Code Anime Dimensions mới nhất 2022 và cách nhập code

Anime Dimensions là một tựa game nằm trong hệ thống của Roblox. Bài viết này Minh Vy sẽ tổng hợp các mã giftcode mới nhất và cách nhập code. Nào chúng mình cùng bắt đầu bài viết thôi nhé.

Anime Dimensions

Code Anime Dimensions mới nhất tháng 10/2022

THỜI GIAN CẬP NHẬT CODE GẦN NHẤT LÀ 05/10/2022.

Roblox Anime Dimensions Simulator Codes mới cập nhật

 • TOB1U35 – Free Gems & Boosts (NEW)
 • AK1U3MA4 – Free Gems & Boosts
 • SH133LD – Free Gems & Boosts
 • BEAST – Free Gems & Boosts
 • 1CY3BO2RG – Free Gems & Boosts
 • SEASON2 – Free Gems & Boosts
 • BA131KUBRO – Free Gems & Boosts
 • M1OC3H0I – Free Gems & Boosts
 • MO1NA2RC9H – Free Gems & Boosts
 • NOJ1280 – Free Gems & Boosts
 • 1RAMU2RA7 – Free Gems & Boosts
 • 600MVISITS – Free Gems & Boosts
 • E1MP2E6ROR – Free Gems & Boosts
 • RED – Free Gems & Boosts
 • CRI125MSON – Free Gems & Boosts
 • REAP1E24R – Free Gems & Boosts
 • ALTER123 – Free Gems & Boosts
 • M1EGU2ESTS2U – Free Gems & Boosts
 • SOUND – Gems, Boosts, & more
 • MO1N21KE – Gems, Boosts, & more
 • ITABO120RI – Gems, Boosts, & more
 • H11ANA9 – Gems, Boosts, & more
 • 11BESTB80Y – Gems, Boosts, & more
 • NIGH7TMA1RE1 – Gems, Boosts, & more
 • 1NIL1IN6 – Gems, Boosts, & more
 • ONEYEAR – Gems, Boosts, & more
 • C1HU1U5NI – Gems, Boosts, & more
 • PETS – 1x Free Pet

