Code Slayers Unleashed MỚI NHẤT 2022 – v0.82 Akaza Boss Update

Slayers Unleashed là một trong những tựa game nằm trong hệ thống của Roblox. Bài viết này Minh Vy sẽ tổng hợp các mã giftcode mới nhất và cách nhập code. Nào chúng mình cùng bắt đầu bài viết thôi nhé.

Slayers Unleashed

Code Slayers Unleashed mới nhất tháng 5/2022

THỜI GIAN CẬP NHẬT CODE GẦN NHẤT LÀ 19/05/2022.

Roblox Slayers Unleashed Codes v0.82 Update

Breathing

 • ;code mrmorale1 (New)
 • ;code mrmorale2 (New)
 • ;code mrmorale3 (New)
 • ;code mrmorale4 (New)
 • ;code mrmorale5 (New)
 • ;code mrmorale6 (New)
 • ;code mrmorale7 (New)
 • ;code mrmorale8 (New)
 • ;code giyuhashira1 (New)
 • ;code giyuhashira2 (New)
 • ;code giyuhashira3 (New)
 • ;code giyuhashira4 (New)
 • ;code giyuhashira5 (New)
 • ;code waterREWORK1
 • ;code waterREWORK2
 • ;code waterREWORK3
 • ;code waterREWORK4
 • ;code waterREWORK5
 • ;code broski1
 • ;code broski2
 • ;code broski3
 • ;code broski4
 • ;code broski5
 • ;code YAMEII1
 • ;code YAMEII2
 • ;code YAMEII3
 • ;code YAMEII4
 • ;code YAMEII5
 • ;code new_BRTHIN1
 • ;code new_BRTHIN2
 • ;code new_BRTHIN3
 • ;code new_BRTHIN4
 • ;code new_BRTHIN5
 • ;code EGGSPLOSIVE1
 • ;code EGGSPLOSIVE2
 • ;code EGGSPLOSIVE3
 • ;code EGGSPLOSIVE4
 • ;code EGGSPLOSIVE5
 • ;code fixinG1
 • ;code fixinG2
 • ;code fixinG3
 • ;code fixinG4
 • ;code fixinG5
 • ;code thunderBOOM1
 • ;code thunderBOOM2
 • ;code thunderBOOM3
 • ;code thunderBOOM4
 • ;code thunderBOOM5

Demon Art

 • ;code maybda1 (New)
 • ;code maybda2 (New)
 • ;code maybda3 (New)
 • ;code maybda4 (New)
 • ;code maybda5 (New)
 • ;code maybda6 (New)
 • ;code maybda7 (New)
 • ;code maybda8 (New)
 • ;code AKAZA_BOSS1 (New)
 • ;code AKAZA_BOSS2 (New)
 • ;code AKAZA_BOSS3 (New)
 • ;code AKAZA_BOSS4 (New)
 • ;code AKAZA_BOSS5 (New)
 • ;code dead_CALM1
 • ;code dead_CALM2
 • ;code dead_CALM3
 • ;code dead_CALM4
 • ;code dead_CALM5
 • ;code peak_GAME1
 • ;code peak_GAME2
 • ;code peak_GAME3
 • ;code peak_GAME4
 • ;code peak_GAME5
 • ;code storymode1
 • ;code storymode2
 • ;code storymode3
 • ;code storymode4
 • ;code storymode5
 • ;code charm1
 • ;code charm2
 • ;code charm3
 • ;code charm4
 • ;code charm5
 • ;code eggshell1
 • ;code eggshell2
 • ;code eggshell3
 • ;code eggshell4
 • ;code eggshell5
 • ;code easteregg1
 • ;code easteregg2
 • ;code easteregg3
 • ;code easteregg4
 • ;code easteregg5
 • ;code darkness1
 • ;code darkness2
 • ;code darkness3
 • ;code darkness4
 • ;code darkness5
 • ;code Kaigaku1
 • ;code Kaigaku2
 • ;code Kaigaku3
 • ;code Kaigaku4
 • ;code Kaigaku5

