là > Hướng dẫn: WWF IUCN CCN UFO
745 > Hỏi: Nước nào phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên trạm không gian lần thứ 3 > Hướng dẫn: Trung Quốc Nhật Bản Singapo Hàn Quốc
746 > Hỏi: Xà phòng là hỗn hợp của muối Natri với > Hướng dẫn: Axít béo Axit Clohidric Axit Axetic Axit Nitric
747 > Hỏi: Đạo nho trở thành hệ tư tưởng chính thống của đẳng cấp thống trị vào thời nào > Hướng dẫn: Thời Lê Thời Lý Thời Nguyễn Thời Trần
748 > Hỏi: Diễn viên nữ chính trong phim “Vĩ tuyến 17- ngày và đêm” > Hướng dẫn: NSND Trà Giang NSND Tuệ Minh NSND Thanh Tú NSND Hoàng Minh
749 > Hỏi: Tháp chàm chịu ảnh hưởng của kiến trúc nào > Hướng dẫn: Nam ấn Mã Lai Thái Lai Chăm
750 > Hỏi: Bắt Vợ là tập tục cướI xin của dân tộc nào > Hướng dẫn: H-Mông Mường Ê-Đê Thái
751 > Hỏi: Quốc hiệu nhà nước ta là “Việt Nam” có từ thời Nguyễn ánh năm > Hướng dẫn: 1804 1802 1803 1805
752 > Hỏi: Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát là 2 câu thơ trong bài > Hướng dẫn: Viếng Lăng Bác Ra Lăng Bác Thăm Lăng Bác Kính yêu Bác
753 > Hỏi: “Gặm 1 khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trông ngày tháng dần” qua là câu thơ được viết bởi > Hướng dẫn: Thế Lữ Trần Tế Xương Viễn Phương Chính Hữu
754 > Hỏi: Bản trường ca “Đẻ đất đẻ nước” là của dân tộc nào > Hướng dẫn: Ê-đê H-Mông Chăm Mường
755 > Hỏi: Nối dây là tập tục của dân tộc > Hướng dẫn: Ê-đê Mường H-Mông Chăm
756 > Hỏi: Cần Giờ thuộc địa phận tỉnh nào > Hướng dẫn: TP Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Long An
757 > Hỏi: Tên 1 vườn quốc gia nổi tiếng ở Đồng Nai > Hướng dẫn: Cát Tiên Cần Giờ Bình Châu Mã Đã
758 > Hỏi: Vị vua nào phát hành tiền giấy đầu tiên ở nước ta > Hướng dẫn: Hồ Qúy Li Minh Mạng Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ
759 > Hỏi: Với nhạc nền du dương, lãng mạn, ca khúc chính trong game Final Fantasy 8 là > Hướng dẫn: Eyes on me The piper Fantasy melody of life
760 > Hỏi: Từng vang danh 1 thời, nhóm nhạc the Bee Gees gồm mấy thành viên > Hướng dẫn: 3 1 2 4
761 > Hỏi: Ngày 20-11 chính thức được chọn làm ngày “Hiến chương các nhà giáo” tại đâu > Hướng dẫn: Vac-xa-va (Ba Lan) Washington (Mỹ) Roma (Italia) Mac-xây (Pháp)
762 > Hỏi: Sau khi chuyển đi từ câu lạc bộ Fiorentina, Gabriel Batistuta giúp câu lạc bộ nào dành chức vô địch > Hướng dẫn: As-Roma Juve AC Milan Inter Milan
763 > Hỏi: Giai đoạn Đại Việt tồn tại được bao nhiên thế kỷ > Hướng dẫn: 5 4 3 6
764 > Hỏi: Vụ nhiễm độc thủy ngân ở vịnh Minamata (Nhật) do nước thải xảy ra vào năm > Hướng dẫn: 1952 1996 1947 1899
765 > Hỏi: Trong trận ý-Hàn Quốc tạI WorldCup 2002, cầu thủ nào phải nhận chiếc thẻ vàng cuối cùng > Hướng dẫn: Francessco Totti Perotta ParkChiSung AnJungHoang
766 > Hỏi: Huấn luyện viên dẫn dắt ý vào kỳ WorldCup 2002 là ai > Hướng dẫn: Trappatoni Ericsson Capello Mourinho
767 > Hỏi: Trong lịch sử WorldCup ai đã phá kỷ lục của dội bom cuả Gerd Muller > Hướng dẫn: Ronaldo Batistuta Pavel Nedved Wayne Rooney
768 > Hỏi: Vua sư tử là biệt danh do các fan bóng đá giành tặng cho cầu thủ nào > Hướng dẫn: Batigol Totti Montella Nedved
769 > Hỏi: Java là tên của 1 quần đảo ở đâu > Hướng dẫn: Indonesia Malaysia ấn Độ Thai Lan
770 > Hỏi: Wanney Rooney ra sân trong đội tuyển Anh vào năm bao nhiêu tuổi > Hướng dẫn: 18 20 19 21
771 > Hỏi: Nhà sinh vật học người Đức Ernst haaeckel đã đề xuất thuật ngữ “Ecologhi” vào năm nào > Hướng dẫn: 1869 1870 1871 1872
772 > Hỏi: Cây lô hội (nha đam) thuộc họ nào > Hướng dẫn: Agaveceae Fabaceae Poaceae Sonneratiaceae
773 > Hỏi: Ca khúc nào đã từng được ca sĩ nổi tiếng Lobo trình bày > Hướng dẫn: How can’t I tell her Everytime Last Chrismast Hello
774 > Hỏi: Arrol Carter là em trai của 1 thành viên trong nhóm nhạc nào > Hướng dẫn: Backstreet Boy Nsync westlife Five
775 > Hỏi: Tác giả của tác phẩm “Bố già” là ai > Hướng dẫn: Mario Puzzo J.K.Rowling Mac Helen Margeret Thetcher
776 > Hỏi: Trong hệ mặt trời, hành tinh nào không có mặt trăng > Hướng dẫn: Thủy tinh và Kim tinh Mộc tinh Kim tinh Thủy tinh
777 > Hỏi: Hiện tượng khi mặt trời, trái đất và mặt trăng theo thứ tự cùng nằm trên đường thẳng Nguyệt thực Hoàng hôn Giao thừa Nhật thực
778 > Hỏi: Ai là người đầu tiên chứng minh trái đất có dạng hình cầu > Hướng dẫn: Aristotle Copecnich Galileo Acsimet
779 > Hỏi: Hành tinh nào tự quay nhanh đến mức một ngày ở đó chỉ khoảng 10 giờ đồng hồ > Hướng dẫn: Thổ tinh và Mộc tinh Mộc tinh và Kim tinh Thổ tinh và Kim tinh Kim tinh và Hỏa tinh
780 > Hỏi: Hành tinh nào có chiều quay không cùng chiều với các hành tinh còn lại > Hướng dẫn: Kim tinh Trái dất Hỏa tinh Thủy tinh
781 > Hỏi: Những hành tinh nào không có bầu khí quyển > Hướng dẫn: Thủy tinh Kim tinh Mộc tinh Trái đất
782 > Hỏi: Trong các đơn vị đo chiều dài sau, đơn vị nào là lớn nhất > Hướng dẫn: Pasêc Km Năm ánh sáng Đơn vị thiên văn
783 > Hỏi: Câu lạc bộ nào duy nhất chưa từng vắng mặt ở các cúp châu Âu kể từ khi giải này được khởi tranh (1955) > Hướng dẫn: Barcelona Manchester United Ajax Amsterdam Juventus
784 > Hỏi: Câu lạc bộ nào được liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chọn là câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỷ 20 > Hướng dẫn: Real Madrid Manchester United Barcelona Juventus
785 > Hỏi: Sea Games lần đầu tiên được tổ chức vào năm nào > Hướng dẫn: 1959 1955 1963 1969
786 > Hỏi: Thẻ vàng, thẻ đỏ được sử dụng lần đầu tiên tại WorldCup vào năm nào > Hướng dẫn: 1970 1955 1959 1982
787 > Hỏi: Thủ môn duy nhất trong lich sử bóng đá từng giành quả bóng vàng châu Âu là người nước nào > Hướng dẫn: Nga Anh Tây Ban Nha Đức
788 > Hỏi: Từ Sea Games 22 trở đến nay, địa điểm thi đấu phải treo bao nhiêu lá cờ > Hướng dẫn: 14 8 10 18
789 > Hỏi: Logo của SEA Games 22 do ai sáng tác > Hướng dẫn: Nguyễn Trí Long Bùi Nhật Quang Nguyển Thái Hùng Nguyễn Quang Vinh
790 > Hỏi: Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước để lại trong các lớp đất đá được gọi là gì > Hướng dẫn: Hóa thạch Sinh vật cổ Sinh vật nguyên thủy Cổ sinh vật học
