Ultimate Football Codes [Season 5] MỚI NHẤT

Ultimate Football là một trò chơi Roblox mà bạn sẽ đối đầu với những người chơi khác trên sân đấu. Cần các mã mới nhất cho Ultimate Football? Hướng dẫn của chúng tôi cung cấp cho bạn các mã hoạt động mới nhất có thể giúp bạn kiếm được phần thưởng miễn phí như tiền tệ, tên lửa đẩy và vật phẩm trong trò chơi. Chúng tôi cập nhật danh sách thường xuyên, vì vậy hãy đánh dấu và kiểm tra lại thường xuyên.

Hình ảnh sân bóng đá đỉnh cao trong trò chơi
Hình ảnh: Hãy thử Hướng dẫn cứng

Minh Vy đề cập đến mọi thứ liên quan đến Roblox! Nếu hình đại diện của bạn cần một số quần áo, tóc mới hoặc bất kỳ thứ gì khác, bạn có thể có một số nội dung mới tuyệt vời trên trang Vật phẩm miễn phí Roblox của chúng tôi.

Chúng tôi đã kiểm tra mã mới vào ngày 12 tháng 4 năm 2024! Bạn có thể tìm thấy tất cả các phần mềm miễn phí hiện có trong danh sách bên dưới.

Code Ultimate Football mới cập nhật tháng 4/2024

 • BLUEPROWLERS – Redeem code for free 10k coins (NEW)
 • 85KLIKES – Redeem code for free 10k coins (NEW)
 • DecemberNewsletter – Redeem code for free 10k coins (NEW)
 • EPICSOTM – Redeem code for free 10k coins (NEW)
 • UF165K – Redeem code for free 10k coins
 • GREENPROWLERS – Redeem for Green Prowlers cosmetic item
 • 80KLIKES – Redeem code for free 10k coins
 • SEASON5 – Redeem code for free 10k coins
 • CYBERMONDAY2023 – Redeem code for a free 10k coins
 • 70KLIKES – Redeem code for a free 10k coins
 • BlackFriday – Redeem code for a free 10k coins
 • THANKSGIVING2023 – Redeem code for 10,000 coins
 • FREESLICES – Redeem code for 5,000 free slices
 • 60MILVISITS – Redeem code for 10k Coins
 • FREECOINS123 – Redeem code for 10k Coins
 • VETDAY – Redeem code for 10k coins
 • DEVIOUSPINKVISOR – Redeem code for Devious Pink Visor
 • DEVIOUSPINKGLOVES – Redeem code for Devious Pink Gloves

