Code Slayers Unleashed [Version 1.10] MỚI NHẤT 2023 và cách nhập

Slayers Unleashed là một trong những tựa game nằm trong hệ thống của Roblox. Bài viết này Minh Vy sẽ tổng hợp các mã giftcode mới nhất và cách nhập code. Nào chúng mình cùng bắt đầu bài viết thôi nhé.

Slayers Unleashed

Code Slayers Unleashed mới nhất tháng 5/2024

THỜI GIAN CẬP NHẬT CODE GẦN NHẤT LÀ 25/5/2024.

Roblox Slayers Unleashed Codes mới cập nhật

 • ;code MoonReworkSpins – Free Spins (NEW)
 • ;code MoonReworkExpBoost – XP Boosts (NEW)
 • ;code MoonReworkExpBoost2 – XP Boosts (NEW)
 • ;code MoonReworkExpBoost3 – XP Boosts (NEW)
 • ;code MoonReworkDropBoost – Drop Boost (NEW)
 • ;code MoonReworkDropBoost2 – Drop Boost (NEW)
 • ;code MoonReworkDropBoost3 – Drop Boost (NEW)
 • ;code MoonReworkStatReset – Stat Reset (NEW)
 • ;code MoonReworkStatReset2 – Stat Reset (NEW)
 • ;code MoonReworkStatReset3 – Stat Reset (NEW)
 • ;code 94MSpins – Free Spins
 • ;code 94MExpBoost – 15min 2x EXP
 • ;code 94MExpBoost2 – 15min 2x EXP
 • ;code 94MExpBoost3 – 15min 2x EXP
 • ;code 94MDropBoost – 15min 2x Drop
 • ;code 94MDropBoost2 – 15min 2x Drop
 • ;code 94MDropBoost3 – 15min 2x Drop
 • ;code 94MStatReset – Stat Points Reset
 • ;code 94MStatReset2 – Stat Points Reset
 • ;code 375KLikesSpins – 15 spins
 • ;code 375KLikesExpBoost – 15min 2x EXP
 • ;code 375KLikesExpBoost2 – 15min 2x EXP
 • ;code 375KLikesExpBoost3 – 15min 2x EXP
 • ;code 375KLikesDropBoost – 15min 2x Drop
 • ;code 375KLikesDropBoost2 – 15min 2x Drop
 • ;code 375KLikesDropBoost3 – 15min 2x Drop
 • ;code 375KLikesStatReset – Stat Points Reset
 • ;code 375KLikesStatReset2 – Stat Points Reset
 • ;code RewardSpins – Redeem code for Spins
 • ;code RewardExpBoost – Redeem code for an XP Boost
 • ;code RewardExpBoost2 – Redeem code for an XP Boost
 • ;code RewardExpBoost3 – Redeem code for an XP Boost
 • ;code RewardDropBoost – Redeem code for a Drop Boost
 • ;code RewardDropBoost2 – Redeem code for a Drop Boost
 • ;code RewardDropBoost3 – Redeem code for a Drop Boost
 • ;code RewardStatReset – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code RewardStatReset2– Redeem code for a Stat Reset
 • ;code RewardStatReset3– Redeem code for a Stat Reset
 • ;code RevampSpins – Redeem code for Spins
 • ;code RevampExp – Redeem code for an XP Boost
 • ;code RevampExp2 – Redeem code for an XP Boost
 • ;code RevampExp3 – Redeem code for an XP Boost
 • ;code RevampDropBoost – Redeem code for a Drop Boost
 • ;code RevampDropBoost2 – Redeem code for a Drop Boost
 • ;code RevampDropBoost3 – Redeem code for a Drop Boost

Roblox Slayers Unleashed Codes v0.92 Update

BreathingDemon ArtRace Roll
;code Breathing1Summer;code Demon1Summer
;code Breathing2Summer;code Demon2Summer
;code Breathing3Summer;code Demon3Summer
;code NewBreathingReset1;code NewDemonArtReset1
;code NewBreathingReset2;code NewDemonArtReset2
;code NewBreathingReset3;code NewDemonArtReset3
Slayer MarkClan RollExtra Codes
;code ClanReroll1;code 4xExp
;code ClanReroll2;code ResetPoints
;code ClanReroll3
;code ClanReroll4
;code ClanReroll5
;code NewClanReroll1
;code NewClanReroll2
;code NewClanReroll3
;code NewClanReroll5