791 > Hỏi: Loại hạt nào sau đây có khả năng tồn tại lâu nhất > Hướng dẫn: Hạt hoa súng Hạt ngô Hạt ổi Hạt tiêu
792 > Hỏi: Máu chứa bao nhiêu phần trăm nước (%) > Hướng dẫn: 78 30 48 85
793 > Hỏi: Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là gì > Hướng dẫn: Protein và Axit Nucleic Protein Axit Nucleic Carbon hydrat
794 > Hỏi: Các nguyên tố nào sau đây phổ biến nhất của cơ thể sống > Hướng dẫn: C. H, O, N. N, P, K, ca. C. H, O, N, Cu, Zn. C. H, O, N, N, P, K, Mg
795 > Hỏi: Đặc điểm nào sau đây đã có ở vượn người > Hướng dẫn: Biểu lộ tình cảm vui buồn Đôi tay đã tự do khi di chuyển Đứng thẳng Tư duy trìu tượng phức tạp
796 > Hỏi: Trong các dạng vượn người, dạng có quan hệ gần gũi với người nhất là > Hướng dẫn: Tinh tinh Vượn Khỉ Gôrila Đười ươi
797 > Hỏi: Cột sống hình chữ S ở người liên quan đến hoạt động nào sau đây > Hướng dẫn: Đi đứng thẳng Phát triển tiếng nói Sử dụng công cụ lao động Tư duy trừu tượng
798 > Hỏi: Đặc điểm nào sau đây ở người gắn liền với sự phát triển của tiếng nói > Hướng dẫn: Xương hàm dưới cằm lồi rõ Răng nanh kém phát triển Trán rộng và thẳng Gờ hốc mắt không có
799 > Hỏi: Trong quang hợp, ánh sáng màu gì có khả năng cung cấp nhiều năng lượng nhất cho cây > Hướng dẫn: Xanh, đỏ, tím Tất cả đều cho kết quả như nhau Tia hồng ngoại và tia cực tím Vàng, lục, da cam
800 > Hỏi: Vị thần nào sau đây là thần ánh sáng, thần thi ca, thần âm nhạc, thần tiên tri trong thần thoại Hy Lạp > Hướng dẫn: Apollo Ares Hera Athena
801 > Hỏi: Khi ở một mình trên đảo hoang, động vật nào sau đây được Robinson Crusoe sử dụng nhiều nhất > Hướng dẫn: Dê Lợn rừng Bò sữa Cừu
802 > Hỏi: Ai là người đầu tiên trở thành tỷ phú đô la Mỹ nhờ viết sách > Hướng dẫn: J. K. Rowling Oprah Gail Winfrey Ingvar Kamprad Carlos Slim Helus
803 > Hỏi: Các bài thơ “Hành lộ nan”, “Tĩnh dạ tư”, “Thái liên khúc” là những bài thơ của tác giả nào > Hướng dẫn: Lý Bạch Từ Ngưng Đỗ Phủ Trương Hán Siêu
804 > Hỏi: Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, tác phẩm nào đã thay thế lối kết cấu chương hồi bằng kết cấu theo quy lật tâm lý > Hướng dẫn: Tố tâm Số đỏ Bỉ vỏ Tất cả đều sai
805 > Hỏi: Tác phẩm nào sau đây lên án chế độ nô lệ ở Mỹ vào thế kỷ 19 > Hướng dẫn: Túp lều bác Tom Nhà tài chính Chiếc lá cuối cùng Cuốn theo chiều gió
806 > Hỏi: Tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao được đổi tên mấy lần > Hướng dẫn: 3 2 4 5
807 > Hỏi: Truyền thuyết nào sau đây thuộc thời kỳ Âu Lạc > Hướng dẫn: An Dương Vương Thánh Gióng Lạc Long Quân – Âu Cơ Sơn Tinh – Thủy Tinh
808 > Hỏi: Người hiện thân cho sức mạnh và vẻ đẹp của người Hy Lạp trong trường ca “Illiat và Odyssey” Asin (Achilles) Thần Dớt (Zeus) Odixe (Odyssey) Hecquyn (Hercules)
809 > Hỏi: Cho tới năm 2003, số môn thi đấu nhiều nhất tại SEA Games là bao nhiêu > Hướng dẫn: 34 24 25 42
810 > Hỏi: Lần đầu tiên SEA Games có 10 quốc gia tham dự được tổ chức tại đâu > Hướng dẫn: Thái Lan Indonesia Việt Nam Myanmar
811 > Hỏi: Cho đến năm 2001, thứ hạng cao nhất của đoàn Việt Nam qua các kỳ SEA Games là hạng mấy > Hướng dẫn: 4 2 3 5
812 > Hỏi: Cho đến năm 2007, Thái Lan đã tổ chức bao nhiêu lần Đại hội SEA Games > Hướng dẫn: 6 3 4 5
813 > Hỏi: SEA Games 22 được tổ chức ở Việt Nam có bao nhiêu môn thi đấu > Hướng dẫn: 32 28 34 38
814 > Hỏi: Cầu thủ được mệnh danh là “Chiếc chân trái ma thuật” > Hướng dẫn: Rivaldo Romario Thierry Henry Roberto Carlos
815 > Hỏi: Bóng bàn là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới, nó có nguồn gốc từ nước nào > Hướng dẫn: Anh Pháp Trung Quốc Hy Lạp
816 > Hỏi: Nguyễn Thúy Hiền đã trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng tại một giải vô định thế giới năm bao nhiêu tuổi > Hướng dẫn: 14 12 16 18
817 > Hỏi: Lý Tiểu Long là một diễn viên võ thuật nổi tiếng trong nền điện ảnh nước nào > Hướng dẫn: Mỹ Trung Quốc Anh Pháp
818 > Hỏi: Đàn bầu xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng thời gian nào > Hướng dẫn: Thế kỷ thứ 7 Thế kỷ thứ 9 Thế kỷ thứ 11 Thế kỷ thứ 17
819 > Hỏi: Giải thưởng “Cánh diều vàng” đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào > Hướng dẫn: 2002 1998 1996 1994
820 > Hỏi: Phim đầu tiên của người Việt > Hướng dẫn: Đồng tiền kẽm tậu được ngựa Trọn tình Cánh đồng hoang Cánh đồng ma
821 > Hỏi: Bối cảnh của phim “Mùi đu đủ xanh” là Sài Gòn thập niên 1950, bộ phim được quay ở đâu > Hướng dẫn: Paris Việt Nam Thượng Hải New York
822 > Hỏi: Siêu sao điện ảnh Thành Long của Trung quốc có họ là gì > Hướng dẫn: Trần Lý Triệu Hồ
823 > Hỏi: Điều kiển từ xa được phát minh vào năm nào > Hướng dẫn: 1898 1828 1788 1918
824 > Hỏi: Máy bay trưc thăng được phát minh vào năm nào > Hướng dẫn: 1936 1945 1914 1880
825 > Hỏi: Những ngày đầu thành lập, Nokia – hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới ngày nay chuyên sản xuất mặt hàng gì > Hướng dẫn: Giấy Vi mạch Điện thoại Cao su
826 > Hỏi: Tháp Eiffel được hoàn tất vào năm nào > Hướng dẫn: 1889 1905 1883 1833
827 > Hỏi: Ông là người sáng lập ra hãng ôtô nổi tiếng, tuy nhiên ông còn là một thợ sửa đồng hồ rất giỏi. Henry Ford Toyoda Kiichiro Soichiro Honda Chung Ju-Yung
828 > Hỏi: Tên dân gian của Venus (Sao Kim) Sao mai hay Sao hôm Sao khuê Sao chức nữ Sao bắc đẩu
829 > Hỏi: Quỹ đạo chuyển động của các hành tinh quanh mặt trời là đường gì > Hướng dẫn: Elip Parapol Hypecpol Tròn
830 > Hỏi: Lò phản ứng hạt nhân của nước ta đầu tiên nằm ở đâu > Hướng dẫn: Đà Lạt Hà Nội Cần Thơ Đồng Nai
831 > Hỏi: Bán kính trái đất là bao nhiêu kilomet (Km) > Hướng dẫn: 6.378 63.78 6.378.000 6.873
832 > Hỏi: Đậu tương, lạc, thuốc lá được trồng nhiều nhất trên loại đất nào > Hướng dẫn: Đất bạc mầu Đất phèn Đất phù sa Đất xám
833 > Hỏi: Nếu bạn đang ở vĩ độ 0, kinh độ 0, bạn đang ở: Đại Tây Dương Greenwich (Anh Quốc) Ghana (Quốc gia tại Tây Phi) Hawaii (Bang thứ 50 của Mỹ)