Clan

 • ;code KamadoFamily1 (New)
 • ;code KamadoFamily2 (New)
 • ;code KamadoFamily3 (New)
 • ;code KamadoFamily4 (New)
 • ;code KamadoFamily5 (New)
 • ;code KamadoFamily6 (New)
 • ;code KamadoFamily7 (New)
 • ;code KamadoFamily8 (New)
 • ;code infinitymaze1 (New)
 • ;code infinitymaze2 (New)
 • ;code infinitymaze3 (New)
 • ;code infinitymaze4 (New)
 • ;code infinitymaze5 (New)
 • ;code tomioka_pls1
 • ;code tomioka_pls2
 • ;code tomioka_pls3
 • ;code tomioka_pls4
 • ;code tomioka_pls5
 • ;code roofPIECE1
 • ;code roofPIECE2
 • ;code roofPIECE3
 • ;code roofPIECE4
 • ;code roofPIECE5
 • ;code crasher1
 • ;code crasher2
 • ;code crasher3
 • ;code crasher4
 • ;code crasher5
 • ;code trainfight1
 • ;code trainfight2
 • ;code trainfight3
 • ;code trainfight4
 • ;code trainfight5
 • ;code bunnyclan1
 • ;code bunnyclan2
 • ;code bunnyclan3
 • ;code bunnyclan4
 • ;code bunnyclan5
 • ;code stone_cl4n1
 • ;code stone_cl4n2
 • ;code stone_cl4n3
 • ;code stone_cl4n4
 • ;code stone_cl4n5
 • ;code NEW_BOSS1
 • ;code NEW_BOSS2
 • ;code NEW_BOSS3
 • ;code NEW_BOSS4
 • ;code NEW_BOSS5

Race

 • ;code myRace1 (New)
 • ;code myRace2 (New)
 • ;code myRace3 (New)
 • ;code myRace4 (New)
 • ;code myRace5 (New)
 • ;code myRace6 (New)
 • ;code myRace7 (New)
 • ;code myRace8 (New)
 • ;code t0tem1 (New)
 • ;code t0tem2 (New)
 • ;code t0tem3 (New)
 • ;code t0tem4 (New)
 • ;code t0tem5 (New)
 • ;code back2human1
 • ;code back2human2
 • ;code back2human3
 • ;code back2human4
 • ;code back2human5
 • ;code maymay1
 • ;code maymay2
 • ;code maymay3
 • ;code maymay4
 • ;code maymay5
 • ;code dekooo1
 • ;code dekooo2
 • ;code dekooo3
 • ;code dekooo4
 • ;code dekooo5
 • ;code MAX_PRESTIGE1
 • ;code MAX_PRESTIGE2
 • ;code MAX_PRESTIGE3
 • ;code MAX_PRESTIGE4
 • ;code MAX_PRESTIGE5
 • ;code SU_Easter1
 • ;code SU_Easter2
 • ;code SU_Easter3
 • ;code SU_Easter4
 • ;code SU_Easter5
 • ;code i_playSU1
 • ;code i_playSU2
 • ;code i_playSU3
 • ;code i_playSU4
 • ;code i_playSU5
 • ;code pow3rUP1
 • ;code pow3rUP2
 • ;code pow3rUP3
 • ;code pow3rUP4
 • ;code pow3rUP5

Slayer Mark

 • ;code sun_mark1 (New)
 • ;code sun_mark2 (New)
 • ;code sun_mark3 (New)
 • ;code sun_mark4 (New)
 • ;code sun_mark5 (New)
 • ;code sun_mark6 (New)
 • ;code sun_mark7 (New)
 • ;code sun_mark8 (New)
 • ;code water_b0ss1 (New)
 • ;code water_b0ss2 (New)
 • ;code water_b0ss3 (New)
 • ;code water_b0ss4 (New)
 • ;code water_b0ss5 (New)
 • ;code markofwater1
 • ;code markofwater2
 • ;code markofwater3
 • ;code markofwater4
 • ;code markofwater5
 • ;code TATAKAE1
 • ;code TATAKAE2
 • ;code TATAKAE3
 • ;code TATAKAE4
 • ;code TATAKAE5
 • ;code ELOELO1
 • ;code ELOELO2
 • ;code ELOELO3
 • ;code ELOELO4
 • ;code ELOELO5
 • ;code league1
 • ;code league2
 • ;code league3
 • ;code league4
 • ;code league5
 • ;code stuffstuff1
 • ;code stuffstuff2
 • ;code stuffstuff3
 • ;code stuffstuff4
 • ;code stuffstuff5
 • ;code GLASSYSKY1
 • ;code GLASSYSKY2
 • ;code GLASSYSKY3
 • ;code GLASSYSKY4
 • ;code GLASSYSKY5