Slayers Unleashed Patreon Codes

BreathingDemon ArtClan RollRace RollExtra
;code SummerPow1;code SummerSide1;code SumClan1;code SumRace1;code PNICHI1
;code SummerPow2;code SummerSide2;code SumClan2;code SumRace2;code PNICHI2
;code SummerPow3;code SummerSide3;code SumClan3;code SumRace3
;code SummerPow4;code SummerSide4;code SumClan4;code SumRace4
;code SummerPow5;code SummerSide5;code SumClan5
;code breath_STYLE1;code dem0nking1;code clan_change1
;code breath_STYLE2;code dem0nking2;code clan_change2
;code breath_STYLE3;code dem0nking3;code clan_change3
;code breath_STYLE4;code dem0nking4;code clan_change4
;code breath_STYLE5;code dem0nking5;code clan_change5
;code LimitedPride1;code PRIDEPLAY1;code prideclan1
;code LimitedPride2;code PRIDEPLAY2;code prideclan2
;code LimitedPride3;code PRIDEPLAY3;code prideclan3
;code LimitedPride4;code PRIDEPLAY4;code prideclan4
;code LimitedPride5;code PRIDEPLAY5;code prideclan5
;code PREMFIRST1;code PREMSECOND1;code PREMCLAN1
;code PREMFIRST2;code PREMSECOND2;code PREMCLAN2
;code PREMFIRST3;code PREMSECOND3;code PREMCLAN3
;code PREMFIRST4;code PREMSECOND4;code PREMCLAN4
;code PREMFIRST5;code PREMSECOND5;code PREMCLAN5
;code PBRoll1;code PDRoll1;code PCRoll1
;code PBRoll2;code PDRoll2;code PCRoll2
;code PBRoll3;code PDRoll3;code PCRoll3
;code PBRoll4;code PDRoll4;code PCRoll4
;code PBRoll5;code PDRoll5;code PCRoll5
;code PClan1
;code PClan2
;code PClan3