Code Ultimate Football đã hết hạn sử dụng

 • 50KMRS – Redeem code for 10k coins
 • 55KLIKES – Redeem code for 10k Coins
 • NovemberNewsletter – Redeem code for 10k coins
 • Nickglush – Redeem code for 10k coins
 • UF40K – Redeem code for 30k coins
 • 50KLIKES – Redeem code for 10k coins
 • 50MILVISITS – Redeem code for 10k coins
 • happyhalloween – Redeem code for 10k coins
 • SportsEquinox – Redeem code for 10k coins
 • 40KPLAYERS – Redeem code for 20,000 coins
 • SKULLBALL – Redeem code for free rewards
 • PUMPKINBALL – Redeem code for a free pumpkin ball texture
 • 100KFAVS – Redeem code for 10,000 free coins
 • 40MIL – Redeem code for free coins
 • 35K – Redeem code for free coins
 • 9KCCU – Redeem code for free coins
 • 8KCCU – Redeem code for free coins
 • 21K – Redeem code for free coins
 • 25M – Redeem code for free coins
 • OCTNEWSLETTER – Redeem code for a free 10k coins
 • EPIC – Redeem code for a free 5k coins
 • 6KWOO – Redeem code for a free 5k coins
 • SEASON4 – Redeem code for free coins
 • UF100 – Redeem code for a free 10k coins
 • Season4Hype – Redeem code for 10k coins
 • 80K – Redeem code for 10k coins
 • LFGCHAMPS – Redeem code for 10k coins
 • SEPNEWSLETTER – Redeem code for 10k coins
 • JVIDYN – Redeem code for 2.5k coins
 • Memberships – Redeem code for 10k coins
 • WooGamenights – Redeem code for 10k coins
 • WeLoveUF – Redeem code for 30k coins
 • WEEKENDS – Redeem code for 20k coins
 • 30KCOINS – Redeem code for 30k coins
 • INSTA2k – Redeem code for 20k coins
 • FreeCoinsYay – Redeem code for 20k coins
 • AUGUSTUPDATE2023 – Redeem code for 30k coins
 • Hakaiforlife – Redeem code for free coins
 • ILOVEPARK – Redeem code for free coins
 • AUGUSTNEWSLETTER – Redeem code for free coins
 • EPICWARRIOR99 – Redeem code for free coins
 • ILOVEUF – Redeem code for free coins
 • SEASON3!! – Redeem code for free coins
 • FreeCoinz – Redeem code for free coins
 • BruisersWin! – Redeem code for free coins
 • 2023AWARDS – Redeem code for 20k coins
 • ALLSTARDRAFT – Redeem code for 30k coins
 • JULY4TH – Redeem code for 30k coins
 • Jvidyn – Redeem code for 10k coins
 • Fireworks – Redeem code for 10k coins
 • Shoutout – Redeem code for 10k coins
 • WeLoveBoosts – Redeem code for 10k coins
 • JuneOfBlacid – Redeem code for 20k coins
 • PlzStopCheating – Redeem code for 20k coins
 • 10MILVISITS – Redeem code for 20k coins
 • LFGCHAMPS – Redeem code for Playmaker Pack
 • RSNXUFTT – Redeem code for 20k coins
 • JUNETEENTH – Redeem code for 20k coins
 • FATHERSDAY2023 – Redeem code for 20k coins
 • 2XCOINS – Redeem code for 20k coins
 • COFFEE – Redeem code for 20k coins
 • HONOLULU – Redeem code for 20k coins
 • 9MILVISITS – Redeem code for 20k coins
 • 10KLIKES – Redeem code for 20k coins
 • INSTASZN – Redeem code for 20k coins
 • SEASON2 – Redeem code for 20k coins
 • TIK500TOK – Redeem code for 20k coins
 • 8MILVISITS – Redeem code for 20k coins
 • 9KLIKES – Redeem code for 20k coins
 • 1500INSTA – Redeem code for 20k coins
 • WhatsNewJune – Redeem code for 10k coins
 • WhatsToComeJune – Redeem code for 10k coins
 • JUNENEWSLETTER – Redeem code for 10k coins
 • TIKTOK – Redeem code for 20k coins
 • 20KDISC – Redeem code for 20k coins
 • MemorialDay2023 – Redeem code for 30k coins
 • 7MILVISTS – Redeem code for 20k coins
 • 8KLIKES – Redeem code for 20k coins
 • 550BOOSTS – Redeem code for 20k coins
 • 450BOOSTS – Redeem code for 20k coins
 • 400BOOSTS – Redeem code for 20k coins
 • 350BOOSTS – Redeem code for 20k coins
 • 300BOOSTS – Redeem code for 20k coins
 • 250BOOSTS – Redeem code for 20k coins
 • 1KINSTA – Redeem code for 20k coins