Stat Reset

 • ;code stat_restart (New)
 • ;code new_upd4te (New)
 • ;code WATER_REWORK
 • ;code MAY_MONTH
 • ;code happy_saturdayy
 • ;code friday_r3s3t
 • ;code statz_redo

v0.81 Codes

 • ;code dead_CALM1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code dead_CALM2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code dead_CALM3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code dead_CALM4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code dead_CALM5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code waterREWORK1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code waterREWORK2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code waterREWORK3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code waterREWORK4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code waterREWORK5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code back2human1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code back2human2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code back2human3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code back2human4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code back2human5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code tomioka_pls1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code tomioka_pls2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code tomioka_pls3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code tomioka_pls4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code tomioka_pls5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code markofwater1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code markofwater2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code markofwater3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code markofwater4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code markofwater5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code WATER_REWORK – Redeem code for an Stat Reset

v0.80 Update

 • ;code eggshell1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code eggshell2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code eggshell3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code eggshell4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code eggshell5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code EGGSPLOSION1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code EGGSPLOSION2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code EGGSPLOSION3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code EGGSPLOSION4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code EGGSPLOSION5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code o_o1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code o_o2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code o_o3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code o_o4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code o_o5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code easter_bunny1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code easter_bunny2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code easter_bunny3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code easter_bunny4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code easter_bunny5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code eggman1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code eggman2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code eggman3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code eggman4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code eggman5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code happy_3ast3r – Redeem code for an Stat Reset

Easter Codes

 • ;code easteregg1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code easteregg2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code easteregg3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code easteregg4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code easteregg5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code EGGSPLOSIVE1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code EGGSPLOSIVE2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code EGGSPLOSIVE3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code EGGSPLOSIVE4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code EGGSPLOSIVE5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code SU_Easter1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SU_Easter2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SU_Easter3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SU_Easter4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SU_Easter5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code bunnyclan1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bunnyclan2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bunnyclan3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bunnyclan4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bunnyclan5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code stuffstuff1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code stuffstuff2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code stuffstuff3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code stuffstuff4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code stuffstuff5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code RESET_HAPPY – Redeem code for an Stat Reset

v.0795 Codes

 • ;code kyogai1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code kyogai2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code kyogai3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code kyogai4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code kyogai5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code uarebad1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code uarebad2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code uarebad3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code uarebad4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code uarebad5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code sussyDrum1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code sussyDrum2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code sussyDrum3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code sussyDrum4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code sussyDrum5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code epic_clan1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code epic_clan2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code epic_clan3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code epic_clan4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code epic_clan5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code NEW_B0SS1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code NEW_B0SS2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code NEW_B0SS3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code NEW_B0SS4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code NEW_B0SS5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code drum_r3s3t – Redeem code for an Stat Reset
 • ;code Kaigaku1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code Kaigaku2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code Kaigaku3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code Kaigaku4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code Kaigaku5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code thunderBOOM1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code thunderBOOM2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code thunderBOOM3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code thunderBOOM4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code thunderBOOM5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code pow3rUP1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code pow3rUP2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code pow3rUP3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code pow3rUP4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code pow3rUP5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code NEW_BOSS1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code NEW_BOSS2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code NEW_BOSS3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code NEW_BOSS4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code NEW_BOSS5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code GRiNDY1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code GRiNDY2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code GRiNDY3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code GRiNDY4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code GRiNDY5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code statz_redo – Redeem code for an Stat Reset
 • ;code darkness1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code darkness2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code darkness3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code darkness4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code darkness5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code fixinG1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code fixinG2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code fixinG3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code fixinG4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code fixinG5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code i_playSU1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code i_playSU2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code i_playSU3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code i_playSU4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code i_playSU5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code stone_cl4n1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code stone_cl4n2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code stone_cl4n3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code stone_cl4n4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code stone_cl4n5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code GLASSYSKY1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code GLASSYSKY2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code GLASSYSKY3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code GLASSYSKY4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code GLASSYSKY5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code friday_r3s3t – Redeem code for an Stat Reset