834 > Hỏi: Diện tích nước ta rộng khoảng bao nhiêu Km2 > Hướng dẫn: 330 300 250 260
835 > Hỏi: Con sông nào chảy qua 10 nước châu Âu và 3 thủ đô > Hướng dẫn: Danube (Đa Nuýp) Volga Thames Rheil
836 > Hỏi: Mật độ dân số thành phố nào đông nhất trong những thành phố sau > Hướng dẫn: New York Hà Nội Tokyo Moskva
837 > Hỏi: Trong các nước sau, nước nào có đường biên giới với nước ta là dài nhất > Hướng dẫn: Lào Thái Lan Trung Quốc Campuchia
838 > Hỏi: Hồ nước ngọt nào lớn nhất theo thể tích và sâu nhất thế giới > Hướng dẫn: Hồ Baikal Hồ Victoria Hồ Ladoga Hồ Lhagba Pool
839 > Hỏi: Thành phố thủ đô của quốc gia nào nằm ở gần cực bắc nhất > Hướng dẫn: Iceland (Ai Xơ Len) Stockholm (Thụy Điển) Moskva (Nga) Victoria (Cabada)
840 > Hỏi: Đại dương có diện tích nhỏ nhất trên thế giới > Hướng dẫn: Bắc băng dương Thái bình dương Đại tây dương ấn độ dương
841 > Hỏi: Biển nội địa có diện tích rộng nhất > Hướng dẫn: Địa trung hải Biển Caspi Thái bình dương Biển hồng hải
842 > Hỏi: Tên dãy núi lớn nhất thế giới > Hướng dẫn: Himalaya Andes Alps Trường Sơn
843 > Hỏi: Thành phố được mệnh danh là thành phố hoa hồng > Hướng dẫn: Portland (Mỹ) Paris (Pháp) Sofia (Bulgaria) London (Anh)
844 > Hỏi: Vùng có tỷ lệ người biết chữ thấp nhất nước ta là > Hướng dẫn: Tây bắc Đông bắc Tây nguyên Bắc trung bộ
845 > Hỏi: Nơi có hải cảng sầm uất nhất thế giới, bạn cho biết tên thành phố này > Hướng dẫn: Thượng Hải London New York Trân Châu Cảng
846 > Hỏi: Châu nào gần như toàn bộ các nước đều trồng lúa > Hướng dẫn: Châu Phi Châu á Châu Âu Châu Mỹ
847 > Hỏi: Núi lửa hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay nằm ở đâu > Hướng dẫn: Quần đảo Hawaii Indonesia Nhật Bản Philippines
848 > Hỏi: Thành phố đông dân nhất Đông Nam á > Hướng dẫn: Jakarta Thành phố Hồ Chí Minh Bangkok Phnôm Pênh
849 > Hỏi: Nguồn gốc tên nước này có nghĩa là “ngôi làng” > Hướng dẫn: Canada Đài Loan Mexico Hàn Quốc
850 > Hỏi: Hồ nào lớn nhất thế giới > Hướng dẫn: Caspi Baikal Ngũ Đại Hồ Victoria
851 > Hỏi: Hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam á > Hướng dẫn: Biển hồ Campuchia Hồ Ba Bể Hồ Thanh Hải Hồ Tây
852 > Hỏi: Nhiệt độ cao nhất thế giới được ghi nhận ở đâu > Hướng dẫn: Sa mạc Libya Thung lũng chết California Sa mạc Sahara Sa mạc Gobi (Mông cổ)
853 > Hỏi: Sa mạc nào lớn nhất thế giới > Hướng dẫn: Sa mạc Sahara Sa mạc Gobi (Mông Cổ) Great Victoria Great Sandy
854 > Hỏi: Nơi lòng sông Mê Kông mở rộng nhất thuộc biên giới nước nào > Hướng dẫn: Lào – Campuchia Việt Nam – Campuchia Trung Quốc – Myanmar Myanmar – Thái Lan
855 > Hỏi: Loại đá được hình thành từ xác động vật > Hướng dẫn: Đá vôi Đá catket Đá trầm tích Đá magma
856 > Hỏi: Loại đất có diện tích lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long > Hướng dẫn: Đất Phèn Đất đầm lầy Đất mặn Đất phù sa
857 > Hỏi: Sông dài thứ ba thế giới > Hướng dẫn: Mississippi Nil Amazon Hoàng Hà
858 > Hỏi: Bức tranh điêu khắc bằng đá to nhất, dài nhất thế giới nằm ở đâu > Hướng dẫn: Campuchia Trung Quốc Mỹ Lào
859 > Hỏi: Đều đặc biệt Kimono y phục truyền thống của Nhật Bản là gì > Hướng dẫn: Chỉ có một kích cỡ Chỉ mặc vào mùa đông Làm bằng loại lụa đặc biệt Không thể tự mặc
860 > Hỏi: Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện vào trong thời gian nào > Hướng dẫn: Khởi nghĩa Nam Kỳ Khởi nghĩa Hương Khê Binh biến Đô Lương Khởi nghĩa Bắc Sơn
861 > Hỏi: Tiếng việt là ngôn ngữ phổ biến thứ mấy tại Mỹ > Hướng dẫn: 7 5 6 8
862 > Hỏi: Thụy Điển nổi tiếng với thể loại nhạc nào > Hướng dẫn: Pop Dance Jazz Cổ điển
863 > Hỏi: C.Mác làm Tổng biên tập cho tờ báo nào vào năm 1842 > Hướng dẫn: Báo sông Ranh Biên niên Pháp Đức Tình cảnh giai cấp CN Anh Tuyên ngôn Đảng Cộng sản
864 > Hỏi: ở Đông Nam á, Đảng Cộng sản được thành lập đầu tiên tại nước nào > Hướng dẫn: Indonesia Việt Nam Lào Campuchia
865 > Hỏi: Di Hòa Viên là nơi nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc. Bạn cho biết lịch sử tồn tại của no (năm). 800 500 700 1
866 > Hỏi: Bạn cho biết tháp Rùa được xây dựng ở thế kỷ nào > Hướng dẫn: 18 15 16 17
867 > Hỏi: Bạn cho biết vua Lê nào được lịch sử tôn làm anh hùng > Hướng dẫn: Lê Thái Tổ Lê Hiền Tông Lê Chiêu Tông Lê Thánh Tông
868 > Hỏi: Christopher Columbus được sinh ra ở đâu > Hướng dẫn: Italia Anh Pháp Đức
869 > Hỏi: Khối Warszawa là một liên minh gồm bao nhiêu nước > Hướng dẫn: 8 4 5 6
870 > Hỏi: Bạn cho biết khoảng bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam sử dụng tiếng Việt (%) > Hướng dẫn: 85 68 90 95
871 > Hỏi: Bạn cho biết tháp CN (CN Tower) là ngọn tháp nổi tiếng thế giới của thành phố nào > Hướng dẫn: Toronto Tokyo New York London
872 > Hỏi: Che Guevara hay El Che là một nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng, bạn cho biết ông là người nước nào > Hướng dẫn: Argentina Cuba Venezuela Mexico
873 > Hỏi: Đồng tiền chung Châu Âu (Euro) chính thức được lưu hành vào năm nào > Hướng dẫn: 2002 1998 2000 2001
874 > Hỏi: Dưới đời nhà Trần, ai là thầy giáo, nhà nho được nhiều người trọng dụng nhất > Hướng dẫn: Chu Văn An Trương Hán Siêu Nguyễn Trãi Phạn Sư Mạnh
875 > Hỏi: Tổ chức duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập. Liên hợp quốc WTO Liên minh Châu Âu ASEAN
876 > Hỏi: Vị trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam Nguyễn Hiền Lê Văn Thịnh Vũ Tuấn Chiêu Nguyễn Kì
877 > Hỏi: Có bao nhiêu vị thần trên đỉnh Olympus > Hướng dẫn: 12 9 15 17
878 > Hỏi: Văn Miếu, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng dưới triều đại nào > Hướng dẫn: Nhà họ Lý Nhà họ Trần Nhà họ Ngô Nhà họ Nguyễn
879 > Hỏi: Triều đại nhà Nguyễn bắt đầu từ năm nào > Hướng dẫn: 1802 1790 1845 1860
880 > Hỏi: Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm nào > Hướng dẫn: 1977 1989 1979 1972
881 > Hỏi: Đất nước nào là quê hương của ông già tuyết > Hướng dẫn: Phần Lan Anh Đan Mạch Mỹ
882 > Hỏi: Nền văn minh Babylon ngày nay thuộc đất nước nào > Hướng dẫn: Iraq Arab Saudi Iran Hy Lạp