 • INSTA500 – Redeem code for Free Coins
 • INSTAGRAM – Redeem code for 20k coins
 • 6MILVISITS – Redeem code for 20k coins
 • 200BOOSTS – Redeem code for 20k coins
 • 150BOOSTS – Redeem code for free coins
 • AFLS17 – Redeem code for free coins
 • 7KLIKES – Redeem code for free coins
 • LFGUFS1 – Redeem code for free coins
 • 6KLIKES – Redeem code for free coins
 • 5MILVISITS – Redeem code for free coins
 • TacoTuesday – Redeem code for free coins
 • 4MILVISITS – Redeem code for 20k Coins
 • MothersDay2023 – Redeem code for 20k Coins
 • 5KLIKES – Redeem code for 10k Coins
 • 3MILVISITS – Redeem code for 20k Coins
 • 5KPLAYERS – Redeem code for 20k Coins
 • 4KLIKES – Redeem code for 20k Coins
 • 2MILVISITS – Redeem code for 10k Coins
 • 50KMEMBERS – Redeem code for 10k Coins
 • 4000PLAYERS – Redeem code for 10k Coins
 • 3KLIKES – Redeem code for 10k Coins
 • 1MILVISITS – Redeem code for 10k Coins
 • 3KPLAYERS – Redeem code for 10k Coins
 • 750KVISITS – Redeem code for 10k Coins
 • 2KLIKES – Redeem code for 10k Coins
 • 500KVISITS – Redeem code for a Pro Pack
 • 2000PLAYERS – Redeem code for 20k Coins
 • FREERELEASE – Redeem code for 20k Coins
 • 1KLIKES – Redeem code for a Pro Pack
 • 15KMEMBERS – Redeem code for a Pro Pack
 • BETA – Redeem code for a Pro Pack
 • 2aGaKT4p – Redeem code for a Pro Pack
 • SaintPatty – Redeem code for a Pro Pack
 • Clover – Redeem code for a Pro Pack
 • 100Boosts – Redeem code for a Pro Pack
 • BeMyValentine – Redeem code for a Pro Pack
 • Eagles – Redeem code for a Pro Pack
 • Chiefs – Redeem code for a Pro Pack
 • FRIDAYYY – Redeem code for a Pro Pack
 • BHM23 – Redeem code for a Pro Pack
 • GIFTSWOOO – Redeem code for a Pro Pack
 • SANTAAAAA – Redeem code for a Pro Pack
 • Frosty – Redeem code for a Pro Pack
 • GingerbreadMan – Redeem code for a Pro Pack
 • LMGPOWER – Redeem code for a Pro Pack
 • LaborDay2022 – Redeem code for a Pro Pack
 • 12kMembersWoo – Redeem code for a Pro Pack
 • IndependenceDay2022 – Redeem code for a Pro Pack
 • FathersDay2022 – Redeem code for a Pro Pack
 • PrideMonth2022 – Redeem code for a Pro Pack
 • DripContest2020 – Redeem code for a Pro Pack
 • MothersDay2022 – Redeem code for a Pro Pack
 • SaintPatricksDay – Redeem code for a Pro Pack
 • GoodOlFridays – Redeem code for a Pro Pack
 • WeLoveFridays – Redeem code for a Pro Pack
 • ValentinesDay2022 – Redeem code for a Pro Pack
 • SB2022 – Redeem code for a Pro Pack
 • BlackHistory2022 – Redeem code for a Pro Pack
 • January2022 – Redeem code for a Pro Pack
 • FBUChristmas2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • ChristmasEve2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • December2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • BlackFriday2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • Thanksgiving2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • 60Million – Redeem code for a Pro Pack
 • VeteransDay2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • November2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • Halloween2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • October2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • LaborDay2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • PreSeason2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • 4thOfJuly – Redeem code for a Pro Pack
 • FathersDay2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • SBWinnerXI – Redeem code for a Pro Pack
 • SBPatriotsXI – Redeem code for a Pro Pack
 • PrideMonth2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • MemorialDay2021 – Redeem code for a Pro Pack
 • GucciSales21 – Redeem code for a Pro Pack