Roblox Slayers Unleashed Codes đã hết hạn sử dụng

 • ;code helloworld1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code helloworld2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code newLevel1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code newLevel2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code DUALWIXLD1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code DUALWIXLD2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code subtoME1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code subtoME2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code WANEE1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code WANEE2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code hairoBDA1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code hairoBDA1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code hairoBDA1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code hairoBDA1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code hairoBDA1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code shadowking1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code shadowking1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code shadowking1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code shadowking1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code shadowking1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code DEMONICC1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code DEMONICC2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code DEMONICC3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code DEMONICC4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code DEMONICC5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code shadowGUN1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code shadowGUN1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code shadowGUN1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code shadowGUN1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code shadowGUN1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code frontp4ge1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code frontp4ge2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code frontp4ge3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code frontp4ge4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code frontp4ge5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code shadow_DROP – Redeem code for an Drop Boost
 • ;code hairo_RESET – Redeem code for an Stat Reset
 • ;code hiGambit1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code hiGambit2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code hiGambit3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code hiGambit4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code subToGambit1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code subToGambit2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code subToGambit3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code subToGambit4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code up_NEXXT1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code up_NEXXT1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code up_NEXXT1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code up_NEXXT1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code apex1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code apex2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code apex3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code apex4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code SU_favgame1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code SU_favgame2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code SU_favgame3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code SU_favgame4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code itz_tuesday1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code itz_tuesday2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code midweek1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code midweek2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code 1NONLY1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code 1NONLY2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code liuKang1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code liuKang2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code freeRACE1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code freeRACE2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code follow_ME1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code follow_ME2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code clan_woww1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code clan_woww2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code i_love_SU1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code i_love_SU2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code markings1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code markings2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code UPUPUP1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code UPUPUP2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code CHEWGUM1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code CHEWGUM2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code willsmith1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code willsmith2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code need_hybridd1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code need_hybridd2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code 70MVISITS1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code 70MVISITS2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code hiZenokei1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code hiZenokei2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code SUNDAYYY1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code SUNDAYYY2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code SUNDAYYY3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code SUNDAYYY4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code SUNDAYYY5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code SUNDAYYY6 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code SUNDAYYY7 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code SUNDAYYY8 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code SUNDAYYY9 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code SUNDAYYY10 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code myfavgame1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code myfavgame2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code myfavgame3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code myfavgame4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code myfavgame5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code myfavgame6 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code myfavgame7 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code myfavgame8 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code myfavgame9 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code myfavgame10 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code MAIDENLESS1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code MAIDENLESS2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code MAIDENLESS3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code MAIDENLESS4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code MAIDENLESS5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code MAIDENLESS6 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code MAIDENLESS7 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code MAIDENLESS8 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code MAIDENLESS9 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code MAIDENLESS10 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code eldenblox1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code eldenblox2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code eldenblox3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code eldenblox4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code eldenblox5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code eldenblox6 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code eldenblox7 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code eldenblox8 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code eldenblox9 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code eldenblox10 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code TONKA1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TONKA2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TONKA3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TONKA4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TONKA5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TONKA6 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TONKA7 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TONKA8 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TONKA9 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TONKA10 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code DROP_SUNDAY – Redeem code for a Drop Boost
 • ;code EXP_SUNDAY – Redeem code for an XP Boost
 • ;code STAT_RESETT – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code plsGyokko1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsGyokko2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsGyokko3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsGyokko4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsGyokko5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsGyokko6 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsGyokko7 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsGyokko8 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsGyokko9 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsGyokko10 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plentyFISH1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code plentyFISH2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code plentyFISH3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code plentyFISH4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code plentyFISH5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code plentyFISH6 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code plentyFISH7 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code plentyFISH8 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code plentyFISH9 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code plentyFISH10 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code UMBRAA1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UMBRAA2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UMBRAA3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UMBRAA4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UMBRAA5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UMBRAA6 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UMBRAA7 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UMBRAA8 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UMBRAA9 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UMBRAA10 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code gyokkoCLAN1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code gyokkoCLAN2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code gyokkoCLAN3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code gyokkoCLAN4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code gyokkoCLAN5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code gyokkoCLAN6 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code gyokkoCLAN7 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code gyokkoCLAN8 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code gyokkoCLAN9 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code gyokkoCLAN10 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code leroooy1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code leroooy2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code leroooy3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code leroooy4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code leroooy5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code leroooy6 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code leroooy7 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code leroooy8 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code leroooy9 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code leroooy10 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code GYOKKO_XP – Redeem code for an XP Boost
 • ;code GYOKKO_DROP – Redeem code for a Drop Boost
 • ;code ben1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ben2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ben3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ben4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ben5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ben6 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ben7 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ben8 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ben9 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ben10 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code wegotdough1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code wegotdough2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code wegotdough3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code wegotdough4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code wegotdough5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code wegotdough6 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code wegotdough7 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code wegotdough8 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code wegotdough9 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code wegotdough10 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code SORRY_YALL1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SORRY_YALL2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SORRY_YALL3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SORRY_YALL4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SORRY_YALL5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SORRY_YALL6 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SORRY_YALL7 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SORRY_YALL8 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SORRY_YALL9 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code SORRY_YALL10 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code bangbang1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bangbang2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bangbang3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bangbang4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bangbang5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bangbang6 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bangbang7 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bangbang8 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bangbang9 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code bangbang10 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code heresMARK1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code heresMARK2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code heresMARK3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code heresMARK4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code heresMARK5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code heresMARK6 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code heresMARK7 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code heresMARK8 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code heresMARK9 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code heresMARK10 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code talkingBEN1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code talkingBEN2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code talkingBEN3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code talkingBEN4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code talkingBEN5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code go_breathe1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code go_breathe2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code go_breathe3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code go_breathe4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code go_breathe5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code peperace1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code peperace2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code peperace3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code peperace4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code peperace5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code demon_CLAN1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code demon_CLAN2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code demon_CLAN3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code demon_CLAN4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code demon_CLAN5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code MarchMARK1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code MarchMARK2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code MarchMARK3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code MarchMARK4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code MarchMARK5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code march_XP – Redeem code for an XP Boost
 • ;code march_DROP – Redeem code for a Drop Boost