883 > Hỏi: Thủ đô nước nào lâu đời nhất đông Nam á > Hướng dẫn: Hà Nội – Việt Nam Bangkok – Thái Lan Viêng Chăn – Lào Phnom Penh – Campuchia
884 > Hỏi: Bao nhiêu % dân Trung Quốc đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành thời bấy giờ > Hướng dẫn: 70 20 30 60
885 > Hỏi: Bạn cho biết vua Lê nào có tên tuổi rực rỡ nhất trong thời kỳ trị nước > Hướng dẫn: Lê Thánh Tông Lê Hiền Tông Lê Thái Tổ Lê Nhân Tông
886 > Hỏi: Bạn cho biết từ năm 2001, mức lương của tổng thống Mỹ là bao nhiêu (USD) > Hướng dẫn: 400 300 500 600
887 > Hỏi: Giai đoạn “Đông Chu Liệt Quốc” trong lịch sử Trung Hoa tính từ thời kỳ nhà nào đến thời nhà nào > Hướng dẫn: Chu – Trần Chu – Tùy Tần – Tống Tống – Nguyên
888 > Hỏi: Hai câu thơ “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Đền cũ lâu đài bóng tịch dương” là của tác giả nào > Hướng dẫn: Bà Huyện Thanh Quan Hồ Xuân Hương Đoàn Thị Điểm Thâm Tâm
889 > Hỏi: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng đoạt giải “Đĩa vàng” tại Nhật với ca khúc nào > Hướng dẫn: Ngủ đi con Bông hồng cài áo Huyền thoại mẹ Nguồn cội
890 > Hỏi: Thủ đô của Canada là > Hướng dẫn: Ottawa Quebec Montreal Ontario
891 > Hỏi: Bức tranh “Thiếu nữ ngồi bên hoa Huệ” của tác giả nào > Hướng dẫn: Tô Ngọc Vân Trần Văn Cẩn Bùi Xuân Phái Nguyễn Sáng
892 > Hỏi: Quê hương của bia Heineken ở đâu > Hướng dẫn: Ba Lan Hà Lan Thụy Điển Thụy Sĩ
893 > Hỏi: Làng Yên Phụ ở Hà Nội nổi tiếng với nghề gì > Hướng dẫn: Làm hương Kim hoàn Làm cốm Đúc đồng
894 > Hỏi: Đâu là từ đúng chính tả nhất > Hướng dẫn: Chất phác Chấc phát Chất phát Chấc phác
895 > Hỏi: Sân vận động “Công viên các hoàng tử” là sân nhà của câu lạc bộ nào > Hướng dẫn: Paris Saint Germain Liverpool AC Milan Ajax Amstecdams
896 > Hỏi: Phong trào “văn hóa phục hưng” xuất hiện đầu tiên ở nước nào > Hướng dẫn: ý Anh Pháp Đức
897 > Hỏi: Tên “Nhập Vân Long” là tên hiệu của nhân vật nào trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng Thủy Hử > Hướng dẫn: Công Tôn Thắng Lâm Xung Lỗ Trí Thâm Lý Quỳ
898 > Hỏi: Tên tiếng Anh viết tắt của hệ thống tiền tệ Châu Âu là gì > Hướng dẫn: EMS EMU EFTA ECU
899 > Hỏi: Một trong các bộ phim đoạt giải Oscar lần thứ 78 > Hướng dẫn: Crask Titanic Brokeback Mountain Munich
900 > Hỏi: Nhà hát kịch nổi tiếng thế giới cả ba mặt đều hướng ra biển thuộc đất nước nào > Hướng dẫn: úc Anh Mỹ Thụy Điển
901 > Hỏi: Hoa Loa Kèn thường xuất hiện vào mùa nào trong năm > Hướng dẫn: Hạ Xuân Thu Đông
902 > Hỏi: Bài hát trong phim “Vợ chồng A Phủ” là gì > Hướng dẫn: Bài ca trên núi Huyền thoại hồ núi Cốc Chảy đi sông ơi Dư âm
903 > Hỏi: Ai đã khắc chữ “Nam thiên đệ nhất động” lên cửa động Hương Tích > Hướng dẫn: Chúa Trịnh Sâm Chu Mạnh Trinh Vua Bảo Đại Nam Phương Hoàng Hậu
904 > Hỏi: Truyện Kiều của Nguễn Du tổng cộng gồm bao nhiêu câu thơ > Hướng dẫn: 3254 3001 3203 3541
905 > Hỏi: Quỹ nhi đồng liên hợp quốc viết tắt là gì > Hướng dẫn: UNICEF UNESCO UNDP UNHCR
906 > Hỏi: Bài hát “Giấc mơ AiKia” được sử dụng trong bộ phim nào > Hướng dẫn: Những cô gái chân dài Yêu lầm 39 độ yêu Gái nhảy
907 > Hỏi: Trong tác phẩm Tam Quốc Chí, người được mệnh danh là “Phụng Sồ” > Hướng dẫn: Bàng Thống Chu Du Gia Cát Lượng Tư Mã ý
908 > Hỏi: Danh họa nổi tiếng “Van Gogh” là người nước nào > Hướng dẫn: Hà Lan Nga Canada Bỉ
909 > Hỏi: Giải vô địch bóng đá thế giới (WorldCup) năm 2010 được tổ chức ở đâu > Hướng dẫn: Tất cả đều sai Đức Brazil Australia
910 > Hỏi: Ban nhạc huyền thoại nào thể hiện ca khúc “Yesterday” > Hướng dẫn: The Beatles ABBA U2 Queen
911 > Hỏi: Bộ phim “Hoàng Kim Giáp” nói về triều đại nào của Trung Quốc > Hướng dẫn: Nhà Đường Nhà Tống Nhà Nguyên Nhà Tùy
912 > Hỏi: Bao nhiêu năm thì nước ta tiến hành tổng điều tra dân số 1 lần > Hướng dẫn: 10 3 5 15
913 > Hỏi: Tác phẩm nổi tiếng “Chuông nguyện hồn ai” của nhà văn nào > Hướng dẫn: Ernest Miller Hemingway Hector Malot Mark Twain Victor Hugo
914 > Hỏi: Ngôn ngữ chính của CuBa là gì > Hướng dẫn: Tây Ban Nha Anh Pháp Latinh
915 > Hỏi: Him Lam là cứ điểm tiêu diệt địch thứ mấy trong chiến dịch Điện Biên > Hướng dẫn: 1 2 3 4
916 > Hỏi: Bài phú nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt Nam “Ngọc Tỉnh Liên” là của vị Trạng Nguyên nào > Hướng dẫn: Mạc Đĩnh Chi Nguyễn Hiền Trương Hán Siêu Lê Văn Thịnh
917 > Hỏi: Trong lịch sử câu lạc bộ Manchester United cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là ai > Hướng dẫn: Bobby Charlton George Best Roy Keane Gary Neville
918 > Hỏi: Bộ phim “Sao tháng 8” của điện ảnh Việt Nam ra đời năm nào > Hướng dẫn: 1976 1977 1978 1979
919 > Hỏi: Hoàng hậu Mari Antoanet của nước Pháp là vợ của vua nào > Hướng dẫn: Luis 16 Luis 14 Luis 15 Vua khác
920 > Hỏi: Ai được mệnh danh là “Tam Nguyên Yên Đổ” Nguyễn Khuyến Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Du Nguyễn Trãi
921 > Hỏi: Danh hiệu hoa hậu thế giới năm 2006 thuộc về nước nào > Hướng dẫn: CH Czech Venezuela Ba Lan Thổ Nhĩ Kỳ
922 > Hỏi: Trên đỉnh ngọn núi Tùng ở Thanh Hóa có lăng mộ thờ vị anh hùng dân tộc nổi tiếng nào > Hướng dẫn: Bà Triệu Nguyên Phi ỷ Lan Lê Chân Hai Bà Trưng
923 > Hỏi: Tên gọi khác của quả mướp đắng > Hướng dẫn: Khổ qua Mướp hương Bầu Mướp lai
924 > Hỏi: Tác giả của bài thơ “Nhớ con sông quê hương” > Hướng dẫn: Tế Hanh Nguyễn Thi Đỗ Trung Quân Quang Dũng
925 > Hỏi: Tác giả của ca khúc “Hương ngọc lan” Anh Quân Hồng Đăng Thanh Hải Huy Du
926 > Hỏi: Thành phố nào của Italia được Shakespeares chọn làm bối cảnh diễn ra câu chuyện “Romeo và Juliet” > Hướng dẫn: Verona Milan Parma Turin
927 > Hỏi: Thành phố nào là trung tâm của cách mạng tháng 10 Nga > Hướng dẫn: Saint Peterburg (Leningrad ) Bacu Stalingrad Moskva
928 > Hỏi: Chuyến bay đầu tiên thế giới của 2 anh em nhà Smith đã nối liền 2 châu lục nào > Hướng dẫn: Châu Đại Dương – Châu Âu Châu Âu – Châu á Châu Phi – Châu Mỹ Châu Mỹ – Châu Đại Dương
929 > Hỏi: Trong bài thơ “Canh một” của Lê Thánh Tông có câu: “Tấp tểnh trời vừa mọc Đầu tinh”. Bạn cho biết Đầu tinh là sao nằm ở phương nào > Hướng dẫn: Bắc Đông Tây Nam