Những mã này làm gì?

Trong Roblox Final Soccer, sử dụng mã là một cách phổ biến để nhận các vật phẩm và phần thưởng miễn phí trong trò chơi có thể đẩy nhanh tiến độ của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những phần thưởng độc quyền này chỉ có thể được đổi một lần, vì vậy, điều quan trọng là phải nhận chúng khi bạn đã sẵn sàng để tối đa hóa lợi ích của chúng. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng các mã này có ngày hết hạn, do đó cần sử dụng chúng kịp thời để tránh bỏ lỡ các tài sản có giá trị trong trò chơi.

Cách nhập Ultimate Football Codes

Để đổi mã trong Roblox Ultimate Footballbạn sẽ chỉ cần làm theo các bước sau:

 1. Mở Roblox Ultimate Football trên thiết bị của bạn
 2. Trong Menu chính, chuyển đến tab Cộng đồng
 3. Nhấp vào tùy chọn Mã hàng
 4. Sao chép mã từ danh sách của chúng tôi
 5. Nhập nó vào hộp văn bản
 6. Nhấn nút Checkmark để nhận phần thưởng của bạn
Cách đổi mã trong hình ảnh bóng đá đỉnh cao
Hình ảnh: Hãy thử Hướng dẫn cứng

Nếu đó là một mã hoàn toàn mới không hoạt động, hãy thử thoát khỏi trò chơi và mở lại. Thao tác này sẽ đưa bạn vào một máy chủ mới, máy chủ này có thể có bản dựng trò chơi được cập nhật nơi mã sẽ hoạt động!

Cách nhận thêm mã Ultimate Football

Để tìm thêm mã, hãy đảm bảo tham gia máy chủ Discord chính thức để nhận tin tức, cập nhật và trò chuyện với những người chơi khác. Nếu không, chúng tôi sẽ cập nhật wiki này với tất cả các mã mới nhất, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra lại thường xuyên!

Hình ảnh cầu thủ bóng đá cuối cùng trên sân
Hình ảnh: Hãy thử Hướng dẫn cứng

Giới thiệu về Ultimate Football

Trải nghiệm một cấp độ tùy chỉnh mới với Roblox Ultimate Football! Thế hệ bóng đá Roblox mới nhất này được thiết kế để cho phép bạn cá nhân hóa trò chơi của mình theo mọi cách có thể tưởng tượng được. Từ lễ kỷ niệm và trang phục đường phố đến dụng cụ bóng đá, biểu ngữ, v.v., các tùy chọn là vô hạn.Roblox Ultimate Football tự hào có một số tính năng ấn tượng sẽ giúp bạn giải trí và tham gia, bao gồm phần thưởng Season Go, mục tiêu hàng ngày và hàng tuần, trò chơi nhỏ, trường nhận hàng, tủ khóa và nhân vật đường phố, giao dịch và nhà đấu giá. Trò chơi cũng cung cấp các lệnh và tùy chỉnh máy chủ riêng cũng như các điều khiển Xbox và di động có thể tùy chỉnh.Để giúp bạn tận dụng tối đa trò chơi, Roblox Ultimate Football cung cấp một số mẹo và thủ thuật hữu ích. Ví dụ: sở hữu Gamepass theo mùa cho phép bạn tiếp tục nhận phần thưởng ngay cả khi nó đã hết hạn. Điểm tổng thể của bạn dựa trên số liệu thống kê đạt được từ mùa giải hiện tại, trong khi Máy chủ VIP có thể được sử dụng để tự động dịch chuyển người chơi đến máy chủ riêng của bạn. Và nếu bạn đang gặp khó khăn khi bắt đầu, phần hướng dẫn luôn sẵn sàng hướng dẫn bạn từng bước.Đối với những người có tài khoản Roblox Premium, thậm chí còn có nhiều thứ hơn để thưởng thức. Người chơi trả phí nhận thêm 20% xu, trong khi các thành viên trong nhóm nhận thêm 10% xu. Bạn đang chờ đợi điều gì? Tham gia trải nghiệm bóng đá đỉnh cao với Roblox Ultimate Football!Đó là tất cả các mã chúng tôi hiện đã liệt kê cho Roblox Ultimate Football. Nếu bạn thấy cái nào chúng tôi còn thiếu, vui lòng cho chúng tôi biết trong phần nhận xét để chúng tôi bổ sung ngay!

0/5 (0 Reviews)
Bình luận (0 bình luận)

0969 001 863