 • ;code FriDae1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code FriDae2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code playSUplz1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code playSUplz2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code weloverac1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code weloverac2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code hime_jimaa1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code hime_jimaa2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code markedd1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code markedd2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code wingzBDA1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code wingzBDA2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code thursDAY1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code thursDAY2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code itzWED1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code itzWED2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code youMirin1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code youMirin2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code followDATA1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code followDATA2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code kungFu1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code kungFu2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code DAMNDANIEL1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code DAMNDANIEL2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code pok3mon1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code pok3mon2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code slayyy1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code slayyy2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code WOAAAH1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code WOAAAH2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code stopbegGing1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code stopbegGing2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code itzTUESDAY1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code itzTUESDAY2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code itzm0nDAY1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code itzm0nDAY2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code bigW1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code bigW2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code pureDEMOON1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code pureDEMOON2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code n33dHYBRID1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code n33dHYBRID2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code GOINGSSJ1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code GOINGSSJ2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code vaneCLAN1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code vaneCLAN2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code helloGuys1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code helloGuys2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code MANAGER_Rac1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code MANAGER_Rac2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code plsHantengu1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsHantengu2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsHantengu3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsHantengu4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsHantengu5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsHantengu6 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsHantengu7 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsHantengu8 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsHantengu9 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code plsHantengu10 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code pureSLAYERR1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code pureSLAYERR2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code pureSLAYERR3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code pureSLAYERR4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code pureSLAYERR5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code pureSLAYERR6 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code pureSLAYERR7 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code pureSLAYERR8 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code pureSLAYERR9 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code pureSLAYERR10 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code bestRace_1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code bestRace_2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code bestRace_3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code bestRace_4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code bestRace_5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code bestRace_6 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code bestRace_7 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code bestRace_8 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code bestRace_9 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code bestRace_10 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code i_LoveMuzan1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code i_LoveMuzan2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code i_LoveMuzan3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code i_LoveMuzan4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code i_LoveMuzan5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code i_LoveMuzan6 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code i_LoveMuzan7 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code i_LoveMuzan8 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code i_LoveMuzan9 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code i_LoveMuzan10 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code TanjiroMark1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TanjiroMark2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TanjiroMark3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TanjiroMark4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TanjiroMark5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TanjiroMark6 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TanjiroMark7 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TanjiroMark8 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TanjiroMark9 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code TanjiroMark10 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code Hantengu_DROP – Redeem code for a Drop Boost
 • ;code Hantengu_EXP – Redeem code for an XP Boost
 • ;code resetUr_statzz – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code weRuling1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code weRuling2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code weRuling3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code weRuling4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code weRuling5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code weRuling6 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code weRuling7 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code weRuling8 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code weRuling9 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code weRuling10 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code breathee_1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code breathee_2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code breathee_3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code breathee_4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code breathee_5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code breathee_6 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code breathee_7 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code breathee_8 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code breathee_9 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code breathee_10 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code springStart1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code springStart2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code springStart3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code springStart4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code springStart5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code springStart6 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code springStart7 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code springStart8 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code springStart9 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code springStart10 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code racIsCool1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code racIsCool2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code racIsCool3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code racIsCool4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code racIsCool5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code racIsCool6 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code racIsCool7 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code racIsCool8 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code racIsCool9 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code racIsCool10 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code sundaeM4rk1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code sundaeM4rk2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code sundaeM4rk3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code sundaeM4rk4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code sundaeM4rk5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code sundaeM4rk6 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code sundaeM4rk7 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code sundaeM4rk8 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code sundaeM4rk9 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code sundaeM4rk10 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code sunDae_DROP – Redeem code for a Drop Boost
 • ;code sunDae_EXP – Redeem code for an XP Boost
 • ;code reset_urstuff – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code friday_spree1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code friday_spree2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code tgif1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code tgif2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code hello_ppl1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code hello_ppl2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code thankYOU1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code thankYOU2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code wowMARK1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code wowMARK2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code thursday_spree1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code thursday_spree2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code brah1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code brah2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code oogway1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code oogway2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code KamadoOnTop1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code KamadoOnTop2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code LESGOOO1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code LESGOOO2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code wed_spree1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code wed_spree2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code new_powers1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code new_powers2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code followGambit1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code followGambit2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code playSUmore1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code playSUmore2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code LEVELUP1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code LEVELUP2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code tuesday_spree1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code tuesday_spree2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code goodNIGHT1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code goodNIGHT2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code subtoZENO_1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code subtoZENO_2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code follow_vane1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code follow_vane2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code helloRac1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code helloRac2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code monday_spree1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code monday_spree2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code gambit_goat1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code gambit_goat2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code followSt0ry1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code followSt0ry2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code goodMORNIN1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code goodMORNIN2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code twitterStuff1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code twitterStuff2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code 2M_MEMBERS1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code 2M_MEMBERS2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code playSUpls1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code playSUpls2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code 60mVISITS1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code 60mVISITS2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code newM4rk_1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code newM4rk_2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code subtoSU1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code subtoSU2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code domaisBACK1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code domaisBACK2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code domaisBACK3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code domaisBACK4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code domaisBACK5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code domaisBACK6 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code domaisBACK7 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code domaisBACK8 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code domaisBACK9 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code domaisBACK10 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code playRanked1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code playRanked2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code playRanked3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code playRanked4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code playRanked5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code playRanked6 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code playRanked7 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code playRanked8 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code playRanked9 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code playRanked10 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code demon_r0ll1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code demon_r0ll2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code demon_r0ll3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code demon_r0ll4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code demon_r0ll5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code demon_r0ll6 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code demon_r0ll7 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code demon_r0ll8 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code demon_r0ll9 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code demon_r0ll10 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code clan_diff1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code clan_diff2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code clan_diff3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code clan_diff4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code clan_diff5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code clan_diff6 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code clan_diff7 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code clan_diff8 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code clan_diff9 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code clan_diff10 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code gimme_mArk1 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code gimme_mArk2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code gimme_mArk3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code gimme_mArk4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code gimme_mArk5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code gimme_mArk6 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code gimme_mArk7 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code gimme_mArk8 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code gimme_mArk9 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code gimme_mArk10 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code icystatreset – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code domaaa_EXP – Redeem code for an XP Boost
 • ;code domaaa_DROP – Redeem code for a Drop Boost