930 > Hỏi: Sự tích trầu cau theo truyền thuyết đã xảy ra vào thời vua Hùng thứ bao nhiêu > Hướng dẫn: 12 10 14 16
931 > Hỏi: Quốc ngữ của Singapore > Hướng dẫn: Malaysia Tamil Singlish Trung
932 > Hỏi: Thành tích cao nhất của đội tuyển Tây Ban Nha qua các kỳ WorldCup > Hướng dẫn: Vô địch Vòng loại Hạng tư Hạng ba
933 > Hỏi: Đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch Châu Âu lần đầu vào năm nào > Hướng dẫn: 1964 1960 1968 1972
934 > Hỏi: Lần đầu tiên đội tuyển ý vô địch thế giới vào năm nào > Hướng dẫn: 1934 1938 1942 1946
935 > Hỏi: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất đội tuyển Tây Ban Nha > Hướng dẫn: Raul gonzalez fernando Hierro fernando Morientes Luis enripue
936 > Hỏi: Đất nước nào trên thế giới có hình dạng giống quả ớt > Hướng dẫn: Chile Cuba Brazil Lào
937 > Hỏi: Trong thời kỳ âm nhạc cổ điển, khi mà các bản giao hưởng đều có 4 chương thì tác phảm nào lại có 5 chương > Hướng dẫn: Bản giao hưởng đồng quê – Beethoven Bốn mùa – Vivaldi Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ – Mozart Sông Danube xanh – Strauss
938 > Hỏi: Đại hội thể thao Olympic hiện đại lần đầu tiên năm 1886 có mấy môn thể thao dành cho phụ nữ > Hướng dẫn: Không có môn nào 2 3 1
939 > Hỏi: Bài hát “Tình ca” của Hoàng Việt nói đến mùa nào trong năm > Hướng dẫn: Mùa xuân Mùa hạ Mùa thu Mùa đông
940 > Hỏi: Năm 1928, nhân vật hoạt hình nào lần đầu tiên xuất hiện > Hướng dẫn: Chuột Mickey Thủy thủ Popeye Vịt Donald Tom & Jerry
941 > Hỏi: World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự > Hướng dẫn: 13 11 12 15
942 > Hỏi: Đàn độc huyền là tên gọi khác của loại đàn nào > Hướng dẫn: Đàn bầu Đàn guitar Đàn piano Đàn đá
943 > Hỏi: 9 ngọn núi của nền âm nhạc thế giới là 9 bản giao hưởng của ai > Hướng dẫn: Beethoven Mozatr Tchaicovsky Vivaldi
944 > Hỏi: Bán kính vòng tròn trung tâm sân bóng đá chính thức là bao nhiêu > Hướng dẫn: 9m15 8m15 8m10 9m10
945 > Hỏi: Phim Cách mạng Việt Nam đầu tiên là phim gì > Hướng dẫn: Chung một dòng sông Đồng tiền kẽm tậu được ngựa Cánh đồng hoang Phim khác
946 > Hỏi: Ban nhạc ABBA gồm bao nhiêu thành viên > Hướng dẫn: 4 3 5 2
947 > Hỏi: Môn võ nào được gọi là Hiệp khí đạo > Hướng dẫn: Aikido Judo Pencat silat Karatedo
948 > Hỏi: Quốc gia nào giành nhiều huy chương vàng thứ 3 Olympic Athens 2004 > Hướng dẫn: Nga Anh Hylap Tây Ban Nha
949 > Hỏi: Đội tuyển bóng đá nước nào vô địch Euro năm 1976 > Hướng dẫn: Không phải 3 đội trên Đức Italy Pháp
950 > Hỏi: Phần 1 và 2 của bộ phim Harry Potter do ai đạo diễn > Hướng dẫn: James Cameron Christina Anguilera Scorpions Không phải 3 người trên
951 > Hỏi: The Rock (diễn viên nổi tiếng trong Xác ướp Ai Cập và Vua Bọ cạp) từng xuất thân là > Hướng dẫn: Võ sĩ đô vật Cầu thủ Bồi bàn Tất cả đều sai
952 > Hỏi: Joseph Haydn, tác giả của 104 bản giao hưởng, cha đẻ của giao hưởng cổ điển quy định một bản giao hưởng gồm bao nhiêu chương > Hướng dẫn: 4 3 5 6
953 > Hỏi: Trong bóng chày, đội nào được chơi trước > Hướng dẫn: Đội khách chơi trước. Đội thắng khi phân định bằng đồng xu. Quyết định của trọng tài. Chủ nhà chơi trước.
954 > Hỏi: Giải thưởng điện ảnh và truyền hình BAFTA là của nước nào > Hướng dẫn: Anh Mỹ ấn Độ Italya
955 > Hỏi: Bộ phim đầu tiên mà lời thoại trong phim có thể nghe được là bộ phim nào? Phim này sản xuất năm 1927 Ca sĩ nhạc Jazz Steam Boat Bạch Tuyết và 7 chú lùn Mickey Mouse
956 > Hỏi: Thi Sách họ gì > Hướng dẫn: Đặng Ngô Lê Phạn
957 > Hỏi: Tên gốc của loại bánh là đặc sản của Từ Sơn, Đình Bảng, Bắc Ninh? Nó thường được gọi là gì > Hướng dẫn: Bánh phu thê – suxê Bánh cáy Bánh đa Bánh cu đơ
958 > Hỏi: Hội Tao Đàn do Lê Thánh Tông thành lập có bao nhiêu người > Hướng dẫn: 28 29 30 31
959 > Hỏi: 18-4-1288, triều đình nhà Trần đã tổ chức dâng tù binh nhà Nguyên để tỏ lòng biết ơn với dân tộc ở đâu > Hướng dẫn: Lăng vua Trần Thái Tông. Thăng Long. Bến Bình Than. Quân doanh Vạn Kiếp.
960 > Hỏi: ở Hà Nội, xác B52 có ở hồ nào > Hướng dẫn: Hồ Ngọc Hà Hồ Tây Hồ trúc bạch Hồ Ngọc Khánh
961 > Hỏi: Đất nước có bảng chữ cái gồm 76 chữ cái. Cambodia Nga China Pháp
962 > Hỏi: Người lao động ở đất nước nào không phải đóng thuế > Hướng dẫn: Vatican Thụy Sỹ Kuwait Singapore
963 > Hỏi: Vào những năm 1850-1870, nước nào có nền công nghiệp đứng đầu thế giơi và được coi là “công xưởng của thế giới” > Hướng dẫn: Anh Pháp Mỹ Đức
964 > Hỏi: Hồ Chí Minh viết bản di chúc đầu tiên vào năm nào > Hướng dẫn: 1965 1960 1966 1890
965 > Hỏi: Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa nổi tiếng với nghề thủ công nào > Hướng dẫn: Dệt chiếu Dệt vải Làm chiếu Làm nón
966 > Hỏi: Nguyễn Đình Chiểu sinh ra ở đâu > Hướng dẫn: Gia Định Cao Bằng Quảng Ninh Nghệ An
967 > Hỏi: Bác Hồ phát động Tết Trồng Cây vào năm nào > Hướng dẫn: 1960 1965 1961 1954
968 > Hỏi: Ông tổ của “Đờn ca tài tử” > Hướng dẫn: Cao Văn Lầu Nguyễn Văn Chánh Nguyễn Thượng Hiền Cao Bá Long
969 > Hỏi: Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn ái Quốc vào năm nào > Hướng dẫn: 1919 1980 1965 1954
970 > Hỏi: Bản án chế độ Thực dân Pháp của Hồ Chí Minh gồm bao nhiêu chương và bao nhiêu phụ lục > Hướng dẫn: 12 chương và 1 phụ lục 12 chương và 9 phụ lục 5 chương và 3 phụ lục 12 chương và 5 phụ lục
971 > Hỏi: Chùa nào được Lý Nam Đế cho xây dựng sau khi lên ngôi hoàng đế năm 544 > Hướng dẫn: Chùa Chấn Quốc Chùa 1 cột Chùa Hương Chùa Phật Tích
972 > Hỏi: Lớp màng vôi mỏng xuất hiệu trên răng khi bạn thưỡng xuyên quên chải răng gọi là gì > Hướng dẫn: Cao răng Men răng Sâu răng Không phải 3 loại trên
973 > Hỏi: Thiên thể nào lớn đễn nỗi ngay cả ánh sáng cũng không thoát khỏi trọng lực của nó > Hướng dẫn: Hố đen Hố sâu Hố ánh sáng Loại khác
974 > Hỏi: Dòng sông băng di chuyển chậm dần xuống dưới chân núi gọi là gì > Hướng dẫn: Băng hà Băng tan Băng trôi Băng đá