Roblox Anime Dimensions Simulator Codes đã hết hạn sử dụng

 • PRI11EST4ESS – Gems, Boosts, & more
 • R1O1K3IA – Gems, Boosts, & more
 • oneyear – Gems, Boosts, & more
 • 1SUS12KY – Gems, Boosts, & more
 • 1PASTA11 – Gems, Boosts, & more
 • TRYANDGUESSTHISCODE – Gems, Boosts, & more
 • FLUFFY9 – Gems, Boosts, & more
 • 500MILLIONV – Gems, Boosts, & more
 • BESTBOY8 – Gems, Boosts, & more
 • SUMMER7 – Gems, Boosts, & more
 • KONEKI6 – Gems, Boosts, & more
 • HALFTENGOKU – Gems, Boosts, & more
 • ONIMIL4 – Gems, Boosts, & more
 • GEAR5 – Gems, Boosts, & more
 • KONNOMIL3 – Gems, Boosts, & more
 • MIL2MIKA – Gems, Boosts, & more
 • MIL1ALIS – Gems, Boosts, & more
 • SLIME – Gems, Boosts, & more
 • TYFOR1MILLION – Gems, Boosts, & more
 • 10KMORETOAMILLION – Gems, Boosts, & more
 • 20KMORETOAMIL – Gems, Boosts, & more
 • 970COMBAT – Gems, Boosts, & more
 • STRONGEST – Gems, Boosts, & more
 • ESDEAF960 – Gems, Boosts, & more
 • 950SUNG – Gems, Boosts, & more
 • 940NOJO – Gems, Boosts, & more
 • 093000 – Gems, Boosts, & more
 • 92000 – Gems, Boosts, & more
 • 910KCOODE – Gems, Boosts, & more
 • 100KTOAMIL – Gems, Boosts, & more
 • INFINITY – Gems, Boosts, & more
 • 88880K – Gems, Boosts, & more
 • NOTSHORTCODE – Gems, Boosts, & more
 • SHORTCODE – Gems, Boosts, & more
 • HALF850K – Gems, Boosts, & more
 • 840K840 – Gems, Boosts, & more
 • DOPEOPLEREADTHESE – Gems, Boosts, & more
 • TITAN – Gems, Boosts, & more
 • TOOMANYCODES – Gems, Boosts, & more
 • WHOCARES810K – Gems, Boosts, & more
 • 800KTHANKS – Gems, Boosts, & more
 • 400MV – Gems, Boosts, & more
 • 790ABCDEF – Gems, Boosts, & more
 • 7809 – Gems, Boosts, & more
 • 770LUCKY – Gems, Boosts, & more
 • 76054321 – Gems, Boosts, & more
 • PETS2 – Gems, Boosts, & more
 • 750POGGER – Gems, Boosts, & more
 • 740LUL – Gems, Boosts, & more
 • 730KEK – Gems, Boosts, & more
 • UPDATE19 – Gems, Boosts, & more
 • 720 – Gems, Boosts, & more
 • BOO710ST – Gems, Boosts, & more
 • SEVENHUNDREDYEET – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • CONTENTDELETED – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • 680BOOSTO – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • 12345670 – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • 650KNOICE – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • UPDATE17 – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • 660SPOOK – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • 2022GIFT – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • SOMEONEGUESSTHISCODE – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • XMASGIFT – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • UPDATE16 – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • 630KNICE – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • 620KSOMEHOW – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • 610KFTW – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • AMAZINGSIXHUNDRED – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • 300MVISITS – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • CHRISTMASUPDATE – Redeem code for Gems, Boosts, & more
 • ALL590BOOSTS – Redeem code for All Boosts for 20 Minutes
 • 5ITS8FREE0 – Redeem code for 50 Gems & All Boosts
 • UPDATE14 – Redeem code for free rewards
 • REW570ARD – Redeem code for 50 Gems & All Boosts for 15 Minutes
 • 560K789 – Redeem code for 50 Gems & All Boosts for 15 Minutes
 • UPDATE13 – Redeem code for free rewards
 • 550K5555 – Redeem code for free rewards
 • 540123K – Redeem code for 50 Gems and All Boosts for 20 Min
 • UPDATE12 – Redeem code for 20 minutes of Extra Drop, 2x XP, & 2X Gold Boosts
 • GUESSTHISCODEPLS – Redeem code for 50 Gems and All Boosts for 15 Min
 • HALLOWEENUPDATE – Redeem code for Extra Drop, XP, and Gold Boosts for 20 Min
 • PLSDONTGUESSTHISCODE – Redeem code for 50 Gems and All Boosts for 15 Min
 • 5TENKCODE – Redeem code for 50 Gems and All Boosts for 15 Min
 • UPDATE10 – Redeem code for Extra Drop, 2x Exp, and 2x Gold Boosts for 20 Min
 • 500KHALFMILGIFTCODE – Redeem code for 150 Gems, 2x Gold, 2x Drop, & 2x XP for 30 Min
 • SOCLOSETO500KO – Redeem code for 50 Gems & All Boosts for 15 min
 • 480K480KL – Redeem code for 50 Gems & All Boosts for 15 min
 • UPDATE9 – Redeem code for 3 Boss Rush Tickets
 • WEREACHED470K – Redeem code for 50 Gems & All Boosts for 15 min
 • SOMEKINDOFCODE460K – Redeem code for 50 Gems & Boosts for 15 min
 • UPDATE8 – Redeem code for Drop & 2x EXP Boosts for 20 min
 • 4FIDDY – Redeem code for 50 Gems & All Boosts for 15 min
 • 444440K – Redeem code for Drop, XP, and Gold Boosts
 • THANKSFOR200MVISITS – Redeem code for 2x Gold Boost, Exp Boost, Raid Tokens
 • GEEEM_430K – Redeem code for 50 Gems, 2x Gold Boost, Extra Drop Boost, & 2x EXP Boost for 15 min
 • UPDATE7 – Redeem code for Extra Drop Boost
 • THESPECIALCODE – Redeem code for 50 Gems, 15 minutes of 2x Gold Boost, Extra Drop Boost, & 2x EXP Boost
 • 410KGOFOR500K – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • 400KMASSIVEGIFTCODE – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • UPDATE6 – Redeem code for free rewards
 • BOOOSTS_390K – Redeem code for free rewards
 • 3K8K0KCODE – Redeem code for free rewards
 • ABC370KDEF – Redeem code for 50 Gems, 2x Gold, Drop, & XP Boost
 • UPDATE5 – Redeem code for a 20 Minute Drop Boost & 2x XP Boost
 • OUTOFCODENAMES – Redeem code for 50 Gems, 2x Gold Boost, Drop Boost, & XP Boost
 • 350KALREADY – Redeem code for 100 Gems, 2x Gold Boost, Drop Boost, & 2x XP Boost
 • UPDATE4 – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • LIKESSPEEDRUN – Redeem code for 50 Gems, 2x Gold Boost, Drop Boost, & 2x XP Boost
 • 300KPOGGERS – Redeem code for 100 Gems, 2x Gold Boost, Drop Boost, & 2x XP Boost
 • SOCLOSETO300K – Redeem code for 2x Gold Boost, Drop Boost, & 2x XP Boost
 • UPDATE3 – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • UPDATE2 – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • QUARTERMILCODE – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • 1MLIKESWHEN – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • UPDATE1 – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • SOMEHOWREACHED200K – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • ULTRALONGCODE175K – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • YAY150K – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • INSANE125K – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • YAY150K – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • NOWAY100K – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • SOMETHING75K – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • 50KDROPS – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • TYFOR30K – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • 20KADGIFT – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • FIRSTCODE – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost
 • LAUNCH – Redeem code for a 30 Minute Drop Boost

Hướng dẫn cách nhập code Anime Dimensions Simulator

Hướng dẫn nhanh

Bạn truy cập vào Roblox, tìm và chọn mode game → Tại giao diện chính ấn chọn vào biểu tượng Twitter nằm bên trái màn hình → Nhập code vào ô có dòng chữ “Enter Code” và ấn nút GO để nhận quà tặng từ mã code.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn tiến hành truy cập vào Roblox, tìm và chọn mode game có biểu tượng như hình ảnh bên dưới đây.

Anime Dimensions
Vào Roblox, tìm và chọn mode game

Bước 2: Ấn vào nút Play để bắt đầu tham gia vào trò chơi.

Anime Dimensions
Ấn vào nút Play

Bước 3: Sau khi tham gia game thành công, tại giao diện chính ấn chọn vào biểu tượng Twitter nằm bên trái màn hình.

Anime Dimensions
Ấn vào biểu tượng Twitter

Bước 4: Nhập code vào ô có dòng chữ “Enter Code” và ấn nút GO để nhận quà tặng từ mã code.

Anime Dimensions
Nhập code và ấn nút GO

Sau khi nhập code thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như hình ảnh bên dưới đây.

Anime Dimensions
Thông báo nhập code thành công

Chúc các bạn thành công. Đừng quên thường xuyên ghé thăm website vào chuyên mục Game Online để cập nhật mã giftcode thường xuyên nhé. Cảm ơn các game thủ đã đọc bài chia sẻ của em ạ.

tư vấn

5/5 (1 Review)
Bình luận bài viết (0 bình luận)

0969 001 863