Hướng dẫn cách nhập code Slayers Unleashed

Hướng dẫn nhanh

Vào Roblox, tìm và chọn mode game → Tại giao diện chính bạn ấn vào biểu tượng trò chuyệnNhập code vào khung chát và ấn nút Enter trên bàn phím để nhận quà từ mã code.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn truy cập vào Roblox, tìm và chọn mode game → Ấn vào nút Play để tham gia vào trò chơi.

Slayers Unleashed
Vào Roblox, tìm và chọn mode game → Ấn nút Play để tham gia vào trò chơi

Bước 2: Tại giao diện chính bạn ấn vào biểu tượng trò chuyệnNhập code vào khung chát và ấn nút Enter trên bàn phím để nhận quà từ mã code.

Slayers Unleashed
Ấn vào biểu tượng trò chơi, nhập code và khung chát và ấn nút Enter trên bàn phím

Chúc các bạn thành công. Đừng quên thường xuyên ghé thăm website vào chuyên mục Game Online để cập nhật mã giftcode thường xuyên nhé. Cảm ơn các game thủ đã đọc bài chia sẻ của em ạ.

tư vấn

ĐÁNH GIÁ:
Xếp hạng: 5/5 (1 Đánh giá)
Bình luận bài viết (0 bình luận)

0969 001 863