975 > Hỏi: Danh tướng có câu nói nổi tiếng “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc” là ai > Hướng dẫn: Lý Thường Kiệt Trần Quốc Toản Võ Nguyên Giáp Người khác
976 > Hỏi: Bài hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” do ai sáng tác > Hướng dẫn: Huy Thục Hoàng Ngọc Phách Trần Tiến Trần Hiếu
977 > Hỏi: Tiểu thuyết văn học đầu tiên của Việt Nam là tác phẩm nào > Hướng dẫn: Tố tâm Sống mòn ánh trăng quê không phải 3 tác phẩm trên
978 > Hỏi: Năm phát minh ra Penecilin > Hướng dẫn: 1928 1929 1930 1931
979 > Hỏi: Đơn vị dân cư nhỏ nhất ở vùng dân tộc khơ me Nam bộ, tương đương với làng được gọi là gì > Hướng dẫn: Sóc Buôn Bản Vùng
980 > Hỏi: Kim loại nào có nhiều nhất trong lớp vỏ trái đất > Hướng dẫn: Nhôm Sắt Đồng Chì
981 > Hỏi: Đàn Guitar thường có mấy dây > Hướng dẫn: 6 5 7 8
982 > Hỏi: Braxin đã từng là thuộc địa của nước nào > Hướng dẫn: Bồ Đào Nha Anh Pháp Mỹ
983 > Hỏi: Trần Quốc Tuấn là con của ai > Hướng dẫn: Trần Liễu Trần Bá Nhi Nguyễn Đức Long Nguyễn Thàn
984 > Hỏi: Hồng K ông được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm nào > Hướng dẫn: 1997 1996 1998 1999
985 > Hỏi: Bộ phim “Rừng phương Nam” được chuyển thể từ truyện ngắn nào > Hướng dẫn: Đất rừng phương nam Đất Phương nam Quê hương tôi không phải phương án trên
986 > Hỏi: Con ngươi của mèo thu nhỏ nhất vào lúc nào > Hướng dẫn: Khi nắng chói Ban đêm Khi bắt chuột Luôn luôn mở to
987 > Hỏi: Quốc hiệu đầu tiên của nước ta > Hướng dẫn: Văn Lang Đại cổ việt Việt Nam Việt
988 > Hỏi: Tên viết tắt của ngân hàng phát triển Châu á > Hướng dẫn: ADB UDP ADP ASK
989 > Hỏi: Đàn thập lục còn gọi là đàn gì > Hướng dẫn: Đàn tranh Đàn đáy Đàn Guitar Không có tên gọi khác
990 > Hỏi: Đây là năm đánh dấu rất nhiều sự kiện quan trọng trên thế giới: chú cừu Dolly được nhân bản vô tính ra đời , năm mất của công nương Diana .. đó là năm nào 1997 1995 1996 2000
991 > Hỏi: Ngày thu phân là ngày nào > Hướng dẫn: 23-9 25-10 40516 23-5
992 > Hỏi: Cầu Mỹ Thuận bắc qua con sông nào > Hướng dẫn: Sông Tiền Sông Hồng Sông Thương Sông Cửu Long
993 > Hỏi: Môn thể thao nào mà tên của nó có nghĩa là Tay không > Hướng dẫn: Karate Bóng đá Bóng chày Bóng rổ
994 > Hỏi: Nhạc cụ gõ cổ nhất của nước ta tên là gì > Hướng dẫn: Đàn đá Trống đồng Trống đá không phải 3 loại trên
995 > Hỏi: Có bao nhiêu vị trạng nguyên dưới thời vua Gia Long > Hướng dẫn: không có trạng nguyên 1 2 10
996 > Hỏi: Một sào bằng bao nhiêu thước > Hướng dẫn: 15 10 20 100
997 > Hỏi: Người Việt Nam đầu tiên được Unessco công nhận là danh nhân văn hoá thế giới > Hướng dẫn: Nguyễn Trãi Nguyễn Khuyến Hồ Chí Minh Trần Quốc Toản
998 > Hỏi: Sông MeKong bắt nguồn từ đâu > Hướng dẫn: Trung Quốc Lào Campuchia Việt Nam
999 > Hỏi: Đàn Guitar có nguồn gốc từ nước nào > Hướng dẫn: Tây Ban Nha Anh Trung Quốc Việt Nam
1000 > Hỏi: Bài hát “Lên Ngàn” là của tác giả nào > Hướng dẫn: Hoàng Việt Trần Tiến Trần Hiếu không biết tác giả
1001 > Hỏi: Lá cờ nước Mỹ có bao nhiêu ngôi sao > Hướng dẫn: 50 51 45 100
1002 > Hỏi: Tên Quốc gia vô địch bóng đá châu âu năm 1992 > Hướng dẫn: Đan Mạch Anh Pháp Đức
1003 > Hỏi: Trước khi tan vỡ Liên bang Xô viết có bao nhiêu nước > Hướng dẫn: 15 11 12 14
1004 > Hỏi: Nguyễn Trãi viết Bình Ngô ậi Cáo vào năm nào > Hướng dẫn: 1427 1834 1440 1228
1005 > Hỏi: Bà Huyện Thanh Quan tả cảnh đèo ngang vào thời gian nào trong ngày > Hướng dẫn: Chiều Sáng Trưa Tối
1006 > Hỏi: Loại cây vẽ trên lá cờ của Liên Hợp Quốc là cây gì > Hướng dẫn: ÔLiu Cọ Nhài Hồng
1007 > Hỏi: Có bao nhiêu bộ lạc hợp thành nhà nước Văn Lang > Hướng dẫn: 15 9 10 17
1008 > Hỏi: Beethoven viết được bao nhiêu bản nhạc giao hưởng > Hướng dẫn: 9 5 6 13
1009 > Hỏi: Âm thanh của ve sầu cái phát ra từ đâu > Hướng dẫn: Không có âm thanh Cánh Mồm Đuôi
1010 > Hỏi: Đỉnh núi cao nhất nước ta (Fansipan) thuộc tỉnh nào > Hướng dẫn: Lào Cai Sơn La Cao Bằng Bắc Kạn
1011 > Hỏi: Trong thế kỷ XX nước Tây Ban Nha tổ chức WorldCup vào năm nào > Hướng dẫn: 1982 1991 1988 1983
1012 > Hỏi: Say it your way là khẩu hiệu của mạng di động nào > Hướng dẫn: Viettel Vina Mobile VN Mobile
1013 > Hỏi: Ao thu lạnh lẽo nước trong veo là câu thơ trong bài thơ nào > Hướng dẫn: Thu Điếu Thu Vịnh Thu ẩm Không phải
1014 > Hỏi: Việt Nam là thành viên thư bao nhiêu của WTO > Hướng dẫn: 150 140 145 151
1015 > Hỏi: WTO tiếp nhận đơn xin gia nhập của Việt Nam vào năm nào > Hướng dẫn: 1995 1994 1997 1997
1016 > Hỏi: Vịnh Hạ Long được Unessco cộng nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm nào > Hướng dẫn: 1994 1995 1996 1997
1017 > Hỏi: Hội chùa thầy thuộc tỉnh nào > Hướng dẫn: Hà Tây (Cũ) Bắc Ninh Lạng Sơn Bắc Giang
1018 > Hỏi: Nhạc sĩ nào có tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất > Hướng dẫn: Trịnh Công Sơn Trần Tiến Trần Hiếu Duy Mạnh
1019 > Hỏi: Cảng lớn nhất Đông Nam á là cảng nào > Hướng dẫn: Singapore Lào Việt Nam Thái Lan
1020 > Hỏi: Loài thân cỏ lớn nhất > Hướng dẫn: Tre Trúc Cỏ lau Cỏ gấu
1021 > Hỏi: Ngày hạ chí là ngày nào > Hướng dẫn: 22-6 22-4 23-9 23-5
1022 > Hỏi: Ngày thu phân là ngày nào > Hướng dẫn: 23-9 22-6 22-4 23-5
1023 > Hỏi: Heraclit coi cái gì là yếu tố đầu tiên của nguồn gốc loài người > Hướng dẫn: Lửa Nước Vũ trụ Đất
1024 > Hỏi: Chân đà điểu có bao nhiêu móng > Hướng dẫn: 2 1 3 4
1025 > Hỏi: Quốc hiệu Đại Việt chính thức bắt đầu từ năm nào nào > Hướng dẫn: 1054 1052 1053 1055
1026 > Hỏi: Con sên có mấy cái mũi > Hướng dẫn: 4 2 3 1
1027 > Hỏi: Sao Hôm – Sao Mai là tên gọi khác của hành tinh nào > Hướng dẫn: Sao kim Sao mộc Sao thổ Sao thủy
1028 > Hỏi: Quang Trung đã hẹn quân sĩ mùng mấy tết sau khi chiến thắng sẽ mở tiệc ăn mừng > Hướng dẫn: 7 4 5 6
1029 > Hỏi: 1 Mẫu bằng bao nhiêu sào > Hướng dẫn: 10 5 15 100
1030 > Hỏi: Nguyên tử Cacbon có bao nhiêu electron > Hướng dẫn: 6 4 8 9
1031 > Hỏi: Quê hương của cối xay gió > Hướng dẫn: Iran Hà Lan Bỉ Italia
1032 > Hỏi: Một người sinh ngày 29.2.1960. Đến năm 2006 người đó đã tổ chức sinh nhật bao nhiêu lần > Hướng dẫn: 11 10 12 13
