Thêm nút Mua Ngay vào Woocommerce một cách đơn giản

Thêm nút Mua Ngay vào Woocommerce rất đơn giản. Cách thức hoạt động của nút này chỉ là click vào và chuyển hướng tới trang giỏ hàng. Đồng thời, thêm sản phẩm đã chọn vào giỏ hàng. Ngay bây giờ, hãy cùng Minh Vy đi thực hiện từng bước thôi nào.

Cách thêm nút Mua Ngay vào woocommerce

Bạn vào phần GIAO DIỆN, tiếp đến chọn mục SỬA GIAO DIỆN, sau đó chọn function.php và thêm đoạn code sau:

add_action('woocommerce_after_add_to_cart_button','devvn_quickbuy_after_addtocart_button');
function devvn_quickbuy_after_addtocart_button(){
  global $product;
  ?>
  <button type="submit" name="add-to-cart" value="<?php echo esc_attr($product->get_id()); ?>" class="single_add_to_cart_button button alt" id="buy_now_button">
    <?php _e('Mua ngay', 'devvn'); ?>
  </button>
  <input type="hidden" name="is_buy_now" id="is_buy_now" value="0" />
  <script>
    jQuery(document).ready(function(){
      jQuery('body').on('click', '#buy_now_button', function(){
        if(jQuery(this).hasClass('disabled')) return;
        var thisParent = jQuery(this).closest('form.cart');
        jQuery('#is_buy_now', thisParent).val('1');
        thisParent.submit();
      });
    });
  </script>
  <?php
}
add_filter('woocommerce_add_to_cart_redirect', 'redirect_to_checkout');
function redirect_to_checkout($redirect_url) {
  if (isset($_REQUEST['is_buy_now']) && $_REQUEST['is_buy_now']) {
    $redirect_url = wc_get_checkout_url();
  }
  return $redirect_url;
}

Với đoạn code trên nút MUA NGAY sẽ chuyển hướng đến trang thanh toán. Nếu bạn muốn chuyển hướng đến trang giỏ hàng thì bạn có thể sửa dòng 27 như sau:

Từ:

$redirect_url = wc_get_checkout_url();

Thành:

$redirect_url = wc_get_cart_url();

Lời kết

Đoạn code trên có ưu điểm là không cần phải cài plugin bên thứ ba. Những bạn nào KHÔNG biết code vẫn có thể làm được. Đoạn code trên rất nhẹ nhàng và có thể dùng được cho các sản phẩm có biến thể.

Chúc các bạn thành công.

tư vấn
5/5 (1 Review)
Bình luận bài viết (1 bình luận)

0969 001 863