Roblox Slayers Unleashed Codes đã hết hạn sử dụng

 • ;code 1yearreset
 • ;code 1YR_CLAN1
 • ;code 1YR_MARK1
 • ;code 1YR_RACE1
 • ;code 1YR_CLAN1
 • ;code 1YRBREATHING1
 • ;code Kibutsuji1
 • ;code CRoll1
 • ;code Clanez1
 • ;code RainbowClan1
 • ;code humanKing1
 • ;code muzan_art1
 • ;code ZENOKEIDEMON
 • ;code DRoll1
 • ;code SundayRSll1
 • ;code PridezBDA1
 • ;code potential1
 • ;code BLOODSURGE1
 • ;code ZENOKEIBREATHING
 • ;code BRoll1
 • ;code Spower1
 • ;code PridePower1
 • ;code toppower1
 • ;code reset_all_stats—Redeem for a Stat Reset
 • ;code PPReset—Redeem for a Stat Reset
 • ;code SUNRESET1—Redeem for a Stat Reset
 • ;code RESET1—Redeem for a Stat Reset
 • ;code d3mon_leader—Redeem for a Stat Reset
 • ;code NICHI1—Redeem for a Nichirin Blade Color
 • ;code stat_restart
 • ;code new_upd4te
 • ;code WATER_REWORK
 • ;code MAY_MONTH
 • ;code happy_saturdayy
 • ;code friday_r3s3t
 • ;code statz_redo
 • ;code thunderBOOM1
 • ;code fixinG1
 • ;code EGGSPLOSIVE1
 • ;code new_BRTHIN1
 • ;code YAMEII1
 • ;code broski1
 • ;code waterREWORK1
 • ;code giyuhashira1
 • ;code mrmorale1
 • ;code Kaigaku1
 • ;code darkness1
 • ;code easteregg1
 • ;code eggshell1
 • ;code charm1
 • ;code storymode1
 • ;code peak_GAME1
 • ;code dead_CALM1
 • ;code AKAZA_BOSS1
 • ;code maybda1
 • ;code infinitymaze1
 • ;code tomioka_pls1
 • ;code roofPIECE1
 • ;code crasher1
 • ;code trainfight1
 • ;code bunnyclan1
 • ;code stone_cl4n1
 • ;code NEW_BOSS1
 • ;code KamadoFamily1
 • ;code t0tem1
 • ;code back2human1
 • ;code maymay1
 • ;code dekooo1
 • ;code MAX_PRESTIGE1
 • ;code SU_Easter1
 • ;code i_playSU1
 • ;code pow3rUP1
 • ;code myRace1
 • ;code water_b0ss1
 • ;code markofwater1
 • ;code TATAKAE1
 • ;code ELOELO1
 • ;code sun_mark1
 • ;code GLASSYSKY1
 • ;code stuffstuff1
 • ;code STAT_RESET
 • ;code leroooy1
 • ;code sundaeM4rk1
 • ;code wowMARK1
 • ;code LESGOOO1
 • ;code LEVELUP1
 • ;code helloRac1
 • ;code gimme_mArk1
 • ;code plentyFISH1
 • ;code pureSLAYERR1
 • ;code pureSLAYERR2
 • ;code pureSLAYERR3
 • ;code pureSLAYERR4
 • ;code pureSLAYERR5
 • ;code pureSLAYERR6
 • ;code pureSLAYERR7
 • ;code pureSLAYERR8
 • ;code pureSLAYERR9
 • ;code pureSLAYERR10
 • ;code breathee_1
 • ;code breathee_2
 • ;code breathee_3
 • ;code breathee_4
 • ;code breathee_5
 • ;code breathee_6
 • ;code breathee_7
 • ;code breathee_8
 • ;code breathee_9
 • ;code breathee_10
 • ;code tgif1
 • ;code tgif2
 • ;code brah1
 • ;code brah2
 • ;code new_powers1
 • ;code new_powers2
 • ;code goodNIGHT1
 • ;code goodNIGHT2
 • ;code playRanked1
 • ;code playRanked2
 • ;code playRanked3
 • ;code playRanked4
 • ;code playRanked5
 • ;code playRanked6
 • ;code playRanked7
 • ;code playRanked8
 • ;code playRanked9
 • ;code playRanked10
 • ;code plsGyokko1
 • ;code plsGyokko2
 • ;code plsGyokko3
 • ;code plsGyokko4
 • ;code plsGyokko5
 • ;code plsGyokko6
 • ;code plsGyokko7
 • ;code plsGyokko8
 • ;code plsGyokko9
 • ;code plsGyokko10
 • ;code gambit_goat1
 • ;code gambit_goat2
 • ;code weRuling1
 • ;code weRuling2
 • ;code weRuling3
 • ;code weRuling4
 • ;code weRuling5
 • ;code weRuling6
 • ;code weRuling7
 • ;code weRuling8
 • ;code weRuling9
 • ;code weRuling10
 • ;code plsHantengu1
 • ;code plsHantengu2
 • ;code plsHantengu3
 • ;code plsHantengu4
 • ;code plsHantengu5
 • ;code plsHantengu6
 • ;code plsHantengu7
 • ;code plsHantengu8
 • ;code plsHantengu9
 • ;code plsHantengu10
 • ;code friday_spree1
 • ;code friday_spree2
 • ;code thursday_spree1
 • ;code thursday_spree2
 • ;code wed_spree1
 • ;code wed_spree2
 • ;code tuesday_spree1
 • ;code tuesday_spree2
 • ;code domaisBACK1
 • ;code domaisBACK2
 • ;code domaisBACK3
 • ;code domaisBACK4
 • ;code domaisBACK5
 • ;code domaisBACK6
 • ;code domaisBACK7
 • ;code domaisBACK8
 • ;code domaisBACK9
 • ;code domaisBACK10
 • ;code gyokkoCLAN1
 • ;code gyokkoCLAN2
 • ;code gyokkoCLAN3
 • ;code gyokkoCLAN4
 • ;code gyokkoCLAN5
 • ;code gyokkoCLAN6
 • ;code gyokkoCLAN7
 • ;code gyokkoCLAN8
 • ;code gyokkoCLAN9
 • ;code gyokkoCLAN10

Hướng dẫn cách nhập code Slayers Unleashed

Hướng dẫn nhanh

Vào Roblox, tìm và chọn mode game → Tại giao diện chính bạn ấn vào biểu tượng trò chuyệnNhập code vào khung chát và ấn nút Enter trên bàn phím để nhận quà từ mã code.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn truy cập vào Roblox, tìm và chọn mode game → Ấn vào nút Play để tham gia vào trò chơi.

Slayers Unleashed
Vào Roblox, tìm và chọn mode game → Ấn nút Play để tham gia vào trò chơi

Bước 2: Tại giao diện chính bạn ấn vào biểu tượng trò chuyệnNhập code vào khung chát và ấn nút Enter trên bàn phím để nhận quà từ mã code.

Slayers Unleashed
Ấn vào biểu tượng trò chơi, nhập code và khung chát và ấn nút Enter trên bàn phím

Chúc các bạn thành công. Đừng quên thường xuyên ghé thăm website vào chuyên mục Game Online để cập nhật mã giftcode thường xuyên nhé. Cảm ơn các game thủ đã đọc bài chia sẻ của em ạ.

tư vấn

5/5 (1 Review)
Bình luận (0 bình luận)

0969 001 863