1033 > Hỏi: Bạn hãy cho biết người đầu tiên đạt giải Nobel khu vực Đông Nam á mang quốc tịch nước nào > Hướng dẫn: Việt Nam Lào Thái Lan Indonexia
1034 > Hỏi: Báo thanh niên được xuất bản năm nào > Hướng dẫn: 1925 1924 1954 1945
1035 > Hỏi: Kim loại dẫn điện tốt nhất > Hướng dẫn: Vàng Đồng Nhôm Bạc
1036 > Hỏi: Sinh vật được chia thành bao nhiêu giới > Hướng dẫn: 5 2 4 7
1037 > Hỏi: Trong truyện ngắn “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, ông lão đã ra biển mấy lần > Hướng dẫn: 6 3 4 5
1038 > Hỏi: Ngôn ngữ mà Singapo đang dùng hiện nay là ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ sau > Hướng dẫn: Anh ngữ Quốc ngữ Pháp ngữ Tây ban nha
1039 > Hỏi: Châm cứu là dùng cây kim đâm vào nơi nào trên cơ thể người > Hướng dẫn: Huyệt Đầu Chỗ bị bệnh Tùy Người châm cứu
1040 > Hỏi: Đội bóng nào đã vô địch WC 1998 > Hướng dẫn: Pháp Brazil Italia Đức
1041 > Hỏi: Thành phố được coi là sạch nhất thế giới thuộc nước nào > Hướng dẫn: Singapore Đức Mỹ Italia
1042 > Hỏi: Đội bóng chuyền nào đã từng 8 lần vô địch thế giới > Hướng dẫn: Brazil Mỹ Việt Nam Trung Quốc
1043 > Hỏi: Quốc kì của cộng hòa liên bang Đức có bao nhiêu màu > Hướng dẫn: 3 2 4 5
1044 > Hỏi: Bài hát “Thanh niên làm theo lời bác” hay “Đoàn ca” là sáng tác của ai > Hướng dẫn: Hoàng Hòa Trần Hiếu Trần Tiến không phải 3 tác giả trên
1045 > Hỏi: Cây ca cao có nguồn gốc từ châu lục nào > Hướng dẫn: Châu Mĩ Châu á Châu Âu Châu Phi
1046 > Hỏi: ở mắt bão không khí chuyển động như thế nào > Hướng dẫn: Không chuyển động Theo chiều kim đồng hồ Ngược chiều kim đồng hồ Tùy vào cơn bão
1047 > Hỏi: Việt Nam có bao nhiêu khu bảo tồn thiên nhiên > Hướng dẫn: 61 5 2 60
1048 > Hỏi: Thực vật được chia làm mấy ngành > Hướng dẫn: 4 2 3 5
1049 > Hỏi: Cộng hòa liên bang Đức có bao nhiêu bang > Hướng dẫn: 16 15 17 18
1050 > Hỏi: Hoa hậu hoàn vũ năm 2007 thuộc về quốc gia nào > Hướng dẫn: Nhật Bản Velezela Trung Quốc Mỹ
1051 > Hỏi: Quốc gia có lượng khí thải lớn nhất thế giới > Hướng dẫn: Australia Mỹ Đức Anh
1052 > Hỏi: Trong bóng đá từ “tết” có nghĩa là gì > Hướng dẫn: Đánh đầu Đá phạt Phạt góc Đấm bóng
1053 > Hỏi: 2-9-1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập tại Quảng trờng Ba Đình khai sinh ra nớc VNDCCH. Bạn cho biết đây là bản tuyên ngôn lần thức mấy của dân tộc ta > Hướng dẫn: 3 1 2 4
1054 > Hỏi: Cụm từ nào còn thiếu trong câu thơ sau của Huy Cận: “Thuyền về nước lại sầu trăm ngả, … lạc mấy dòng” > Hướng dẫn: Củi một cành khô Một cánh bèo trôi Một cánh bèo đơn Ghỗ lạc rừng xa
1055 > Hỏi: Đội bóng nào xếp thứ ba giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2006 – 2007 > Hướng dẫn: Liverpool Manchester United Arsenal Chelsea
1056 > Hỏi: Cung A Phòng, một công trình kiến trúc huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc, được xây dựng trong thời nào > Hướng dẫn: Tần Hán Đường Tống
1057 > Hỏi: Lời thoại “Một lần, y được thấy ông Bá Kiến sai trói một lúc 17 người và đánh một người lồi mắt”, là hồi ức cảu nhân vật nào > Hướng dẫn: Giáo Thứ Chí Phèo Lão Hạc Nhà Văn Hộ
1058 > Hỏi: Bộ phim “Trở về” (1994) do ai đạo diễn > Hướng dẫn: Đặng Nhật Minh Đới Xuân Việt Hải Ninh Nguyễn Vĩnh Sơn
1059 > Hỏi: Một mét khối nước tương đương với bao nhiêu lít nước > Hướng dẫn: 1000 10 100 10000
1060 > Hỏi: Theo kinh nghiệm dân gian thì “Gió đông là …lúa chiêm” > Hướng dẫn: Chồng Bạn Mẹ Em
1061 > Hỏi: Trong bài thơ Côn Sơn, Nguyễn Trãi đã miêu tả tiếng suối với nhạc cụ nào > Hướng dẫn: Đàn cầm Đàn tì bà Đàn bầu Đàn nguyệt
1062 > Hỏi: Người ta cho thêm chì vào trong xăng nhằm mục đích gì > Hướng dẫn: Chống cháy nổ Tăng thể tích của xăng Giảm ô nhiễm môi trường Giảm bay hơi
1063 > Hỏi: Cầu thủ Việt Nam nào sau đây có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng châu á 2008 > Hướng dẫn: Như Thành Tài Em Minh Phương Minh Châu
1064 > Hỏi: Ca ghép thận thành công đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện vào năm nào > Hướng dẫn: 1992 1990 1991 1993
1065 > Hỏi: Điệu múa “Tráp trầu” là điệu múa trong đám cưới của dân tộc nào > Hướng dẫn: Khơ me Nam Bộ Chăm Vân Kiều Ê Đê
1066 > Hỏi: Đàn đáy có mấy đáy > Hướng dẫn: Không có đáy 1 2 3
1067 > Hỏi: Câu lạc bộ bóng đá nào được bình chọn là “câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỷ 20” > Hướng dẫn: Real Madrid Manchester Argentina Tây Ban Nha
1068 > Hỏi: Bài thơ “Dương phụ hành” do ai sáng tác > Hướng dẫn: Cao Bá Quát Trần Xuân ẩn Chế Lan Viên Nguyễn Văn Tố
1069 > Hỏi: ở loài chó, tuyến mồ hôi tập trung hầu hết ở đâu > Hướng dẫn: Lưỡi Tai Đầu Bụng
1070 > Hỏi: Bài hát Mười chín tháng tám là sáng tác của ai > Hướng dẫn: Xuân Oanh Trần Tiến Trần Hiếu Minh Quân
1071 > Hỏi: Con chim Kiwi là biểu tưởng của nước nào > Hướng dẫn: New Zealand Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan
1072 > Hỏi: Khởi nghĩa diễn ra năm 722 do ai lãnh đạo > Hướng dẫn: Mai Hắc Đế Hoàng Hoa Thám Hai Bà Trưng Bà Triệu
1073 > Hỏi: Hành tinh nóng nhất hệ mặt trời > Hướng dẫn: Sao Kim Sao Thổ Sao Hỏa Sao Thủy
1074 > Hỏi: Bộ tem bưu chính đầu tiên của VN in hình gì > Hướng dẫn: Chân dung Hồ Chí Minh Hình chùa một cột Hình bông sen Hình Hồ Gươm
1075 > Hỏi: Động vật lớn nhất thế giới hiện nay > Hướng dẫn: Cá voi xanh Con voi Tê Giác Loài khác
1076 > Hỏi: 1 phân tử mêtan có bao nhiêu nguyên tử Hiđro > Hướng dẫn: 4 2 3 6
1077 > Hỏi: Tổng thống John Kenedy bị ám sát vào năm nào > Hướng dẫn: 1963 1960 1962 1965
1078 > Hỏi: Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức APEC từ năm nào > Hướng dẫn: 1998 1996 2000 2002
1079 > Hỏi: Giải thưởng công nghệ thông tin của Việt Nam được trao giai vào ngày 1-1 hàng năm có tên là gì > Hướng dẫn: Trí tuệ Việt Nam Sao Khuê Bàn tay vàng ánh sáng
1080 > Hỏi: Bài thơ “Người đi tìm hình của nước” của tác giả nào > Hướng dẫn: Chế Lan Viên Tế Hanh Nguyễn Khuyến Dương Đức Trí
1081 > Hỏi: Giải thưởng Nobel trao cho các nhà khoa học trong bao nhiêu lĩnh vực > Hướng dẫn: 6 9 12 15

Hoạt động đoán Hoa Đăng Thiên Tuyệt Mobi

Thời gian

 • Thời gian diễn ra: mỗi ngày có 2 đợt (11 & 19 giờ).
 • Điều kiện tham gia: nhân sỹ cấp 50 trở lên.
 • Vị trí xuất hiện: Thanh Thành Sơn, Hoa Sơn.

Hướng dẫn tham gia

Đến thời gian xuất hiện, người chơi hãy đến vị trí có thông báo trên tần số hệ thống để tìm Hoa Đăng để đối thoại xin trả lời câu hỏi. Bằng hữu sẽ nhận được phần thưởng khi trả lời đúng hoặc đúng liên tiếp 3 lần.

Hoạt động hoa đăng

Phần thưởng

Khi trả lời đúng sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, các loại vật phẩm gồm có Phúc Duyên, Tiên Thảo Lộ, Bách Quả Lộ, Thiên Sơn Bảo Lộ.

Một số lưu ý khi tham gia

 • Mỗi nhân vật chỉ được trả lời tối đa 40 câu hỏi/ngày dù đúng hay sai.
 • Hoa đăng chỉ tồn tại trong vòng 60 phút tính từ lúc thông báo xuất hiện.

Hoạt động đoán Hoa Đăng JX1 EfunVN Mobile

Thời gian

 • Bắt đầu từ ngày 29/03/2020 đến 20/04/2020.
 • 30 phút sẽ xuất hiện 1 đợt Hoa Đăng ở 7 thành thị.

Phần thưởng

 • 50.000 exp đến 500.000 exp.

Hình thức tham gia

 • Khi Hoa Đăng xuất hiện người chơi phải đi tìm và trả lời đúng 3 câu hỏi sẽ nhận được phần thưởng.

LƯU Ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi người chơi chỉ có thể nhận được tối đa 100.000.000 exp.

Cách tải game Võ Lâm Thiên Tuyệt Mobile

Để tải game Võ Lâm Thiên Tuyệt các bạn chỉ cần tải theo đúng hệ điều hành là được. Link tải mình sẽ để bên dưới đây ạ.

ios
Link tải cho hệ điều hành iOS trên các dòng máy iPhone, iPad.
android
Link tải game trên hệ điều hành Android cho các dòng máy như: Samsung, Oppo, Nokia,…
0/5 (0 Reviews)
Bình luận bài viết (0 bình luận)

0969 001 863